Интернет-библиотека NemaloKnig.info: читай-качай!

По книгам:
 [EN]  [0-9]
По авторам:
 [EN]  [0-9]
По сериям:
 [EN]  [0-9]

Бачков Красимир - книги автора

Творчество автора представлено в следующих жанрах: Проза, Классическая проза
Творчество автора представлено в следующих сериях книг: В очакване на утрото, Синият кон
 Название  Серия  Жанр
Ако имаха сърца! Проза, Классическая проза  
В очакване на утрото В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Да си откраднеш живот В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Да уловиш безкрая В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Двамата литовци В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Докато пари В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Другото щастие В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Дълбачката В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Дългият път през тунела В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Един циганин, бутилка бира… Синият кон Проза, Классическая проза  
За една гайда В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
История с кожух В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Кадри от САЩ (Вени) В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Колко пъти умира човек Синият кон Проза, Классическая проза  
Кураж за другите В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Лепка В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Людмил В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Невероятната история на едно състезание В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Обектив в засада Синият кон Проза, Классическая проза  
Облогът В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Особен поглед Синият кон Проза, Классическая проза  
Пепо В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Писмо до другия българин Проза, Классическая проза  
Подарък за Коледа В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Рибари В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Седемте Божини заповеди В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Синият кон Синият кон Проза, Классическая проза  
Съветите на дядо В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Сън за двама В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Три риби В очакване на утрото Проза, Классическая проза  
Хорото В очакване на утрото Проза, Классическая проза  

 Жанры книг


 На хлебушек библиотекарю