Интернет-библиотека NemaloKnig.info: читай-качай!

Арбитр Гай Петроний - книги автора

Творчество автора (Арбитр Гай Петроний) представлено в следующих жанрах: Старинное, Античная литература, Европейская старинная литература
Творчество автора (Арбитр Гай Петроний) представлено в следующих сериях книг: Библиотека всемирной литературы. Серия первая
 Название  Серия  Жанр
обложка книги Античный роман Античный роман Библиотека всемирной литературы. Серия первая Старинное, Античная литература, Европейская старинная литература  

Поиск книг, авторов и серий книг от Яндекса:

Схожие по жанру новинки месяца

 •  Цені забытых продкаў
   Кацюбінскі Міхайла
   Старинное, Европейская старинная литература

  Незвычайны лірызм таленту Кацюбінскага пранізвае ўсе яго творы і асабліва ярка выступае ў аповесці «Цені забытых продкаў» (1911). Аповесць яскрава перадае жыццё ўкраінска-карпацкага племені гуцулаў. Асабістыя назіранні пісьменніка над жыццём гэтага племені і сабраны ім этнаграфічны матэрыял паслужылі нагодай для стварэння вельмі каларытнага, стылізаванага пад паэтычны гуцульскі «сказ» твора. На фоне карцін гуцульскага побыту, пераплятаючы казачнае з сапраўдным, рэальнае з фантастычным, Кацюбінскі паказвае на ўзоры дзвюх процілеглых натур два пачаткі ў развіцці жыцця: Іван Палійчук, які выхаваны і сфармаваўся пад вырашальным уплывам прыроды ва ўмовах старых традыцый — натура шчырая, паэтычная, што пакорліва прыстасоўваецца да сіл прыроды, і таму адчувае ўсе яе хароствы і таямніцы. Ён у гэтым жыцці няшчасны. Яго нявесту Марычку, такую ж паэтычную натуру, выносіць горная рака. Жаніўшыся на багатай гаспадыні Палагне, Іван тужыць, марыць і чэзне, набліжаючыся да трагічнай смерці. Тым часам яго сусед Юра — поўная супрацьлегласць яму. Ён валодае грубай сілай, казачнымі сакрэтамі чарадзея, праз якія ўмацоўвае сваю гаспадарку і вядзе актыўнае змаганне з прыродай як з варожай яму сілай. Ён спакушае жонку Івана Палагну; ён заўсёды перамагае, уносячы ў жыццё пачатак грубай актыўнай сілы. Простая паэтычная натура — Іван Палійчук — гіне. У пісьменніка сумнае, трохі песімістычнае пачуццё ад таго, што яму даводзіцца канстатаваць перамогу грубай сілы ў жыцці. Грубая, сурова-фантастычная казка як бы робіцца рэчаіснасцю, а простая паэтычная непасрэднасць — легендай. Такая асноўная канцэпцыя аповесці, напісанай напярэдадні смерці Кацюбінскага, калі здароўе яго было ўжо моцна падточана хваробай, што не магло не ўнесці песімістычных нотак у гэту аповесць. Над гэтым творам, напісаным хутчэй у рамантыка-сімвалічных, чым у імпрэсіянісцкіх тонах, Кацюбінскі доўга працаваў. Глыбокае, працяглае аздабленне твораў увогуле было вельмі характэрна для Кацюбінскага. Ён прад’яўляў да сябе як пісьменніку вялікія патрабаванні. «„Пачуццё незадаволенасці сабой у мяне вельмі развіта, казаў неаднойчы Кацюбінскі» — расказвае ў сваіх успамінах пра яго М. Горкі. Не раз здаралася, што яго твор ужо набіраўся, а ён усё яшчэ пасылаў тыя ці іншыя змены тэксту, што адносяцца да стылю, да асобных фраз, слоў. Гэтым тлумачыцца незвычайнасць кампазіцыі яго твораў, сіметрыя іх асобных частак. У творчасці сваім Кацюбінскі шырока скарыстаў сімволіку народнай мовы. Міхайла Кацюбінскі увайшоў ва ўкраінскую літаратуру як адзін з лепшых стылістаў, майстроў украінскай прозы.

 •  Философские трактаты
   Сенека Луций Анней
   Старинное, Античная литература, Наука, Образование, Философия

  Трактаты "О блаженной жизни", "О скоротечности жизни", "О стойкости мудреца", "О провидении", "О гневе", "О природе".

 •  Новая прусская хроника (1394)
   
   Старинное, Европейская старинная литература

  Публикуемая хроника - это один из важнейших источников по истории Прибалтийского региона, Тевтонского ордена, Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского и Польши в XIV в., охватывающий почти столетний период с 1294 по 1394 гг. Большая часть хроники представляет собой уникальные сведения о времени, когда государство Тевтонского ордена находилось в зените своего могущества. Ее ценность состоит также в том, что происходившее во второй половине XIV в. освещается не просто хронистом, а современником и свидетелем событий, непосредственно предшествовавших битве под Грюнвальдом.

  Это первый полный перевод хроники на русский язык. Для широкого круга любителей истории.

 Жанры книг


 На хлебушек библиотекарю