Интернет-библиотека NemaloKnig.info: читай-качай!

Ричардсон Сэмюэл - книги автора

Творчество автора (Ричардсон Сэмюэл) представлено в следующих жанрах: Старинное, Европейская старинная литература
 Название  Серия  Жанр
обложка книги Английские письма или история кавалера Грандисона Английские письма или история кавалера Грандисона Старинное, Европейская старинная литература  
Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов Старинное, Европейская старинная литература  

Поиск книг, авторов и серий книг от Яндекса:

Схожие по жанру новинки месяца

 •  Цені забытых продкаў
   Кацюбінскі Міхайла
   Старинное, Европейская старинная литература

  Незвычайны лірызм таленту Кацюбінскага пранізвае ўсе яго творы і асабліва ярка выступае ў аповесці «Цені забытых продкаў» (1911). Аповесць яскрава перадае жыццё ўкраінска-карпацкага племені гуцулаў. Асабістыя назіранні пісьменніка над жыццём гэтага племені і сабраны ім этнаграфічны матэрыял паслужылі нагодай для стварэння вельмі каларытнага, стылізаванага пад паэтычны гуцульскі «сказ» твора. На фоне карцін гуцульскага побыту, пераплятаючы казачнае з сапраўдным, рэальнае з фантастычным, Кацюбінскі паказвае на ўзоры дзвюх процілеглых натур два пачаткі ў развіцці жыцця: Іван Палійчук, які выхаваны і сфармаваўся пад вырашальным уплывам прыроды ва ўмовах старых традыцый — натура шчырая, паэтычная, што пакорліва прыстасоўваецца да сіл прыроды, і таму адчувае ўсе яе хароствы і таямніцы. Ён у гэтым жыцці няшчасны. Яго нявесту Марычку, такую ж паэтычную натуру, выносіць горная рака. Жаніўшыся на багатай гаспадыні Палагне, Іван тужыць, марыць і чэзне, набліжаючыся да трагічнай смерці. Тым часам яго сусед Юра — поўная супрацьлегласць яму. Ён валодае грубай сілай, казачнымі сакрэтамі чарадзея, праз якія ўмацоўвае сваю гаспадарку і вядзе актыўнае змаганне з прыродай як з варожай яму сілай. Ён спакушае жонку Івана Палагну; ён заўсёды перамагае, уносячы ў жыццё пачатак грубай актыўнай сілы. Простая паэтычная натура — Іван Палійчук — гіне. У пісьменніка сумнае, трохі песімістычнае пачуццё ад таго, што яму даводзіцца канстатаваць перамогу грубай сілы ў жыцці. Грубая, сурова-фантастычная казка як бы робіцца рэчаіснасцю, а простая паэтычная непасрэднасць — легендай. Такая асноўная канцэпцыя аповесці, напісанай напярэдадні смерці Кацюбінскага, калі здароўе яго было ўжо моцна падточана хваробай, што не магло не ўнесці песімістычных нотак у гэту аповесць. Над гэтым творам, напісаным хутчэй у рамантыка-сімвалічных, чым у імпрэсіянісцкіх тонах, Кацюбінскі доўга працаваў. Глыбокае, працяглае аздабленне твораў увогуле было вельмі характэрна для Кацюбінскага. Ён прад’яўляў да сябе як пісьменніку вялікія патрабаванні. «„Пачуццё незадаволенасці сабой у мяне вельмі развіта, казаў неаднойчы Кацюбінскі» — расказвае ў сваіх успамінах пра яго М. Горкі. Не раз здаралася, што яго твор ужо набіраўся, а ён усё яшчэ пасылаў тыя ці іншыя змены тэксту, што адносяцца да стылю, да асобных фраз, слоў. Гэтым тлумачыцца незвычайнасць кампазіцыі яго твораў, сіметрыя іх асобных частак. У творчасці сваім Кацюбінскі шырока скарыстаў сімволіку народнай мовы. Міхайла Кацюбінскі увайшоў ва ўкраінскую літаратуру як адзін з лепшых стылістаў, майстроў украінскай прозы.

 •  Новая прусская хроника (1394)
   
   Старинное, Европейская старинная литература

  Публикуемая хроника - это один из важнейших источников по истории Прибалтийского региона, Тевтонского ордена, Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского и Польши в XIV в., охватывающий почти столетний период с 1294 по 1394 гг. Большая часть хроники представляет собой уникальные сведения о времени, когда государство Тевтонского ордена находилось в зените своего могущества. Ее ценность состоит также в том, что происходившее во второй половине XIV в. освещается не просто хронистом, а современником и свидетелем событий, непосредственно предшествовавших битве под Грюнвальдом.

  Это первый полный перевод хроники на русский язык. Для широкого круга любителей истории.

 •  Записки о России. XVI — начало XVII в.
   Горсей Джером
   Старинное, Европейская старинная литература, Наука, Образование, История, Документальная литература, Биографии и Мемуары

  Издание содержит новый полный перевод сочинений агента английской торговой компании и дипломата Джерома Горсея, жившего в России в 70 — 90-е годы XVI в. Публикация включает три произведения Горсея, сообщающих важные, подчас уникальные сведения о политическом развитии русского государства в период царствования Ивана Грозного, Федора Ивановича и Бориса Годунова, торговле, внешней политике, опричнине, взаимоотношениях государства и церкви. Публикуемый перевод дает целый ряд новых трактовок текста, а во вступительной статье предлагаются наблюдения над происхождением этого ценного и малодоступного источника. В приложении помещены документы английской торговой компании, а также первый полный русский перевод поэтических посланий из России XVI в. англичанина Дж. Турбервилля. Издание иллюстрировано, содержит комментарии и указатели. Для специалистов-историков и читателей, интересующихся отечественной историей.

 Жанры книг


 На хлебушек библиотекарю