Книги жанра «Детское» на букву «S»

num: 0 1 2 3 5 6 7 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

 Название  Автор  Серия
обложка книги SNIEGAVĪRS SNIEGAVĪRS

SNIEGAVĪRS

DAUGAVA

Izdevējs — SIA «DAUGAVA» Ltd» 226002 Rīgā, Mārupes ielā 10a

Māras Kalvanes zīmējumi

Nodots salikšanai 28.10.91. g. Parakstīts iespiešanai 5.11.91. g. Formāts 60X84/16^ Ofseta tehnikā. 1,86 uzsk. iespiedloksnes. Līgumcena. Tirāža 15.000 eks. Pasūtījums Nr. 1314. Reģistrācijas apliecība Nr. .2-0065. Iespiests R/a «Poligrāfists» 2. cehā

Doma 1. 1.

 
обложка книги Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Luis Sepulveda ha pubblicato Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare nel 1996. Il romanzo, dato il suo valore educativo, è stato poi proposto agli alunni di scuola elementare e media inferiore riscuotendo un grande successo.

“Promettimi che non mangerai l’uovo”

stridette aprendo gli occhi.

“Prometto che non mi mangerò l’uovo”

ripetè Zorba.

“Promettimi che ne avrai cura finchè

non sarà nato il piccolo” stridette

sollevando il capo.

“Prometto che avrò cura dell’uovo

finchè non sarà nato il piccolo”.

“E promettimi che gli insegnerai

a volare” stridette guardando fisso

negli occhi il gatto.

Allora Zorba si rese conto che

quella sfortunata gabbiana non solo

delirava, ma era completamente pazza.

“Prometto che gli insegnerò

a volare. E ora riposa,

io vado in cerca di aiuto” miagolò

Zorba balzando direttamente sul tetto.

Queste sono le promesse che la gabbiana Kengah riesce a strappare in fin di vita ad un grosso gatto nero di nome Zorba. Kengah si era poco prima tuffata nell’oceano per acchiappare qualche aringa insieme ai suoi compagni, ma quando aveva tirato fuori la testa si era ritrovata sola in quell’immensità. Il resto dello stormo era volato via e il mare era una distesa di petrolio che presto l’avrebbe asfissiata penetrando tra le piume e tappandole tutti i pori. Con enorme fatica spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma precipita su un balcone di Amburgo. Ed è proprio qui che incontra il gatto Zorba cui affida l’uovo che sta per deporre. Ma come potrà Zorba tenere fede alle tre promesse fatte, in particolare a quella di insegnare a volare? Avrà certamente bisogno dell’aiuto dei suoi amici Diderot, Colonnello e Segretario, ma anche quello di qualcun altro…

Lo scrittore cileno, attraverso questo racconto-fiaba tocca temi a lui molto cari: parte dall’amore per la natura minacciata dagli atteggiamenti distruttori e menefreghisti dell’uomo e prosegue con la solidarietà e la generosità di esseri disinteressati e altruisti. Ma forse la cosa che maggiormente colpisce è il messaggio di speranza che trapela attraverso il riconoscere all’uomo non solo il ruolo di inquinatore e responsabile di disastri , ma anche quello di aiuto e contributo indispensabile all’equilibrio della natura in pericolo.

Un racconto dolce e forte allo stesso tempo, adatto certamente a bambini e ragazzi, ma in grado di catturare l’attenzione anche di adulti sensibili alle tematiche della natura e a quelle della solidarietà. Una solidarietà priva di confini e barriere. O forse sarebbe più corretto parlare di barriere che possono essere valicate con un pizzico di impegno e buona volontà.

A volte imparare a volare è un insegnamento che viene da chi meno ti aspetti. E non dimentichiamo:“Vola solo chi osa farlo”.

Sepulveda Luis  
обложка книги Sophiechen und der Riese Sophiechen und der Riese

Das Waisenkind Sophiechen beobachtet eines Nachts im Waisenhaus eine seltsame Szene: Ein Riese mit großen Ohren bläst mit einer Trompete in ein Kinderzimmer. Schlimmerweise bemerkt er, daß er beobachtet wurde und nimmt Sophiechen mit ins Land der Riesen. Dort muß Sophiechen Schreckliches entdecken: Während sie mit dem GuRie, dem Guten Riesen unterwegs ist, sind die andereren neun Riesen weniger nett: Jede Nacht ziehen sie auf der Suche nach Menschenfleisch aus und schlagen sich den Bauch voll. Sophiechen ist klar, daß etwas geschehen muß, doch was soll ein kleines Mädchen gegen riesige Monster ausrichten?

Dahl Roald  
обложка книги Sīpoliņa piedzīvojumi Sīpoliņa piedzīvojumi

Dž. Rodāri (1920 - 1980) ir viens no ievērojamākajiem 20.gadsimta bērnu rakstniekiem. Džanni Rodāri pasakas — tā ir skola. Skola gan prātam, gan arī sirdij. Un galvenais mācību priekšmets Rodāri pasaku skolā ir Brīvības mācība. Rakstnieka virsuzdevums ir — iemācīt bērnam nebūt vergam, izraisīt viņā dziļu riebumu pret meliem un netaisnību. Lai katrs bērns, tāpat kā Sīpoliņš, mācās pazīt un atšķirt blēžus, lai viņš allaž jūt patiesības saldo garšu.

Rodari žanni  
обложка книги Snow White and the Seven Dwarfs / Белоснежка и семь гномов Snow White and the Seven Dwarfs / Белоснежка и семь гномов

Всемирно известная сказка о принцессе Белоснежке, ее коварной мачехе, друзьях-гномах и прекрасном принце. Текст сказки адаптирован специально для самых маленьких читателей, которые только начинают свое знакомство с английским языком. В конце книги содержится раздел с вопросами на понимание текста, а также словарь с переводом ключевых слов и выражений.

Гримм Якоб и Вильгельм  
обложка книги SAREŽĢĪTAIS ZVIRBULĒNS SAREŽĢĪTAIS ZVIRBULĒNS

VIKS-Una Jansone

SAREŽĢĪTAIS ZVIRBULĒNS

MĀKSLINIECE ANITA KREITUSE

RlGA «LlESMA» 1982

VIKS--Una Jansone  
обложка книги SEIDŽO UN VIŅAS BEBRU PIEDZĪVOJUMI SEIDŽO UN VIŅAS BEBRU PIEDZĪVOJUMI

PELĒKĀ PŪCE

 SEIDŽO UN VIŅAS BEBRU PIEDZĪVOJUMI

RĪGA «LIESMA» 1978

 Varoņi un notikumi, kas aprakstīti šai grāmatā, ņemti no dzīves.

Mednieks Lielā Spalva bija pirmais Pelēkās Pūces skolotājs, kas mācīja pazīt tam zvēru takas. Kanu laiva, ko viņš pats savām rokām bija taisījis no bērza tāss, ilgi glabājās pedagoģiskās skolas muzejā Toronto. Pelēkā Pūce redzēja šo laivu tur 191). gadā.

Bērnus — Seidžo un Sepīenu Pelēkā Pūce labi pazina savās jaunības dienās.

Lasītājam droši vien būs interesanti uzzināt, ka drīz vien pēc grāmatā aprakstītajiem notikumiem mežs daudzu jūdžu platībā kopā ar Bērzupi un dīķi, kur dzīvoja bebri, tika ietverts nacionālā parka teritorijā. Medības šeit tika noliegtas, un pilnīgi iespējams, ka abi šā stāsta varoņi — bebrēni Cile« vijs un Čikenijs nodzīvojuši dzimtajā dīķī līdz sirmam vecumam.

No angļu valodas tulkojusi TIJA PETERSONE Mākslinieks Ā. LIELAIS, ilustiācijas pēc autora zīmējumiem

 Ilustrācijas, «Liesma», 1978

Grāmata veltīta bērniem, lai ari kurā zemeslodes daļā tie dzīvotu, kā arī visiem tiem, kas iemīļojuši klusus nostūrus. Kanādiešu rakstnieka stāsts par indiāņu bērnu dzīvi un Ziemeļkanādas dabu.

CE  
обложка книги SATRAUKUMS ĶĒniŅa IELĀ SATRAUKUMS ĶĒniŅa IELĀ

BORISS DJACENKO

SATRAUKUMS ĶĒniŅa IELĀ

No vācu valodas tulkojis Ingus Liniņš

RIGA «LIESMA» 1989

Boris DJacenko AUFRUHR IN DER KONIGSGASSE 1959

Milteldeutscher Verlag Halle (Saale)

Mākslinieks Uldis Ozoliņš

by Mltteldeutscher Verlag,

Halle (Saale), 1959 © 1. Linlņš, tulkojums latviešu valodā, 1989 © U. OzoliņS, Ilustrācijas, 1989 © P. Baugis, pficvārds, 1989

DJACENKO BORISS  
обложка книги STABURAGA BĒRNI STABURAGA BĒRNI

STABURAGA BĒRNI VALDIS

Valda grāmata «Staburaga bērni» pirmo reizi publicēta pirms vai­rāk nekā simt gadiem. Kopš tā laika šis stāsts iznācis vairākas reizes, un to iemīļojuši gan ma­zie, gan arī lielie lasītāji.

«Staburaga bērni» ir viens no izjustākajiem bērnu dienu attēlo­jumiem latviešu pirmspadomju literatūrā. Tas ir stāsts par diviem uzticamiem draugiem — VTgantes muižas dārznieka dēlu Janci un muižas strādnieces dēlu Mārču. Zēni pavada kopā tikai vienu gadu, un, ja pirmajā — iepazīša­nās dienā Marčs ar lielu neuzti­cību raugās uz savu jauno draugu, tad nākamajā pavasarī, Jurģos, šķiroties no Janča, Marčam ir bez­gala skumji un viņš pats saka — tāda drauga kā Jancis viņam vairs nebūs. Un tiešām — dz'vais, dro­šais, atjautīgais, bezgala godī­gais Jancis, kas nekad nepamet draugu nelaimē, kas neļauj darīt pāri vājākam, — tādu draugu un rotaļu biedru ikviens vēlētos iegūt. Lēnīgo, sākumā diezgan bailīgo un neapķērīgo Mārču draudzība ar Janci izveido dros­mīgāku, atjautīgāku. Marčs, kuram reibst galva, kāpjot lejā uz Liep- avotu, vēlāk metas Daugavā, lai dabūtu laivu un izglābtu Janci, kuru ledus gabals nes uz krācēm.

Abu zēnu kopīgās gaitas, viņu dzīves visdažādākos notikumus rakstnieks notēlojis tik saistoši, ar vieglu humoru, ka tie neizdzēšami paliek lasītāju atmiņā.

SAĪSINĀTS

IZDEVNIECĪBA "LIESMA" RĪGĀ 1968

MĀKSLINIEKS VASILIJS SELKOVS

 
обложка книги Starp mums, meitenēm, runājot Starp mums, meitenēm, runājot

Zenta Ērgle

STARP MUMS, MEITENĒM RUNĀJOT

 Stāsts

Stāsta darbība norisinās mūsdienu vidusskolā. Rakstniece pieskaras pusaudžu dzīves problēmām: zēnu un meiteņu attiecībām, nākamas profesijas izvēlei, pieaugušo un bērnu attiecībām.

Rīga Liesma 1984

Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

Mākslinieks Edgars Ozoliņš

RGLE ZENTA  
обложка книги Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Luis Sepulveda ha pubblicato Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare nel 1996. Il romanzo, dato il suo valore educativo, è stato poi proposto agli alunni di scuola elementare e media inferiore riscuotendo un grande successo.

“Promettimi che non mangerai l’uovo”

stridette aprendo gli occhi.

“Prometto che non mi mangerò l’uovo”

ripetè Zorba.

“Promettimi che ne avrai cura finchè

non sarà nato il piccolo” stridette

sollevando il capo.

“Prometto che avrò cura dell’uovo

finchè non sarà nato il piccolo”.

“E promettimi che gli insegnerai

a volare” stridette guardando fisso

negli occhi il gatto.

Allora Zorba si rese conto che

quella sfortunata gabbiana non solo

delirava, ma era completamente pazza.

“Prometto che gli insegnerò

a volare. E ora riposa,

io vado in cerca di aiuto” miagolò

Zorba balzando direttamente sul tetto.

Queste sono le promesse che la gabbiana Kengah riesce a strappare in fin di vita ad un grosso gatto nero di nome Zorba. Kengah si era poco prima tuffata nell’oceano per acchiappare qualche aringa insieme ai suoi compagni, ma quando aveva tirato fuori la testa si era ritrovata sola in quell’immensità. Il resto dello stormo era volato via e il mare era una distesa di petrolio che presto l’avrebbe asfissiata penetrando tra le piume e tappandole tutti i pori. Con enorme fatica spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma precipita su un balcone di Amburgo. Ed è proprio qui che incontra il gatto Zorba cui affida l’uovo che sta per deporre. Ma come potrà Zorba tenere fede alle tre promesse fatte, in particolare a quella di insegnare a volare? Avrà certamente bisogno dell’aiuto dei suoi amici Diderot, Colonnello e Segretario, ma anche quello di qualcun altro…

Lo scrittore cileno, attraverso questo racconto-fiaba tocca temi a lui molto cari: parte dall’amore per la natura minacciata dagli atteggiamenti distruttori e menefreghisti dell’uomo e prosegue con la solidarietà e la generosità di esseri disinteressati e altruisti. Ma forse la cosa che maggiormente colpisce è il messaggio di speranza che trapela attraverso il riconoscere all’uomo non solo il ruolo di inquinatore e responsabile di disastri , ma anche quello di aiuto e contributo indispensabile all’equilibrio della natura in pericolo.

Un racconto dolce e forte allo stesso tempo, adatto certamente a bambini e ragazzi, ma in grado di catturare l’attenzione anche di adulti sensibili alle tematiche della natura e a quelle della solidarietà. Una solidarietà priva di confini e barriere. O forse sarebbe più corretto parlare di barriere che possono essere valicate con un pizzico di impegno e buona volontà.

A volte imparare a volare è un insegnamento che viene da chi meno ti aspetti. E non dimentichiamo:“Vola solo chi osa farlo”.

Sepulveda Luis  
обложка книги Sophiechen und der Riese Sophiechen und der Riese

Das Waisenkind Sophiechen beobachtet eines Nachts im Waisenhaus eine seltsame Szene: Ein Riese mit großen Ohren bläst mit einer Trompete in ein Kinderzimmer. Schlimmerweise bemerkt er, daß er beobachtet wurde und nimmt Sophiechen mit ins Land der Riesen. Dort muß Sophiechen Schreckliches entdecken: Während sie mit dem GuRie, dem Guten Riesen unterwegs ist, sind die andereren neun Riesen weniger nett: Jede Nacht ziehen sie auf der Suche nach Menschenfleisch aus und schlagen sich den Bauch voll. Sophiechen ist klar, daß etwas geschehen muß, doch was soll ein kleines Mädchen gegen riesige Monster ausrichten?

Dahl Roald  
обложка книги Stāsts par kādu vanagu Stāsts par kādu vanagu

ALEKSANDRS GRĪNS

STĀSTS PAR KĀDU VANAGU

PATIESS NOTIKUMS

RĪGA «LIESMA» 1982

А. Грин

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЯСТРЕБА

Рассказ-быль Издательство «Детская литература» Москва 1965

No krievu valodas tulkojusi ILGA KALNCIEMA

Mākslinieks JĀNIS JANSONS

70802—91

G- 182.82.4803010102

M801 (11)—82

© Tulkojums latviešu valodā, ilustrācijai, «Liesma», 1982

ns Aleksandrs  
обложка книги Szaleństwa Panny Ewy Szaleństwa Panny Ewy

Przygody szesnastoletniej Ewy zaczynają się od ucieczki przez okno od opiekunki u której umieścił ją ojciec, wyjeżdzając za granicę. Do jego powrotu Ewa zdąży wiele narozrabiać ale również pomóc nowym znajomym wyjść z tarapatów.

ński Kornel  
обложка книги Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno' a volare Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno' a volare Sepulveda Luis  
State Of Fear Crichton Michael  
Sphere Crichton Michael  
обложка книги Sloth Sloth

One of the seven is dead, and everyone's reeling:

Adam's done. With love, with school…with everything. Done.

Beth's doing her best to act "normal," but even Reed recognizes devastation, since all he does is fantasize about Kaia.

Miranda's lost too.

Did she ever really forgive Harper?

Only Kane is actually doing something: uncovering how the crash happened – and why.

But there's no do-over with death.

There's only moving on – to the most unlikely places…

Wasserman Robin  
обложка книги Sans famille Sans famille

Voici l'édifiante histoire de Rémi, enfant trouvé, recueilli par la brave mère Barberin, puis acheté par le signor Vitalis, ancien chanteur qui possède une troupe d'animaux savants. Rémi part avec eux, apprend le métier. Un jour, après bien des vicissitudes inhérentes à la condition de pauvres saltimbanques ambulants, Vitalis meurt de froid dans les carrières de Gentilly. Rémi se trouve alors d'autres maîtres : un jardinier, avec une fille muette, Lise. Mais ces temps heureux ne durent guère...

Nous ne vous dévoilerons pas toutes les aventures que va connaître Rémi, dont la légitime obsession est de retrouver ses parents. Comme vous pouvez vous en douter, il y parviendra. Un grand classique de la littérature pour la jeunesse, que nous vous recommandons, et que vous pouvez lire à tout âge.


Malot Hector  
обложка книги Sans famille Sans famille

Voici l'édifiante histoire de Rémi, enfant trouvé, recueilli par la brave mère Barberin, puis acheté par le signor Vitalis, ancien chanteur qui possède une troupe d'animaux savants. Rémi part avec eux, apprend le métier. Un jour, après bien des vicissitudes inhérentes à la condition de pauvres saltimbanques ambulants, Vitalis meurt de froid dans les carrières de Gentilly. Rémi se trouve alors d'autres maîtres : un jardinier, avec une fille muette, Lise. Mais ces temps heureux ne durent guère...

Nous ne vous dévoilerons pas toutes les aventures que va connaître Rémi, dont la légitime obsession est de retrouver ses parents. Comme vous pouvez vous en douter, il y parviendra. Un grand classique de la littérature pour la jeunesse, que nous vous recommandons, et que vous pouvez lire à tout âge.


Malot Hector  
обложка книги Snoutie and His Friends Snoutie and His Friends

Snoutie and his Friends is an illustrated story for children that tells about the amazing adventures of Snoutie and his friends in the Big Magical Forest *** Join Snoutie on a wondrous visit to the Magical Forest, where you will sample tasty dishes at Royal Chef Rabbit’s restaurant, set sail with Burly Boary in an enchanted pumpkin, and learn how to fly a hot-air balloon with Young Ostrich. Make a snowman with Croaky the Feel-Good Froggy and let Little Penguin show you just what he can do with a top hat. The adventures never end in the Magical Forest !

Malivani Diana  
обложка книги SUPERSTAR. Мечты сбываются SUPERSTAR. Мечты сбываются

Если ты талантлива и амбициозна, следуй за своей мечтой, борись за нее. Ведь звездами не рождаются — в детстве будущие звезды, как и героиня этой книги Хлоя, учатся в школе, участвуют в новогодних спектаклях, спорят с родителями и не дружат с математикой. А потом судьба неожиданно дарит им шанс…

Джеффериз Синди Школа знаменитостей, Fame School  
обложка книги SUPERSTAR. Школа звезд SUPERSTAR. Школа звезд

Хлоя Томпкинс делает первые шаги на пути к славе! Ей удалось убедить родителей в том, что пение — ее истинное призвание, пройти по конкурсу и получить стипендию в академии для юных талантов Рокли Парк. Но неожиданно ее карьера поп-звезды оказывается под угрозой…

Джеффериз Синди Школа знаменитостей, Fame School  
обложка книги SEPTIŅI PAZEMES KARAĻI SEPTIŅI PAZEMES KARAĻI

SEPTIŅI PAZEMES KARAĻI

ALEKSANDRS VOLKOVS

šis teiksmainais stāsts ir grāmatu «Smaragda pilsētas burvis» un «Urfins Džīss un viņa koka zaldāti» turpinājums.

TULKOJUSI ANNA SAKSE ILUSTRĒJIS ALBERTS GOLTJAKOVS

Volkovs Aleksandrs  
обложка книги Street Magic Street Magic

While Briar and his teacher Rosethorn are helping the locals in Chammur, Briar realizes that all is not as it should be in Chammur's streets. As a former 'street rat' himself, he tends to have an interest in the affairs of local gangs. He discovers a gang known as the Vipers roaming through territory not their own. After further investigation, Briar discovers that the Vipers are the pet gang of a local Noblewoman.

While Briar investigates the Vipers, he discovers Evvy, a local girl with stone magic. At first, she runs away from him, but she gradually learns to trust him. When Evvy singularly refuses to study with local stone mage Jebilu Stoneslicer, Briar takes her training in hand himself. The Vipers attempt to kidnap her many times, so Lady Zenadia doa Atteneh can use Evvy's powers as a stone mage to further increase her riches. When they finally kidnap her, Briar comes to her rescue.

Pierce Tamora The Circle Opens  
обложка книги So You Want To Be A Wizard So You Want To Be A Wizard

Thirteen-year-old Nita Callahan finally finds a way to get back at the notorious school bullies, Joanne and her gang, when she discovers a library book on the art of wizardry. She hardly dares to believe the book's claim that she too can become a wizard if she's willing to take the Wizard's Oath and undergo the danger of a wizard's initiation, the Ordeal. But to her astonishment and delight, her new Wizard's Manual is telling her the truth. While practicing her first spells, Nita meets Kit Rodriguez, another young wizard, and starts working with him to find a solution to her bullying problem.

Cover for mass-market paperback edition of So You Want To Be a Wizard

What they get, though, doesn't look much like a solution. Kit and Nita suddenly find themselves dealing with a "white hole" named Fred, who's arrived on Earth with an urgent message regarding the mystical Book of Night with Moon. The Book is missing…and has to be found quickly if dire things aren't going to start happening to the Earth.

It's not long before the search for the bright Book leads Nita and Kit to a deadly alternate Manhattan, where they encounter man-eating helicopters, vicious packs of killer cabs, and the terrible wolflike perytons, which attack them at every turn. Despite the danger, Kit and Nita are determined to rescue the Book of Night with Moon from the lair of the dragon who presently possesses it. But can they keep it out of the clutches of the Lone Power, the ancient darkness cast out long ago from the heart of the worlds?…

Дуэйн Диана, Duane Diane Young Wizards  
обложка книги Saules Zaķīšu Zemē Saules Zaķīšu Zemē estaiko Vsevolods  
обложка книги Searching for Dragons Searching for Dragons

Mendanbar, the King of the Enchanted Forest, plays hooky one day and goes for a stroll to the Green Glass pool. He finds a section of the forest destroyed – apparently by dragons. Perturbed, Mendanbar visits Morwen for advice. Morwen counsels him to pay a visit to Kazul, the King of the Dragons. So Mendanbar retrieves his magical sword from the castle armory, and sets out for the Mountains of Morning – but not before he is paid a suspicious visit by Zemenar, the Head Wizard of the Society of Wizards.

Mendanbar journeys to the cave of the King of the Dragons, only to find her away on a diplomatic trip. But he does meet Princess Cimorene (Dealing with Dragons), now Kazul's Chief Cook and Librarian. Cimorene admits that Kazul has been missing for days, and that she plans to go out in search of her. Mendanbar insists on accompanying the princess, with whom he finds himself very much taken.

The two set out in search of the missing Kazul. On the way, they visit two wacky giants, contend with a defective magic carpet, and help out a well-meaning but financially-broke dwarf with a brood of royal children. But there is danger on their trail – for, once out of the Enchanted Forest, Mendanbar's magical sword starts leaking magic, attracting the attention of a horde of greedy wizards as well as an overly-inquisitive magician. And, as Mendanbar and Cimorene continue on their rescue mission, it becomes clear that Kazul's disappearance is linked with the Enchanted Forest. The Society of Wizards has invented a powerful new spell – and Mendanbar's sword may be the key.

Wrede Patricia Collins Enchanted Forest  
обложка книги Sweet Venom Sweet Venom

Grace just moved to San Francisco and is excited to start over at a new school. The change is full of fresh possibilities, but it's also a tiny bit scary. It gets scarier when a minotaur walks in the door. And even more shocking when a girl who looks just like her shows up to fight the monster.


Gretchen is tired of monsters pulling her out into the wee hours, especially on a school night, but what can she do? Sending the minotaur back to his bleak home is just another notch on her combat belt. She never expected to run into this girl who could be her double, though.


Greer has her life pretty well put together, thank you very much. But that all tilts sideways when two girls who look eerily like her appear on her doorstep and claim they're triplets, supernatural descendants of some hideous creature from Greek myth, destined to spend their lives hunting monsters.


These three teenage descendants of Medusa, the once-beautiful Gorgon maligned in myth, must reunite and embrace their fates in this unique paranormal world where monsters lurk in plain sight.

Childs Tera Lynn Medusa Girls  
обложка книги Short Stories From Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeists Short Stories From Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeists

Short Stories From Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeists: Pottermore Presents is a collection of J.K. Rowling’s writing from the Pottermore archives: short reads originally featured on pottermore.com with some exclusive new additions. These eBooks, with writing curated by Pottermore, will take you beyond the Harry Potter stories as J.K. Rowling reveals her inspiration, intricate details of characters’ lives and surprises from the wizarding world.

These stories of power, politics and pesky poltergeists give you a glimpse into the darker side of the wizarding world, revealing the ruthless roots of Professor Umbridge, the lowdown on the Ministers for Magic and the history of the wizarding prison Azkaban. You will also delve deeper into Horace Slughorn’s early years as Potions master at Hogwarts – and his acquaintance with one Tom Marvolo Riddle.

Rowling J K  
обложка книги Short Stories From Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies Short Stories From Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies

Short Stories From Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies: Pottermore Presents is a collection of J.K. Rowling’s writing from the Pottermore archives: short reads originally featured on pottermore.com with some exclusive new additions. These eBooks, with writing curated by Pottermore, will take you beyond the Harry Potter stories as J.K. Rowling reveals her inspiration, intricate details of characters’ lives and surprises from the wizarding world.

These stories of heroism, hardship and dangerous hobbies profile two of the Harry Potter stories’ most courageous and iconic characters: Minerva McGonagall and Remus Lupin. J.K. Rowling also gives us a peek behind the closed curtains of Sybill Trelawney’s life, and you’ll encounter the reckless, magical-beast-loving Silvanus Kettleburn along the way.

Rowling J K  
обложка книги SMARAGDA PILSĒTAS BURVIS SMARAGDA PILSĒTAS BURVIS

 A. Volkovs

RĪGA «ZVAIGZNE»

SMARAGDA PILSĒTAS BURVIS

Volkovs Aleksandrs  
обложка книги Speak No Evil Speak No Evil Kaye Marilyn Gifted  
обложка книги Super Girl! Энциклопедия для современных девчонок Super Girl! Энциклопедия для современных девчонок

Эта книга – разговор по душам, сборник советов и путеводитель по непростому подростковому возрасту для нового поколения. Ведь времена меняются, и то, что вчера подходило нашим бабушкам и мамам, уже не подходит современным девчонкам. И что же им делать? К чьим словам прислушаться?

Ирина Мазаева известна аудитории как автор прекрасных повестей для девочек, кроме того, она сама еще не так давно была такой же, как и большинство ее читательниц, и очень хорошо помнит трудности, проблемы и катастрофы периода взросления. Писательница рассматривает все критичные вопросы, с которыми сталкивается подросток, разбирает их и предлагает пути решения, а главное – помогает разобраться в себе.

Мазаева Ирина  

Поиск книг, авторов и серий книг от Яндекса:

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Детское»

 •  Умники города Нукима
   Исаакян Аветик Саакович
   Детское, Сказка

  В книжку вошли сказки классика армянской литературы Аветика Исаакяна. Мудростью, любовью, добротой и юмором дышат они.

 •  The Book Thief
   Zusak Markus
   Проза, Историческая проза, Детское, Детская проза

  It is 1939. Nazi Germany.

  The country is holding its breath.

  Death has never been busier, and will become busier still.


  Liesel Meminger finds her life changed when she unearths a single object from the snow. It is The Grave Digger’s Handbook, left there by accident at her brother’s funeral, and it is her first act of book thievery.

  But these are dangerous times. When Liesel’s foster family hides a Jewish man in their basement, Liesel’s world is both opened up and closed down.

  In superbly crafted prose that burns with intensity, award-winning author Markus Zusak has given us one of the most enduring stories of our time.

  in which our narrator introduces:

  himself—the colors—and the book thief

  featuring:

  himmel street—the art of saumensching—an ironfisted

  woman—a kiss attempt—jesse owens—

  sandpaper—the smell of friendship—a heavyweight

  champion—and the mother of all watschens

  featuring:

  a girl made of darkness—the joy of cigarettes

  —a town walker—some dead letters—hitler’s birthday—

  100 percent pure german sweat—the gates of thievery—

  and a book of fire

  featuring:

  the way home—a broken woman—a struggler—

  a juggler—the attributes of summer—

  an aryan shopkeeper—a snorer—two tricksters—

  and revenge in the shape of mixed candy

  featuring:

  the accordionist—a promise keeper—a good girl—

  a jewish fist fighter—the wrath of rosa—a lecture—

  a sleeper—the swapping of nightmares—

  and some pages from the basement

  featuring:

  a floating book—the gamblers—a small ghost—

  two haircuts—rudy’s youth—losers and sketches—

  a whistler and some shoes—three acts of stupidity—

  and a frightened boy with frozen legs

  featuring:

  death’s diary—the snowman—thirteen

  presents—the next book—the nightmare of

  a jewish corpse—a newspaper sky—a visitor—

  a schmunzeler—and a final kiss on poisoned cheeks

  featuring:

  champagne and accordions—

  a trilogy—some sirens—a sky

  stealer—an offer—the long

  walk to dachau—peace—

  an idiot and some coat men

  featuring:

  dominoes and darkness—the thought of

  rudy naked—punishment—a promise keeper’s

  wife—a collector—the bread eaters—

  a candle in the trees—a hidden sketchbook—

  and the anarchist’s suit collection

  featuring:

  the next temptation—a cardplayer—

  the snows of stalingrad—an ageless

  brother—an accident—the bitter taste

  of questions—a toolbox, a bleeder,

  a bear—a broken plane—

  and a homecoming

  featuring:

  the end of a world—the ninety-eighth day—

  a war maker—way of the words—a catatonic girl—

  confessions—ilsa hermann’s little black book—

  some rib-cage planes—and a mountain range of rubble

  featuring:

  death and liesel—some

  wooden tears—max—

  and the handover man

 •  Заколдованная школа. Непоседа Лайош
   Каталин Надь
   Детское, Детская проза

  Две маленькие веселые повести, посвященные современной жизни венгерской детворы. Повесть «Непоседа Лайош» удостоена Международной литературной премии социалистических стран имени М. Горького.

 •  Балакучий пакунок
   Даррелл Джеральд
   Приключения, Природа и животные, Детское, Детская проза, Детские приключения

  Чудова казка-повість всесвітньовідомого англійського вченого-зоолога Джеральда Даррелла, яка ще в 1978 році була перенесена на екрани. Ця книжка про пригоди і жагу до перемоги, про силу дружби і про справедливість, про чарівний світ і його міфічних мешканців… У Грецію, в гості до своєї двоюрідної сестри Пенелопи, приїжджають двоє хлопчиків із Англії — Саймон і Пітер. Під час ігор діти знаходять дивний пакунок, що розмовляє людською мовою. У пакунку — Папуга, якого вигнали вороги країни Міфології. Саме він розповідає дітям, що всі жителі країни та її правитель — добрий чародій Ха-Ха — у страшній небезпеці. Пітер, Саймон і Пенелопа вирішують, що вони не можуть лишитись осторонь, і вступають у боротьбу проти Василісків, які хочуть загарбати країну Міфологію. На дітей чекає багато випробувань, але вони не мають права на поразку. Попереду — вирішальна битва!..

 •  Скоґландія
   Бойє Кірстен
   Детективы и Триллеры, Политический детектив, Детское, Детские остросюжетные

  Як на зло, нерішуча Ярвен виходить у другий тур кастингу. Остаточне рішення щодо головної ролі у фільмі має бути прийнято в Скоґландії. Але там на Ярвен чекає несподіванка: невдовзі дівчинка дізнається, що вона є пішаком у карколомному плані.

  Чи вдасться Ярвен допомогти принцесі Малені та її другові Йоасу зруйнувати таємну змову? І що на них чекає: життя чи смерть?

 •  Балакучий пакунок
   Даррелл Джеральд
   Приключения, Природа и животные, Детское, Детская проза, Детские приключения

  Чудова казка-повість всесвітньовідомого англійського вченого-зоолога Джеральда Даррелла, яка ще в 1978 році була перенесена на екрани. Ця книжка про пригоди і жагу до перемоги, про силу дружби і про справедливість, про чарівний світ і його міфічних мешканців… У Грецію, в гості до своєї двоюрідної сестри Пенелопи, приїжджають двоє хлопчиків із Англії — Саймон і Пітер. Під час ігор діти знаходять дивний пакунок, що розмовляє людською мовою. У пакунку — Папуга, якого вигнали вороги країни Міфології. Саме він розповідає дітям, що всі жителі країни та її правитель — добрий чародій Ха-Ха — у страшній небезпеці. Пітер, Саймон і Пенелопа вирішують, що вони не можуть лишитись осторонь, і вступають у боротьбу проти Василісків, які хочуть загарбати країну Міфологію. На дітей чекає багато випробувань, але вони не мають права на поразку. Попереду — вирішальна битва!..


Новинки месяца жанра «Детское»

 Жанры книг


 На хлебушек библиотекарю