Книги жанра «Документальная литература» на букву «У»

num: 0 1 2 3 4 5 6 7 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 Название  Автор  Серия
обложка книги У ЛІСАХ ЛЕМКІВЩИНИ У ЛІСАХ ЛЕМКІВЩИНИ

Автор книжки У лісах Лемківщини — стрілець Іван Дмитрик, вояк Української Повстанської Армії, з куреня командира Рена, який діяв на Лемківщині в 1944-1947 роках. Свої спогади автор записав зараз після прибуття на Захід у 1947-1949 роках, коли ще всі події були міцно закріплені в пам'яті. Він описав їх щиро, безпретенсійно, так як бачив і пережив. Правда, він спостерігав їх очима молодої людини і з позиції рядового стрільця. Можливо, що в деяких випадках, коли б про ті події розповідав командир, який, звичайно, знав і бачив більше від стрільця, він дав би їм трохи іншу інтерпретацію. Але Іван Дмитрик не старається коментувати. Він тільки розповідає. І в цьому найбільша вартість його спогадів.

Іван Дмитрик розповідає здебільшого про свою сотню (число її польової пошти було "У-94"), хоч не бракує в його споминах інформацій і про інші відділи УПА, які діяли, якщо не постійно, то деякий час, у тому самому терені.

Автор починає розповідь від свого першого дня в рядах УПА. На Лемківській землі безладдя — відступають німці, наступають радянські війська. На тлі цього хаосу різко контрастує добра організація і продуманість дій УПА. Ми бачимо, як творяться сотні, курені, як їх забезпечують харчами, як відбувається підготовка до переходу фронту і сам перехід: з табору на Буковім Берді дві і пів тисячі війська з великим обозом за три тижні переходять форсовним маршем фронт без одної жертви. Автор доводить, що цей перехід був можливий тільки завдяки підтримці українського населення і розвідчій службі ОУН, яка знала про кожний рух ворога.

Дмитрик Іван  
обложка книги Українська Повстанська Армія 1942-1952 Українська Повстанська Армія 1942-1952

Начерк історії УПА 1942-1952 рр, що ії оце даємо до рук українського загалу, це перша спроба дати систематичний огляд діяльности УПА за перших десять літ її існування, та її побудови. Ми свідомі того, що наша праця, - як кожна перша спроба цього роду, - матиме чимало недотягнень, неточностей та люк. Це зрозуміле тимбільше, що писання історії УПА, крім всього іншого, стрічається ще з одним родом величезних труднощів: Українська Повстанська Армія - це армія безіменних, яка й сьогодні продовжує свою боротьбу в умовинах підпілля.

Для того, хто пише її історію, це означає, що побіч винотовування й провірювання самих фактів, він мусить при кожному з них ще мозолитись розшифровуванням псевду, бо кожний бієць УПА, від Головного Командира, до звичайного рядовика, закритий для посторонніх глядачів, і навіть для своїх приятелів, псевдом, прибраним іменем. Умовини підпільної боротьби з таким безоглядним тоталістичним режимом як націонал-соціялізм та большевизм, змушують революціонерів міняти свої псевда у висліді чого одна людина виступає в різних етапах боротьби, під різними псевдами, або й вживає різних псевд у той сам час. (наприклад: інж. Роман Шухевич - відомий зразу як "сотн. Щука", як Головний Командир УПА, стає відомим як "ген. Тарас Чупринка", як Голова підпільного уряду України, Генерального Секретаряту УГВР - під псевдом "Роман Лозовський", а як Голова Проводу ОУН - під псевдом "Тур"). Розкриття псевда дозволене тільки після смерти даного революціонера і то лише тоді, коли це не може стягнути репресій на його рідню, ні пошкодити справі. (При тому інтересно зазначити, що українські революціонери з Осередніх та Східніх земель, з правила не бажали собі розкривання їхніх псевд навіть у випадку їх загибелі.) Ізза цього чимало командирів покищо мусить реєструватися в історії тільки їхніми псевдами.

Крім цього, з конспіративних причин, так у фронтових звідомленнях УПА як і в підпільній літературі не подавано структури УПА і дуже часто навіть назв частин УПА, що звели даний бій. Багато документів дій УПА в воєнній хуртовині пропало, багато акцій взагалі залишились поза реєстром.

Не дивлячись на всі ті труднощі, з яких мусять випливати згадані недотягнення нашого начерку історії УПА, ми, спираючись на публіковані вже в Краю документи та додаткові інформації деяких учасників боротьби, рішились дати його до рук загалу, щоб, крім усего іншого, заохотити тих, які можуть додати певні доповнения, чи уточнення подати їх, заки ще час вспіє затерти їх в їхній пам'яті. Бо нашим обов'язком є - передати майбутності якнайточніше записані сторінки тієї великої героїчної епохи нашого народу, що називається історією УПА.

Мірчук Петро  
Услышать Голос Твой

Книга написана мамой двух аутичных деток, которых ей удалось полностью вернуть к полноценной жизни. В книге описывается история диагностирования и методика обучения этих детей.Очень подробно описывается процесс появления самых ранних симптомов аутизма в период от 1.5 до 2 лет. Именно ранняя диагностика аутизма у детей и позволила Кэтрин так эффективно справиться с этой проблемой, которую до этого все считали абсолютно неизлечимой болезнью.

Морис Кэтрин  
обложка книги Убийцы кораблей Убийцы кораблей

Перед вами — книга, рассказывающая о действиях военной авиации Великобритании в годы Второй мировой войны. Вы узнаете о действиях торпедоносцев — «убийц кораблей». Эта книга — для всех интересующихся военной историей

Баркер Ральф  
обложка книги Улица Королевы Вильгельмины: Повесть о странностях времени Улица Королевы Вильгельмины: Повесть о странностях времени

Новая повесть Льва Квина, необычна для нашей литературы. Основываясь на своей богатой событиями жизни, известный писатель создал произведение, полное неожиданных увлекательных поворотов, тонко и ненавязчиво связанное как с прошлым, так и нынешними трудными временами. Доверительный тон повести, присущий Льву Квину юмор, от мягкого подтрунивания над излишней доверчивостью, в том числе и своей собственной, до едкой ироничности, когда дело касается всякого рода прохиндеев и приспособленцев, вызывают у читателя острое чувство сопереживания и не позволяют оторваться от живой и интересной книги, пока не перевернута последняя ее страница.

В книгу вошла и документальная повесть «Горький дым костров».

Квин Лев Израилевич  
обложка книги Угол атаки Угол атаки

Береговой Георгий Тимофеевич,

заслуженный летчик-испытатель,

летчик-космонавт СССР,

дважды Герой Советского Союза,

генерал-майор авиации


«Космонавт-12» — под таким девизом Георгий Береговой вошел в историю освоения космоса. До него с космодрома Байконур стартовало одиннадцать человек. Он стал двенадцатым... Двенадцатым посланцем страны, которая десять лет назад открыла эру покорения космических пространств беспримерным в истории человечества полетом гражданина Советского Союза коммуниста Юрия Гагарина.

Четверо суток пробыл летчик-космонавт Береговой на орбите, но для этого понадобилась целая жизнь — большая, целеустремленная, до краев насыщенная борьбой и трудностями человеческая жизнь. Вся она была как бы предстартовой подготовкой. И юношеские годы в аэроклубе, и фронт, и шестнадцать лет работы летчиком-испытателем — любой из этих периодов так или иначе помог ему накопить тот опыт, то профессиональное мастерство и те качества характера, которые необходимы летчику-космонавту.

О своем нелегком, но прямом и ясном жизненном пути и вспоминает Георгий Тимофеевич Береговой в этой книге.


Береговой Г. Т. Угол атаки. — М.: «Молодая гвардия», 1971. — 256 с. Литературная запись Г. Сомова Фотографии из личного альбома Г. Берегового и фотохроники ТАСС. Тираж 200000 экз.

Береговой Георгий Тимофеевич  
обложка книги Упраздненный театр Упраздненный театр

  Драматическая история родных и близких Булата Окуджавы. Судьба поколения, вознесенного, а затем раздавленного революцией, панорама жизни в Тбилиси, в Москве и на Урале увидены глазами ребенка. В романе сплетены воедино трагическое и смешное, картины лирические и жестокие, и все окрашено свойственной Булату самоиронией.

В 1994 году роман удостоен международной премии Букера как лучший роман года на русском языке.

Окуджава Булат Шалвович  
Утверждение жизни Семенихин Геннадий  
обложка книги Уроки вдохновения Уроки вдохновения

Книга старейшего театрального педагога и режиссера Л. П. Новицкой содержат ценнейшие записи занятий К. С. Станиславского с учениками в Оперно-драматиче-ской студии. На примере работы над трагедиями Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Гамлет» автор рассказывает о последнем открытии великого реформатора сцены, получившем название «метод физических действий», и предлагает систему практического применения этого метода, а также разработанную на занятиях Станиславского поэтапную схему работы над пьесой. В книге возникает яркий образ К. С. Станиславского с его художественными и этическими исканиями.

Вторая часть книги — «Тренинг и муштра» — связана с непосредственной практикой преподавания актерского мастерства. Она содержит ценный, проверенный автором материал для практических занятий с будущими актерами по элементам системы Станиславского.

Новицкая Лидия Павловна  
обложка книги Утерянные победы Утерянные победы

Фельдмаршал Э. Манштейн, признанный друзьями и врагами союзниками и противниками лучшим стратегом Третьего Рейха, в своих мемуарах создал живую ткань повествования о военном действии и военной мысли. Глобальный анализ, тонкое видение «моментов истины» в сражениях, последовательное описание оптимальных планов и неоптимальных действий – все это делает книгу Э. Манштейна учебником стратегии. Личная причастность к событиям, заинтересованность, патриотизм и осознание неизбежности поражения придают ей историческую и психологическую достоверность.

Манштейн Эрих  
обложка книги Устами Буниных. Том 1. 1881-1920 Устами Буниных. Том 1. 1881-1920

Предлагаемый читателям сборник «Устами Буниных» содержит отрывки из дневниковых записей Ивана Алексеевича Бунина и его супруги Веры Николаевны Буниной. Дневники отражают годы жизни и литературного творчества одного из наиболее ярких представителей мировой классической литературы XX века. Начало жизненного пути, первые публикации, всеобщее признание, «окаянные дни» «русской смуты», жизнь Русского Зарубежья и всемирная слава лауреата Нобелевской премии — все эти этапы творческой биографии И.А. Бунина отразились на страницах дневников. Первое издание вышло в свет в издательстве «Посев» в 1977–1982 гг. В России они публикуются впервые.

http://ruslit.traumlibrary.net

Бунин Иван Алексеевич, Бунина Вера Николаевна  
обложка книги Устами Буниных. Том 2. 1920-1953 Устами Буниных. Том 2. 1920-1953

Предлагаемый читателям сборник «Устами Буниных» содержит отрывки из дневниковых записей Ивана Алексеевича Бунина и его супруги Веры Николаевны Буниной. Дневники отражают годы жизни и литературного творчества одного из наиболее ярких представителей мировой классической литературы XX века. Начало жизненного пути, первые публикации, всеобщее признание, «окаянные дни» «русской смуты», жизнь Русского Зарубежья и всемирная слава лауреата Нобелевской премии — все эти этапы творческой биографии И.А. Бунина отразились на страницах дневников. Первое издание вышло в свет в издательстве «Посев» в 1977–1982 гг. В России они публикуются впервые.

http://ruslit.traumlibrary.net

Бунин Иван Алексеевич, Бунина Вера Николаевна  
Успеть до Господа Бога Кралль Ханна  
обложка книги У великих истоков У великих истоков

Страницы этой книги опалены дыханием революции и гражданской войны. Автор воспоминаний принадлежит к той славной плеяде людей, личные судьбы которых неразрывно связаны с историей Родины. Молодым врачом пришла Раиса Азарх в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Активно участвовала в гражданской войне. В числе советских добровольцев, с честью выполнивших свой интернациональный долг, воевала в рядах республиканских солдат в Испании. Не осталась в стороне от событий в годы Великой Отечественной. Человеку, отметившему пятидесятилетие пребывания в партии, человеку, в биографию которого властно вторгались знаменательные события века, есть о чем поведать читателю в год великого юбилея.

Азарх Раиса Моисеевна  
обложка книги Українське Січове Стрілецтво (визвольна ідея і збройний чин) Українське Січове Стрілецтво (визвольна ідея і збройний чин)

Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини.

Окремо описується діяльність стрільців в Наддніпрянській Україні, їх участь в українській революції.

Ріпецький Степан  
обложка книги Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921

Автор книжки – генерал-поручник армії УНР Олександр Удовиченко – стояв біля витоків українського війська та пройшов з ним увесь бойовий шлях аж до відступу з України в листопаді 1920 року. Начальник штабу Гайдамацького коша Слобідської України, що уславився взяттям Арсеналу, командир Третьої Стрілецької Залізної дивізії, яка перемогла більшовиків під час Вапнярської операції – генерал Удовиченко стисло та водночас повно виклав історію подій, учасником яких був сам. Подається за виданням: Київ, видавництво "Україна", 1995.

Удовиченко Александр Иванович  
обложка книги Усташский министр смерти Усташский министр смерти

Книга Б. Станоевича – документальное повествование о «деятельности» югославского военного преступника А. Артуковича. «Палач Балкан», «хорватский Гиммлер» – так называли четыре десятилетия спустя Артуковича, которого американский суд передал югославскому правосудию.

Автор знакомит читателей с основными фактами биографии преступника. Но большую часть книги составляют документальные свидетельства чудовищных злодеяний, совершенных усташами при прямом поощрении нацистов на территории Югославии. Книга открывает еще одну из страшных страниц в истории фашизма в его "хорватском варианте".

Станоевич Бранимир  
обложка книги Учебник культуризма Учебник культуризма Шварцнеггер Арнольд  
Улыбка фортуны Мюге С Г  
Управляемая наука Поповский Марк  
обложка книги Убийство Кирова Политические и уголовные преступления в 30-х годах Убийство Кирова Политические и уголовные преступления в 30-х годах

Росляков Михаил Васильевич  
обложка книги Участь свою не выбирали Участь свою не выбирали

Известный ученый описывает свой боевой путь в годы войны - от рядового до командира артиллерийской батареи.

(По сути - расширенная версия книги "Путь солдата")

Малиновский Борис Николаевич  
Улица Грановского, 2

Новый роман Юрия Полухина затрагивает сложные проблемы взаимосвязи личности и общества, прошлого и настоящего, бытия и сознания. Анализируя мысли и чувства наших современников, писатель показывает неразрывную связь времен, влияние памяти о прошлом на сегодняшнюю жизнь. Роман строится в двух планах – основном, в котором живут и действуют люди наших дней, и ретроспективном, воссозданном из воспоминаний, документов, писем. В центре повествования – судьба нескольких бывших узников фашистского концлагеря, история их подпольной борьбы, подготовки несостоявшегося восстания, гибели их товарищей по заключению, жизни и деятельности героев романа в послевоенные годы.

Полухин Юрий Дмитриевич  
обложка книги «У Геркулесовых столбов...». Моя кругосветная жизнь «У Геркулесовых столбов...». Моя кругосветная жизнь

«У Геркулесовых столбов», «Над Канадой небо сине», «На материк», «Атланты держат небо» – эти песни Александра Городницкого известны, наверное, каждому. Его именем названа малая планета Солнечной системы и перевал в Саянских горах. Его телепередача «Атланты. В поисках истины» стала одной из лучших научно-популярных программ российского телевидения, отвечая на самые сложные и спорные вопросы: где следует искать легендарную Атлантиду; ждет ли нас в будущем глобальное потепление – или, наоборот, похолодание; затопит ли наводнение Петербург; можно ли предсказывать землетрясения и цунами; почему Запад скрывает огромные захоронения химического оружия в Балтийском море и др.

В своей новой книге знаменитый поэт и ученый, объехавший весь мир, плававший по всем океанам, побывавший и на обоих полюсах, и на дне глубоководных впадин, не просто подводит итоги этой «кругосветной жизни», не только вспоминает о былом, но и размышляет о будущем – какие тайны и открытия ждут нас за «Геркулесовыми столбами» обыденности, за пределами привычного мира…

Городницкий Александр Моисеевич  
У самого Черного моря

О подвигах Героя Советского Союза, ныне генерала авиации, Михаила Васильевича Авдеева по фронтам Отечественной войны ходили легенды. Но они не были фантазией: он сражался в сотнях боев, лично сбил 17 гитлеровских асов, уничтожил во время штурмовок сотни фашистов, множество их техники. Звездой Героя, орденом Ленина, шестью орденами боевого Красного Знамени и другими наградами отметила Родина подвиги своего замечательного сына. Воспитанные и ведомые Авдеевым летчики были грозой фашистских стервятников. Документальная повесть М. В. Авдеева, рассказывающая об огненных днях Севастополя, – начало большого повествования, задуманного автором.

Авдеев Михаил Васильевич  
У тихой Серебрянки Дмитриев Михаил Афанасьевич  
обложка книги Улица генералов: Попытка мемуаров Улица генералов: Попытка мемуаров

Имя Анатолия Гладилина было знаменем молодежной литературы периода «оттепели». Его прозу («Хроника времен Виктора Подгурского», «История одной компании») читали взахлеб, о ней спорили, героям подражали. А потом… он уехал из страны, стал сотрудником радиостанции «Свобода».

Эта книга о молодости, которая прошла вместе с Василием Аксеновым, Робертом Рождественским, Булатом Окуджавой, о литературном быте шестидесятых, о тогдашних «тусовках» (слова еще не было, а явление процветало). Особый интерес представляют воспоминания о работе на «вражеском» радио, о людях, которые были коллегами Гладилина в те годы, — Викторе Некрасове, Владимире Максимове, Александре Галиче…

Гладилин Анатолий  
Унтиловск Леонов Леонид  
обложка книги Устные рассказы Устные рассказы

Дорогой читатель или дорогой слушатель, я не знаю, будет ли это напечатано когда-нибудь, а может быть, останется только записанным вот так на пленку, но, во всяком случае, я хочу предупредить тебя, дорогой читатель или дорогой слушатель, что не собираюсь писать или диктовать общепринятых воспоминаний. Я думаю, что жизнь моя не представляет собой такого интереса, чтобы занимать ею внимание других людей. Но в жизни каждого человека были интересные встречи, попадались интересные люди. Слышал он какие-то очень интересные истории. Хочется выбрать из жизни то, что могло бы пригодиться другим, могло бы пригодиться любому человеку. Что будет попадаться на память, то и буду рассказывать…

Ромм Михаил Ильич  
обложка книги У лукоморья У лукоморья

В сборник включены рассказы директора заповедника в Пушкинских Горах Семена Степановича Гейченко, посвященные пребыванию А. С. Пушкина в разные годы в Михайловском. Рассматриваются как факты биографии, так и творческая история произведений поэта, созданных в эти годы. Книга основана на огромном документальном материале — биографическом, историко-литературном, архивном.

Гейченко Семен Степанович  
обложка книги Уильям Теккерей. Его жизнь и литературная деятельность Уильям Теккерей. Его жизнь и литературная деятельность

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Александров Николай Николаевич  
обложка книги Уильям Шекспир. Его жизнь и литературная деятельность Уильям Шекспир. Его жизнь и литературная деятельность

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Иванов И И  
обложка книги Уильям Гарвей. Его жизнь и научная деятельность Уильям Гарвей. Его жизнь и научная деятельность

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Энгельгардт Михаил Александрович  
обложка книги Уильям Юарт Гладстон. Его жизнь и политическая деятельность Уильям Юарт Гладстон. Его жизнь и политическая деятельность

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Каменский Андрей Васильевич  
обложка книги Ульрих Цвингли. Его жизнь и реформаторская деятельность Ульрих Цвингли. Его жизнь и реформаторская деятельность

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Порозовская Берта Давыдовна  
У самого Чёрного моря Авдеев Михаил Васильевич  
Унесённые бездной Черкашин Николай  
обложка книги Український патріот з династії Габсбургів Український патріот з династії Габсбургів

Книга оповідає про життя і діяльність Вільгельма Габсбурга-Лотрінгена, представника однієї з найславетніших монархічних династій Європи. В. Габсбург, якого українські військові назвали Василем Вишиваним, тісно пов’язав свою долю з українським визвольним рухом, за що заплатив власним життям, яке трагічно обірвалося в тюремній лікарні Лук’янівської в’язниці міста Києва. Документальні матеріали слідчої справи В. Габсбурга, його мемуари, поезія та зразок прози дають змогу краще зрозуміти цю яскраву постать українського національного відродження першої половини XX століття.

Листування В. Габсбурга з К. Гужковським, М. Васильком, Є. Чикаленком, митрополитом А. Шептицьким та іншими українськими громадсько-політичними діячами проливає світло на маловідомі сторінки суспільно-політичного життя в Україні доби Першої світової війни та українських національно-визвольних змагань 1914–1921 рр. У книзі вміщено багатий ілюстративний матеріал.

Видання друге, доповнене.


У додатках вперше публікуються матеріали й фотографії, що зберігаються у Українській вільній академії наук у США, Східноєвропейському дослідному інституті ім. В. Липинського (США) та приватній колекції М. Пизюра.


Видання розраховане на широкий загал читачів: всіх, хто цікавиться історією України.

Терещенко Юрій, Осташко Тетяна  
обложка книги Ушаков Ушаков

Книга рассказывает о жизни и замечательной деятельности выдающегося русского флотоводца, адмирала Федора Федоровича Ушакова – основоположника маневренной тактики парусного флота, сторонника суворовских принципов обучения и воспитания военных моряков. Основана на редких архивных материалах.

Ганичев Валерий Николаевич Жизнь замечательных людей  
УЛЫБКА ДЖУГДЖУРА КЛИПЕЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  
обложка книги Ученый из Сиракуз. Архимед Ученый из Сиракуз. Архимед

В книге в интересной форме рассказывается о великом математике, физике, астрономе и инженере древности. Изложение ведётся на фоне исторических условий, в которых протекали жизнь и деятельность Архимеда.

Сохранившиеся труды Архимеда, в основном математические, составляют целый том. Достижения ученого в области математики огромны. Он решил задачи об определении объема цилиндра и шара, объемов частей параболоидов вращения, был основоположником изучения спиралей, решил проблему квадратуры круга, вычислив довольно узкие границы, между которыми заключено число я. Архимед ввел в математику физическую задачу об определении положения центра тяжести плоских и пространственных фигур и для многих случаев решил ее. Он применил в геометрии метод «мысленного взвешивания», значительно развил предложенный греческим ученым Евдоксом «метод исчерпывания», позволивший исследовать свойства кривых второго порядка.

Однако научное творчество Архимеда не ограничено математикой. Он основоположник статики, гидростатики и математической физики вообще, выдающийся астроном и замечательный инженер. Именно этим сторонам деятельности великого ученого древности и посвящена настоящая книга.

Из трудов Архимеда в указанных областях сохранилось очень мало. В III в. н.э. греческий математик Папп Александрийский писал: «Архимед составил только одно механическое сочинение, а именно об устройстве небесного глобуса, не найдя из других предметов ничего, достойного сочинения». Видимо, Архимед не описывал и своих физических опытов, которые несомненно производил. Мало сведений осталось и о его астрономических работах.

Тем не менее многие результаты, полученные Архимедом в области механики и астрономии, восстановлены благодаря трудам исследователей его творчества.

Образ ученого, видевшего в математике не одну лишь игру возвышенного ума, а средство познания физических законов и орудие для решения сложных инженерных задач, близок нашему времени

Житомирский Сергей  
обложка книги Ученый из Сиракуз. Архимед Ученый из Сиракуз. Архимед

В книге в интересной форме рассказывается о великом математике, физике, астрономе и инженере древности. Изложение ведётся на фоне исторических условий, в которых протекали жизнь и деятельность Архимеда.

Житомирский Сергей Викторович  
обложка книги Утерянные победы Утерянные победы

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, признанный друзьями и врагами союзниками и противниками лучшим стратегом Третьего Рейха, в своих мемуарах создал живую ткань повествования о военном действии и военной мысли. Глобальный анализ, тонкое видение «моментов истины» в сражениях, последовательное описание оптимальных планов и неоптимальных действий – все это делает книгу Эриха фон Манштейна учебником стратегии. Личная причастность к событиям, заинтересованность, патриотизм и осознание неизбежности поражения придают ей историческую и психологическую достоверность.

Манштейн Эрих фон  
обложка книги Убежище. Дневник в письмах: 12 июня 1942 - 1 августа 1944 Убежище. Дневник в письмах: 12 июня 1942 - 1 августа 1944

Анна Франк (нем. Anneliese Marie Frank, 1929–1945) — еврейская девочка, уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с семьей от нацистского террора в Нидерландах. Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

Франк Анна  
Убийство Михаила Лермонтова Баландин Рудольф  
обложка книги Утро Аугусто Пиночета Утро Аугусто Пиночета

Кем вошел в историю генерал Пиночет – палачом своего народа или спасителем отечества? В книге рассматриваются скрытые пружины деятельности генерала Пиночета, ярого борца с коммунистической угрозой в Чили, методы, которыми он реализовывал свою политику.

Шевелев Владимир Николаевич  
обложка книги У самого Черного моря. Книга III У самого Черного моря. Книга III

Книга Героя Советского Союза М. Авдеева — документальная повесть о летчиках-черноморцах — участниках героических боев за освобождение Крыма, Севастополя и стран Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков. Это третья книга автора. Она является продолжением и завершением предыдущих двух книг, вышедших под таким же названием в 1968 и 1970 гг.

Авдеев Михаил Васильевич  
обложка книги У самого Черного моря. Книга I У самого Черного моря. Книга I

О подвигах Героя Советского Союза, ныне генерала авиации, Михаила Васильевича Авдеева по фронтам Отечественной войны ходили легенды. Но они не были фантазией: он сражался в сотнях боев, лично сбил 17 гитлеровских асов, уничтожил во время штурмовок сотни фашистов, множество их техники. Звездой Героя, орденом Ленина, шестью орденами боевого Красного Знамени и другими наградами отметила Родина подвиги своего замечательного сына. Воспитанные и ведомые Авдеевым летчики были грозой фашистских стервятников. Документальная повесть М. В. Авдеева, рассказывающая об огненных днях Севастополя, — начало большого повествования, задуманного автором.

Авдеев Михаил Васильевич  
обложка книги У самого Черного моря. Книга II У самого Черного моря. Книга II

Автор этой книги — Михаил Васильевич Авдеев — известный морской летчик. В авиацию пришел в 1932 году. Великую Отечественную войну встретил в Крыму заместителем командира эскадрильи, через год стал командиром полка: талантливые офицеры всегда быстро поднимались по должностным ступеням. В жестоких воздушных боях сбил 17 вражеских самолетов. Познал горечь отступления и радость побед. Дрался за Севастополь, Перекоп, участвовал в освобождении Кавказа, войну закончил в Болгарии. Летчики полка, которым командовал М. В. Авдеев, сбили 300 вражеских самолетов, совершили около 1500 вылетов на штурмовку. За боевые успехи полк преобразован в гвардейский, дважды награжден орденом Красного Знамени, получил наименование Севастопольского. После войны, окончив Академию Генерального штаба, генерал Авдеев занимал ряд ответственных должностей в авиационных соединениях. Военный летчик 1-го класса. Летал на сверхзвуковых истребителях. В настоящее время М. В. Авдеев находится в запасе, активно участвует в общественной жизни, часто выступает перед молодежью фабрик, заводов, учебных заведений. В 1968 году в Издательстве ДОСААФ СССР вышла документальная повесть М. В. Авдеева «У самого Черного моря», рассказывающая о героических подвигах защитников Севастополя. Во вступлении к книге говорилось: повесть — «начало большого повествования, задуманного автором». И вот перед вами — продолжение этого волнующего рассказа.

Авдеев Михаил Васильевич  
обложка книги Убить, чтобы жить. Польский офицер между советским молотом и нацистской наковальней Убить, чтобы жить. Польский офицер между советским молотом и нацистской наковальней

В книге польский офицер правдиво рассказывает о жестокостях войны. О гибели миллионов ни в чем не повинных людей. Голод, скитания, жизнь без крыши над головой и надежды на завтрашний день... Автору, Стефану Газелу, удалось преодолеть множество препятствий, когда из Польши через Венгрию, Югославию и Францию он бежал в Англию. Газел был вынужден убивать, но лишь затем, чтобы выжить. И этот трагический опыт он пронес через всю жизнь.

Газел Стефан  
Улыбнись горам, дружище!

Рассказы – истории из альпинистской жизни.

С сайта http://piligrim-andy.narod.ru

Виноградский Игорь  
обложка книги Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка

Владимир Качан - артист театра `Школа современной пьесы`, автор и исполнитель песен на стихи многих поэтов. Театральная публика помнит его блистательного Д`Артаньяна в знаменитом спектакле московского ТЮЗа `Три мушкетера`; он играл у Эфроса в Театре на Малой Бронной, а еще раньше был солистом оркестра под управлением Утесова. Любимая всеми песня `Кавалергарды, век недолог` озвучена в фильме его голосом. Сейчас Владимир Качан работает в театре, выступает с концертами и успешно освоил еще одну творческую профессию - литератора.

Качан Владимир  
обложка книги Унесенные водкой. О пьянстве русских писателей Унесенные водкой. О пьянстве русских писателей
Падают таланты на Руси, —
Кто-то пьет, другой уже в могиле, —
Господи спаси.
Мало нас без водки загубили?..

Ю. Максин

Тысячелетия алкоголизм рассматривался на бытовом уровне. Люди знали, что пить — это плохо, некрасиво и вредит здоровью. «Пьянство есть упражнение в безумстве» — сказал Пифагор. «От вина гибнет красота, вином сокращается молодость», — заметил Гораций. А философ Сенека утверждал: «Пьянство это добровольное сумасшествие. Но уже проницательная Екатерина Вторая перевела это явление в плоскость политики. Она сказала: «Пьяным народом легче управлять».

Дроздов Иван Владимирович  
У стен Ленинграда

Аннотация издательства: И. И. Пилюшин - известный ленинградский снайпер-фронтовик. В годы Великой Отечественной войны он уничтожил более ста гитлеровцев, обучил искусству меткого выстрела около четырехсот молодых красноармейцев. В 1958 году Военное издательство выпустило записки И. Пилюшина "У стен Ленинграда", в которых бывалый воин рассказал о своих товарищах по оружию, защитниках славного города-героя на Неве. Написанная живым языком, книга быстро разошлась. В настоящем издании книга значительно расширена. Автор довел повествование до тех дней, когда Ленинградская область была полностью освобождена от врага, расширил характеристику ряда героев, более подробно показал жизнь населения Ленинграда в годы блокады. Книга "У стен Ленинграда" представляет большой интерес для молодых воинов наследников славных боевых традиций героев Великой Отечественной войны.

Пилюшин Иосиф Иосифович  
У Гааза нет отказа...

Лев Копелев — известный писатель, германист и правозащитник.


Статья впервые опубликована в журнале «Наука и жизнь» № 12, 1980 за подписью Булата Окуджавы.

Копелев Лев  
обложка книги У караулки на Думной горе У караулки на Думной горе

«У караулки на Думной горе» — предисловие П. П. Бажова к первому изданию в 1939 году его сборника уральских сказов «Малахитовая шкатулка».

Бажов Павел  
Убийство в сквере Козловский Феликс Михайлович  
обложка книги Убийство Моцарта Убийство Моцарта

Тайна смерти «бога музыки», как еще при жизни называли Вольфганга Амадея Моцарта вот уже более двух столетий тревожит совесть человечества. В увлекательной художественной форме автор пытается раскрыть тайну смерти гениального австрийского композитора.

Вейс Дэвид  
Уроки и победы Дмитрия Матвеева Горбань Валерий  
Усвятские шлемоносцы Носов Евгений Валентинович  
обложка книги Улугбек Улугбек
Голубев Глеб Николаевич Жизнь замечательных людей, Жизнь замечательных людей.  
обложка книги Ульрих Вильгельм, пресс-секретарь Ангелы Меркель Ульрих Вильгельм, пресс-секретарь Ангелы Меркель

Данная статья входит в большой цикл статей о всемирно известных пресс-секретарях, внесших значительный вклад в мировую историю. Рассказывая о жизни каждой выдающейся личности, авторы обратятся к интересным материалам их профессиональной деятельности, упомянут основные труды и награды, приведут малоизвестные факты из их личной биографии, творчества.

Каждая статья подробно раскроет всю значимость описанных исторических фигур в жизни и работе известных политиков, бизнесменов и людей искусства.

Шарыпкина Марина, Гранде Юлия  
обложка книги Уильям Дженнингс Брайан. Гос.секретарь при президенте Вудро Вильсоне Уильям Дженнингс Брайан. Гос.секретарь при президенте Вудро Вильсоне

Данная статья входит в большой цикл статей о всемирно известных пресс-секретарях, внесших значительный вклад в мировую историю. Рассказывая о жизни каждой выдающейся личности, авторы обратятся к интересным материалам их профессиональной деятельности, упомянут основные труды и награды, приведут малоизвестные факты из их личной биографии, творчества.

Каждая статья подробно раскроет всю значимость описанных исторических фигур в жизни и работе известных политиков, бизнесменов и людей искусства.

Шарыпкина Марина, Гранде Юлия  
обложка книги Утро космоса. Королев и Гагарин Утро космоса. Королев и Гагарин

Книга о Главном конструкторе ракетно-космической техники и Первом космонавте планеты. В биографической хронике писатель, лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Владимир Губарев рассказывает, как эти два человека шли к 12 апреля 1961 года. В их судьбах биография страны, подвиг поколений советских людей.

Губарев Владимир Степанович  
обложка книги Ученица мага. Моя жизнь с Карлосом Кастанедой Ученица мага. Моя жизнь с Карлосом Кастанедой

Поразительное произведение, в котором эзотерические и мистические мотивы соседствуют с воспоминаниями о жизни Эйми Уоллес рядом с Кастанедой — и попыткой логического осмысления потаенных глубин его учения и поиска высшей истины в мифе, подлинного осознания — в легенде о мастере «расширения сознания».

Уоллес Эйми  
обложка книги Україна — не Росія Україна — не Росія

Книга президента Украины об Украине может открыть много нового даже тем, кто знает эту страну. Сделана попытка нарушить «заговор молчания» вокруг самых сложных и болезненных тем в отношениях двух народов, связанных «одной цепью, но и одной лавровой ветвью». Автор делится своими взглядами на украинскую старину, на события XX века и последних лет, размышляет о том, можно ли считать Украину бывшей российской колонией, об украинском и русском национальных характерах, о проблемах общего культурно-исторического наследства и взаимных «долгов»: что можно и нужно окончательно «поделить», а чего — нельзя и не нужно.

Кучма Леонид Данилович  
обложка книги Учитель и его время Учитель и его время

В книге очерков приводятся воспоминания об основных этапах жизни и деятельности выдающегося советского терапевта член-кор. АМН СССР, профессора Евгения Владиславовича Гембицкого – участника Великой Отечественной войны, выпускника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, ученика академика Н. С. Молчанова, руководителя терапевтических кафедр, главного терапевта Советской Армии.

Е. В. Гембицкий – учитель многих поколений военных терапевтов, в том числе автора книги. Учитель – с большой буквы.

Книга рассчитана на военных врачей, терапевтов, историков военной медицины, широкий круг читателей.

Кириллов Михаил Михайлович  
обложка книги У войны — не женское лицо… У войны — не женское лицо…

Самая известная книга Светланы Алексиевич и одна из самых знаменитых книг о Великой Отечественной, где война впервые показана глазами женщины. «У войны — не женское лицо» переведена на 20 языков, включена в школьную и вузовскую программу.

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. Это была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни постигаем.

Алексиевич Светлана  
Упрямый хутор Овечкин Валентин Владимирович  
обложка книги Упраздненный театр Упраздненный театр

В “Семейной хронике” Булат Окуджава рассказывает драматическую историю своих родных и близких. Судьба поколения, вознесенного, а затем раздавленного революцией, панорама жизни в Тбилиси, в Москве и на Урале увидены глазами ребенка. В романе сплетены воедино трагическое и смешное, картины лирические и жестокие, и все окрашено свойственной Булату Окуджаве самоиронией.

В 1994 году роман удостоен международной премии Букера как лучший роман года на русском языке.

Окуджава Булат Шалвович  
обложка книги У Києві в 1940 році У Києві в 1940 році

…я випускаю мої спогади в світ, бо вони не тільки не втратили своєї свіжости й актуальности, але й тепер допомагають зрозуміти тяжке, неможливе для українців життя під більшовицькою окупацією. Вони дають також відповідь, чому ми, тисячі нас, покинули свою Батьківщину, й пішли в бездоріжжа мандрівки, зберігаючи тільки незалежність наших душ та право чути, думати, говорити й діяти, як українці.

Софія Парфанович

Парфанович Софія  
Уильям Шекспир. Гений и его эпоха

Нашумевшая биография Уильяма Шекспира, написанная известным английским писателем Энтони Берджессом. Автор предлагает новую, максимально приближенную к реальности, версию детства, зрелости и смерти поэта, черпая доказательства в редких записях церковно-приходских книг, свидетельствах современников и анализе бессмертных произведений Шекспира. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого Художника, Берджесс создает противоречивый, но удивительно яркий портрет британского гения.


Максимально приближенная к реальности версия биографии великого поэта и драматурга!

Энтони Берджесс — известный английский писатель, автор бестселлеров «Заводной апельсин» и «Влюбленный Шекспир», в новой книге предстает как знаток мельчайших деталей биографии Уильяма Шекспира.

На основе редких записей церковно-приходских книг, свидетельств временников, исследований творчества поэта Энтони Берджесс воссоздает образ британского гения поэзии, чье творчество — отражение эпохи, в которой довелось жить художнику. В книге ярко и красочно описаны нравы творческой богемы, взаимоотношения Шекспира с собратьями, соперниками по искусству, даны блестящие политические портреты британских и европейских деятелей периода реформации. Книга богато иллюстрирована, многие репродукции знаменитых живописных полотен и документальные материалы в России публикуются впервые.

Берджесс Энтони  
обложка книги Убийство Мэрилин Монро раскрыто Убийство Мэрилин Монро раскрыто

Сенсационное расследование убийства Мэрилин Монро. Запретная правда о гибели «секс-символа» Голливуда. Разгадка одной из главных тайн XX столетия. «Преступление века» наконец раскрыто!

Верить ли слухам, что Мэрилин была ликвидирована по приказу своего любовника Дж. Ф. Кеннеди? Имел ли отношение к ее убийству брат президента? Как в этом деле замешаны боссы мафии и глава ФБР всесильный Гувер? Или заказчику преступления удалось избежать не только наказания, но даже подозрений?..

Получив доступ к изъятым из следственного дела материалам, засекреченным до сих пор, разговорив всех оставшихся в живых свидетелей и разыскав новых, Джоанна Лайт выдвигает и доказывает абсолютно неожиданную версию трагедии, восстанавливает истину, которую тщательно скрывали более полувека, и называет подлинного заказчика убийства Мэрилин Монро!

Лайт Джоанна  
обложка книги Уроки счастья от тех, кто умеет жить несмотря ни на что Уроки счастья от тех, кто умеет жить несмотря ни на что

Не секрет, что почти все люди считают себя в той или иной степени несчастными. Одних тяготит бедность, других – болезни, третьих – неудачи в личной жизни. Но как же живут те, чья жизнь сломана обстоятельствами? Люди, прошедшие через такое, что большинству из нас и не снилось. Каждый день преодолевающие себя. Живущие на грани человеческих возможностей. Но при этом они умеют смеяться, любить, работать, да еще и устанавливают спортивные рекорды, которые и здоровым-то не всегда под силу.

В следующий раз, когда вы почувствуете себя несчастным из-за того, что у вас сорвалась встреча, спустило колесо, ботинок промок в луже, начальник накричал по пустяковому поводу, да еще и лишил премии – не расстраивайтесь зря, не тратьте драгоценное время на мелкие обиды. Лучше прочитайте эту книгу и познакомьтесь с людьми, которые научились быть счастливыми в любых обстоятельствах.

Поверьте, их уроки дорогого стоят.

Мишаненкова Екатерина Александровна  
обложка книги Уильям Оккам Уильям Оккам

Книга посвящена творчеству Уильяма Оккама (1300—1349) — английского философа эпохи средневековья, одного из предшественников материализма и решительного борца против папской власти. Анализ философских, естественнонаучных и логических взглядов мыслителя, его предшественников и последователей позволяет понять оккамизм как звено в подготовке точного естествознания и передовой философии нового времени.

Книга рассчитана на специалистов по истории философии, а также на всех интересующихся проблемами философии и естествознания.

Курантов Александр Павлович, Стяжкин Николай Иванович  
обложка книги Устные свидетельства жителей блокадного Ленинграда и их потомков Устные свидетельства жителей блокадного Ленинграда и их потомков

Публикуемые ниже интервью с людьми, пережившими блокаду Ленинграда, входят в состав коллекции устных воспоминаний, собранной исследовательским коллективом Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге в ходе работы проектов «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» (2001–2002; руководитель — Е. И. Кэмпбелл) и «Блокада в индивидуальной и коллективной памяти жителей города» (2002–2003; руководитель В. В. Календарова).

Кэмпбелл Елена Ивановна, Календарова Виктория Память о блокаде (антология)  
обложка книги Украина на перепутье. Записки премьер-министра Украина на перепутье. Записки премьер-министра

Трагические события последнего времени на Украине приковали к себе внимание всего мира. А что им предшествовало? Как развивалась Украина, ее экономика и социальная сфера в 2010—2013 гг.? Каковы были истоки того противостояния, которое вылилось в итоге в государственный переворот и гражданскую войну на Украине? Можно ли было избежать такого сценария событий?

На эти и многие другие вопросы в своей новой книге отвечает известный украинский политик, премьерминистр Украины в 2010—2014◦гг. Н.Я. Азаров, занимавший до этого почти двадцать лет самые ответственные государственные посты на Украине. Автор книги откровенно и эмоционально рассказывает о своем жизненном пути, начиная с детства, особое внимание уделяя событиям последних лет, богатых политическими потрясениями, приведшим Украину в очередной раз на перепутье исторических дорог.

В книгу включен обширный фактологический материал, раскрывающий все стороны экономического и социального развития Украины в 2010—2013 гг.

Азаров Николай Янович  
обложка книги Украденная жизнь Украденная жизнь

Преступление, которое шокировало весь мир. Исповедь девочки, которая прожила в доме маньяка-похитителя 18 лет и родила ему двух дочерей! Оказавшись в сексуальном рабстве в 11-летнем возрасте, Джейси день за днем выживала в невыносимых условиях, но продолжала верить, что когда-нибудь вернется к маме. И только в 29 лет, впервые оказавшись на свободе, она позвонила ей, чтобы сказать, что жива…

Книга стала бестселлером, а сама Джейси не раз попадала на обложку журнала People и становилась героиней телепередач. Ее история — это не только воспоминания о многолетнем моральном и физическом угнетении, но и удивительный пример того, как надежда помогает пережить даже самые трудные времена и как, несмотря на детские травмы, отпустить прошлое и начать новую жизнь с чистым сердцем.

Дюгард Джейси Ли Скачивание и чтение запрещены по требованию ЭКСМО
Успенский пишет о Колмогорове

Эти воспоминания была опубликована в Историко-математических исследованиях, Вторая серия, выпуск 1 (36), №2, Янус, Москва 1996, стр. 165 – 191. Английская версия: Memories of Mech.-Math in the Sixties, Modern Logic, Vol. 46 No. 2, April 1994, Ames, Iowa,  pp. 165 – 195 (прим. 2004 г.).

Кушнер Борис Абрамович  
Учитель

Воспоминания посвящены выдающемуся математику Маркову Андрею Андреевичу младшему (1903, Санкт-Петербург — 11 октября 1979, Москва).

Мы, ученики Андрея Андреевича, просто обязаны написать о нём, о нашем времени. Пока помним, сколько помним. Пока живём. В меру своих сил я пробую сделать это. Эти строки посвящаются памяти моего Учителя и памяти трёх его учеников и последователей, дорогих друзей и коллег, безвременно ушедших из жизни. Вот их имена: Сергей Юрьевич Маслов (10 июня 1939 г. — 29 июля 1982 г.), Освальд Демут (Oswald Demuth) (9 декабря 1936 г. — 15 сентября 1988 г.), Альберт Григорьевич Драгалин (10 апреля 1941 г. — 18 декабря 1998 г.) О каждом из них я коротко расскажу ниже, каждый из них — отдельный особенный мир

Кушнер Борис Абрамович  
обложка книги Учитель Учитель

Книга рассказывает о народном учителе СССР, лауреате премии Сулеймана Стальского, премии имени Н. К. Крупской, известном в Дагестане краеведе, авторе более 40 книг, журналисте, кавалере орденов Ленина, Знак Почета, Отечественной войны II степени, первым в республике получившем Золотую звезду народного Героя Дагестана Булаче Имадутдиновиче Гаджиеве.

«Я – учитель», – так скромно он всегда отвечал на предложения должностей и высоких постов. «Я – учитель», – гордо говорил, когда его спрашивали, кем он работает. Он был настоящим Учителем. Он остался им навсегда.

Второе издание, дополненное.

Давыдов Алил Нуратинович  
обложка книги Упрямый классик. Собрание стихотворений(1889–1934) Упрямый классик. Собрание стихотворений(1889–1934)

Дмитрий Петрович Шестаков (1869–1937) при жизни был известен как филолог-классик, переводчик и критик, хотя его первые поэтические опыты одобрил А. А. Фет. В книге с возможной полнотой собрано его оригинальное поэтическое наследие, включая наиболее значительную часть – стихотворения 1925–1934 гг., опубликованные лишь через много десятилетий после смерти автора. В основу издания легли материалы из РГБ и РГАЛИ. Около 200 стихотворений печатаются впервые.

Составление и послесловие В. Э. Молодякова

Шестаков Дмитрий Петрович  
обложка книги Убийства в Доме Романовых и загадки Дома Романовых Убийства в Доме Романовых и загадки Дома Романовых

Книга рассказывает о всех российских царях, от Михаила Федоровича до Михаила Александровича, брата Николая Второго, юридически последнего императора России, также отказавшегося от престола. Обилие трагических событий в Доме Романовых определило столь мрачное название книги.

В книгу вошли статьи, напечатанные в журнале «ЗНАНИЕ-СИЛА» в разные годы. Статьи про Николая Второго и Михаила Александровича были написаны специально для сборника. Статьи написаны профессиональными историками.

Тюрин Владимир Александрович, Жук Юрий Александрович, Бельская Г П, Левандовский Андрей Анатольевич, Смирнов Анатолий Филиппович, Смирнов Илья Викторович  
Удивительный Самсон. Рассказано им самим... и не только

О цирковом атлете первой половины XX века, снискавшем славу сильнейшего человека мира, Александре Ивановиче Зассе, написано очень много. Стоит лишь запустить поиск в Интернете на его имя, как тут же найдутся тысячи страниц с отрывками из его биографии, фотографиями, где Засс рвет цепи, гнет металл и переносит на плечах лошадь. Имя Засса известно любому, кто хоть раз в своей жизни соприкасался с тяжелой атлетикой, бодибилдингом, интересовался историей цирка. Тем удивительнее тот факт, что на самом деле об Александре Зассе известно очень... мало!

Редкий мальчишка Советского Союза не держал в руках книгу Александра Драбкина и Юрия Шапошникова «Тайна Железного Самсона». Увлекательное повествование об атлете, с юных лет мечтавшем о работе в цирке, упорно занимавшемся самостоятельно и со временем ставшем легендарным Самсоном, открыло мир силы и спорта для многих тысяч ребят. Именно эта замечательная книга, вышедшая стотысячным тиражом в 1973 году, да еще более поздние публикации «Писем из Хокли» одного из ее авторов —племянника Александра Засса Юрия Владимировича Шапошникова — были разобраны на цитаты по русскоязычному Интернету.

Но они не раскрыли тайну Самсона. Более того, они создали легенду о Железном Самсоне.

Имя Самсона, а этот сценический псевдоним Александр Засс взял уже после Первой мировой войны, оставшись в Европе и будучи довольно популярным силовым атлетом, не менее известно по сей день и за рубежом. Обосновавшийся в 1925 году в Великобритании Александр Засс был без преувеличения знаменит. Его знали и по имени, данному при рождении, и по сценическому имени. Чаще его называли «амайзинг» — Удивительный Самсон, иногда—Русский Самсон, но никогда — «железный». Публикаций о нем в западных книгах, журналах и англоязычном Интернете даже больше, чем в России, но и они—лишь переложения одной единственной книги, правда, максимально приближенной к истине— мемуаров самого Александра Засса, изданных в 1925 году в Лондоне. «Удивительный Самсон, рассказано им самим» —произведение увлекательное, уникальное, но также не дающее исчерпывающей информации о том, кем же был Засс в действительности и. разумеется, оставляющее современного читателя в полном неведении относительно того, как сложилась судьба нашего соотечественника, скончавшегося под Лондоном в 1962 году, за десятилетия, прошедшие после выхода его книги в свет.

Предлагая читателю перевод «Удивительного Самсона» на русский язык, мы посчитали необходимым поделиться и результатами собственных многолетних исследований биографии .Александра Засса. Эта книга не претендует на истину в последней инстанции. Мы постарались лишь развеять пелену домыслов и легенд, окружавших удивительного человека с нелегкой судьбою. Ведь тайн в жизни Самсона было немало. Быть может, нам удастся приоткрыть хотя бы несколько из них?


В качестве иллюстраций в книге использованы материалы, переданные в 2006 году Оренбургским благотворительным фондом "Евразия" в дар Музею истории Оренбурга, Государственному архиву Оренбургской области, снимки Игоря Храмова, Рустема Галимова, Олега Кудрявцева, Сергея Земцова, фотоматериалы и документы, переданные Ричардом и Лесли Вингоу, Дэном Леонардом, Жаклин Рикардо (Великобритания), копии документов, предоставленные Юрием Владимировичем и Лилией Фёдоровной Шапошниковыми (Москва)

Храмов Игорь В  
обложка книги У стен недвижного Китая У стен недвижного Китая

В 1900 г. молодой российский корреспондент Дмитрий Янчевецкий отправился в Китай, чтобы своими глазами увидеть экзотическую страну и описать великое восстание, потрясшее Поднебесную империю. Восставшие считали себя «справедливыми людьми» и «священными воинами», цели перед собой ставили самые благородные: мир, справедливость, свобода, согласие, независимость от иностранного вмешательства. Но… очень скоро стали печальным подтверждением известного парадокса: чем благороднее цели революции – тем страшнее ее последствия…

И у тех, кто называли себя «ихэтуань», буквально: «отряды гармонии и справедливости», не получилось ни гармонии, ни справедливости, ни мира, ни согласия. А только убийства невинных людей и кровь – реки крови, а затем предательство и закономерный конец: еще большее порабощение огромной страны и ее народа…

В гуще всех этих событий оказался молодой корреспондент газеты «Новый край» Дмитрий Янчевецкий. Путевыми заметками он не ограничился – результатом его путешествия стала книга «У стен недвижного Китая». Восторженные отзывы читателей и специалистов были вполне заслуженными, а потому автор, по рекомендации президента Франции, был избран членом Французской литературной академии. А его брат, мечтавший стать писателем, чтобы не остаться в тени, решил взять себе псевдоним, укоротив фамилию до двух первых букв.

Но так случилось, что имя Василия Яна, автора прекрасных исторических романов, известно гораздо больше, чем имя Дмитрия Янчевецкого. И дело тут не в том, что кто-то из братьев талантливее. Судьба Дмитрия Григорьевича была растоптана катком сталинских репрессий. Он был арестован в 1927 г., отправлен на Соловки и умер с клеймом «врага народа», означавшим забвение его книг на долгие годы… Но, к счастью, не навсегда…

Записи, сделанные Дмитрием Янчевецким во время его опасного путешествия, легли в основу потрясающе достоверной, уникальной книги, которая откроет перед читателем картины столкновения средневекового и нового Китая, события, ставшего отправной точкой удивительных преобразований древней страны.

В приложении публикуется блестящая книга Александра Верещагина «В Китае». Мнение профессионального военного о событиях начала XX века интересно прежде всего тем, что в поверженном, разрушенном, разделенном, униженном Китае автор увидел зарождающееся величие этой страны и впервые в европейской истории предсказал ее будущее могущество.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги Д. Г. Янчевецкого и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни цветных и черно-белых уникальных иллюстраций, фотографий, карт и зарисовок с места событий позволяют зримо перелистать экзотические и местами зловещие страницы этого трагического эпизода китайской истории. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Янчевецкий Дмитрий Григорьевич Великие путешествия  
обложка книги Уинстон Черчилль: Власть воображения Уинстон Черчилль: Власть воображения

В книге известного современного французского исследователя Ф. Керсоди во всех подробностях прослежен жизненный путь У. Черчилля, оставившего неизгладимый след в мировой истории. На великолепной документальной основе (это меморандумы, деловая и личная переписка, мемуары и многое другое) автор создает запоминающийся образ одного из самых выдающихся политиков и государственных деятелей XX века и неординарного человека с присущими ему характерными чертами.

Книга будет интересна широкому кругу читателей и особенно тем, кого не оставляют равнодушными судьбоносные повороты, происходящие в истории благодаря историческим личностям.

Керсоди Франсуа  
обложка книги Удары судьбы. Воспоминания солдата и маршала Удары судьбы. Воспоминания солдата и маршала

Дмитрий Тимофеевич Язов – последний маршал великой империи. Он прошел путь от командира взвода до министра обороны СССР. Не миновала его и тюрьма. Эти мемуары маршал писал будучи в опале. Свое участие в Великой Отечественной войне, службу в армии, события 1991 года, пребывание в Матросской Тишине Язов описывает точно, фактурно, без лишнего нажима и нагнетания.

Язов Дмитрий Тимофеевич  
обложка книги Убийство Кирова: Новое расследование Убийство Кирова: Новое расследование

В своей новой книге американской историк проф. Г.Ферр, известный своими книгами по сталинскому периоду советской истории, исследует документальные материалы, связанные с судебным расследованием обстоятельств убийства С.М.Кирова и последовавшими за ним судебных процессов над участниками троцкистско-зиновьевской оппозиции. Книга построена в форме разбора новейших публикаций, по вынесенной в заголовок теме, с привлечением как уже известных материалов, так и архивов Д.А.Волкогонова (ныне в библиотеке Конгресса США) и Л.Д.Троцкого (в Хатонской библиотеке Гарвардского университета). Ферр проводит доказательное и объективное расследование и развенчивает ошибки и фальсификации «историков», изначально стоящих на платформе антисоветизма и антикоммунизма.

ФЕРР ГРОВЕР  
обложка книги Украина: моя война. Геополитический дневник Украина: моя война. Геополитический дневник

Книга представляет собой дневник личных впечатлений, переживаний, эмоций, размышлений, интеллектуальных оценок, политических и социальных прогнозов относительно трагических событий на Украине февраля-сентября 2014 года известного российского геополитика, философа, политолога, социолога и общественного деятеля, лидера Международного Евразийского движения Александра Дугина. Наблюдая и переживая трагедию Украины последних лет, автор предлагает многосторонний исторический анализ, уникальное геополитическое и политологическое осмысление основных этапов кризиса Украинского государства, пронзительные исторические и психологические характеристики главных действующих лиц современной драмы.

Позиция автора далеко не нейтральна: это геополитический дневник пламенного русского патриота-евразийца, убежденного сторонника воссоединения всего Русского Мира и возрождения Евразийской цивилизации, сторонника Новороссии как самостоятельного социально-политического образования — либо в виде независимого государства, либо как части возрождаемой Великой России.

Дугин Александр Гельевич  
обложка книги Українець, який відмовився бути бідним Українець, який відмовився бути бідним

Як стати людині багатою, а державі сильною – над цим питанням роздумують автор книги і його персонаж – видатний український бізнесмен і меценат Петро Яцик (Канада).

Книга зацікавить не лише молодих честолюбців, що з грандіозними планами кидаються у вир бізнесу, чи політиків, соціологів і філософів, а й усіх читачів біографій славетних людей, оскільки в ній яскраво змальовано подвижницьке життя однієї з найвизначніших особистостей сучасного українського світу.

Слабошпицький Михайло  
обложка книги Улыбка Джоконды: Книга о художниках Улыбка Джоконды: Книга о художниках

«Улыбка Джоконды» – книга о живописцах. Под одной обложкой собраны литературные портреты девяти знаменитых художников Запада и пяти российских, от Леонардо да Винчи до Константина Сомова. Реалисты, импрессионисты, модернисты и великий сюрреалист Сальвадор Дали… Все они представлены в полноте и биении жизни, со своими страстями и страданиями, с любовными увлечениями и поисками своего места в искусстве. А открывается книга интригующим исследованием самого популярного в мире полотна – портрета Моны Лизы. Это почти детективная история о том, как создавалась картина, кто на ней изображен, как уже 500 лет длятся попытки разгадать загадочную улыбку Джоконды, как была украдена картина, и о многом другом, что интересно не только любителям живописи, но и массовому читателю.

Безелянский Юрий  
обложка книги Українець, який відмовився бути бідним Українець, який відмовився бути бідним

Як стати людині багатою, а державі сильною – над цим питанням роздумують автор книги і його персонаж – видатний український бізнесмен і меценат Петро Яцик (Канада).

Книга зацікавить не лише молодих честолюбців, що з грандіозними планами кидаються у вир бізнесу, чи політиків, соціологів і філософів, а й усіх читачів біографій славетних людей, оскільки в ній яскраво змальовано подвижницьке життя однієї з найвизначніших особистостей сучасного українського світу.

Слабошпицький Михайло  
обложка книги Убийца танков. Кавалер Рыцарского Креста рассказывает Убийца танков. Кавалер Рыцарского Креста рассказывает

В 19 лет Гюнтер Хальм стал самым молодым кавалером Рыцарского Креста и первым рядовым Панцерваффе, удостоенным этой высшей боевой награды, которую ему вручил лично генерал-фельдмаршал Роммель, отметивший «беспримерное личное мужество» юного солдата. Сражаясь в Африканском корпусе наводчиком на трофейном советском 76-мм орудии, Хайм в одном бою сжег 9 британских танков (восемь «Валентайнов» и командирскую «Матильду»), фактически решив исход битвы под Эль-Аламейном. Даже сами англичане тогда признали сокрушительный разгром своей танковой бригады, которая «была уничтожена в полном составе невероятно метким огнем» немецкой ПТО и панцеров.

«Мы беспрерывно вели огонь — один выстрел за другим. Действовали мы хладнокровно, как заведенные, не испытывая ни малейшего страха. У британских танков узкий обзор, и они не сразу определили, откуда мы стреляем. Но когда определили, тут и началось! Сразу несколько снарядов прошили броню щитка орудия. Заряжающий завопил, истекая кровью. И снова прямое попадание в щиток, несколько секунд спустя еще одно. Но мы и внимания на них не обратили — как ни в чем не бывало продолжали вести огонь. И тут едва я отшатнулся от оптики, как мимо меня просвистел сорванный прицел. Ничтожная доля секунды решила, жить мне или погибнуть. Я чувствовал липкую теплую кровь на лице и, ощупав голову, убедился, что в черепе застряли осколки. Один из них так до сих пор и сидит у меня под черепной костью…»

Кроме Эль-Аламейна, автору довелось сражаться и под Тобруком, и в Нормандии. Эта книга — «окопная правда» Panzer Metzger'a (дословно: «танковый мясник» — фронтовое прозвище самых результативных немецких противотанкистов), заслужившего славу лучшего «УБИЙЦЫ ТАНКОВ».

Мебиус Инго, Хальм Гюнтер  
обложка книги Уолл-стрит и приход Гитлера к власти Уолл-стрит и приход Гитлера к власти

Энтони Саттон – один из наиболее известных и авторитетных исследователей тайных механизмов власти, работавший до недавнего времени в США. Он автор более двух десятков печатных трудов, из которых четыре изданы на русском языке: «Власть доллара», «Кто управляет Америкой?», «Как Орден организует войны и революции», «Уолл-стрит и большевистская революция».

В книге «Уолл-стрит и приход Гитлера к власти» описаны финансовые каналы между Уолл-стрит и нацистской партией. Детально анализируются манипуляции коммерческих организаций, обеспечившие приход Гитлера к власти в марте 1933 г. На русском языке книга издается впервые.

Саттон Энтони  
Убийство царской семьи  
обложка книги Уроки жизни Уроки жизни

Творчество Расула Гамзатова – источник мудрости и нравственный ориентир не только для современников, но и для многих будущих поколений.

В книге подобраны стихи, вобравшие в себя и открывающие миру отношение великого Поэта к родителям, любимой женщине, малой и большой Родине, воинскому долгу, дружбе и человечности.

Уроки жизни Расула Гамзатова обращают читателей к духовным истокам и истинным ценностям, без которых невозможно воспитание настоящего Человека и Гражданина.

Гамзатов Расул  
обложка книги У стен Сталинграда У стен Сталинграда

Величавой по силе сопротивления, немеркнущей по доблести и мужеству назвали народы мира великую битву под Сталинградом.

200 дней и ночей гремели бои за Сталинград на берегах Дона и Волги. Грохот и гул этих боев был слышен во всех частях земного шара. 200 дней взоры человечества были прикованы к волжскому городу, под стенами которого разыгралось одно из величайших сражений за всю историю человечества.

Автор этой брошюры — участник обороны волжской твердыни — просто и ярко рассказывает о важнейших событиях великой Сталинградской битвы и ее беззаветных героях — советских воинах и сталинградских рабочих.

Водолагин Михаил Александрович  
обложка книги Убежище. Дневник в письмах Убежище. Дневник в письмах

Анна Франк родилась в 1929 году. Она умерла в концлагере, когда ей было 15 лет. Ее дневник, который она вела в Амстердаме, прячась с семьей от нацистов, стал известен всему миру. Анна Франк вела дневник с 12 июня 1942 года до 1 августа 1944-го. Сначала она писала свои письма только для себя самой – до весны 1944-го, когда она услышала по радио «Оранье» (радиостанция нидерландского правительства в эмиграции, вещавшая из Лондона) выступление Болкестейна, министра образования в нидерландском правительстве в эмиграции. Министр сказал, что после войны все свидетельства о страданиях нидерландского народа во время немецкой оккупации должны быть собраны и опубликованы. Для примера, среди других свидетельств, он назвал дневники. Под впечатлением этой речи Анна решила после войны издать книгу, основой которой должен был послужить ее дневник. Она начала переписывать и перерабатывать свой дневник, вносила исправления, вычеркивала отрывки, которые казались ей не очень интересными, и по памяти добавляла другие. Одновременно она продолжала вести и первоначальный дневник, который в научном издании 1986 года называется версией «а», в отличие от версии «б» – переработанного, второго дневника. Последняя запись Анны датирована 1 августа 1944 г. 4 августа восьмерых прятавшихся людей арестовала Зеленая полиция. В этом издании публикуется полный текст дневника, одобренный Фондом Анны Франк в Базеле.

Франк Анна  
обложка книги Убийство императора. Александр II и тайная Россия Убийство императора. Александр II и тайная Россия

История Александра II – заключительная часть трилогии «Три царя». Последний царь Николай II, первый большевистский царь Иосиф Сталин и, наконец, последний великий русский царь Александр II – ее герои. Отцы и жертвы великой исторической драмы, разыгравшейся в России в конце XIX – первой половине XX века.

Радзинский Эдвард Станиславович  
обложка книги Угол опережения Угол опережения

Документальная повесть, посвященная первому в Зауралье Герою Социалистического Труда машинисту И. П. Блинову, одному из основателей всесоюзного вождения тяжеловесных поездов.

Веселов Вячеслав Владимирович  
обложка книги У истоков русской контрразведки. Сборник документов и материалов У истоков русской контрразведки. Сборник документов и материалов

Книга о генерале Н. С. Батюшине, родоначальнике российских спецслужб, включает в себя его работу «Тайная военная разведка и борьба с ней», воспоминания о юнкерских годах, а также архивные документы и материалы, большая часть которых публикуется впервые. Н. С. Батюшин накануне Первой мировой войны заложил организационные основы российской разведки и контрразведки, разработал основные принципы идеологии новых силовых органов в условиях мирного и военного времени. В годы войны Н. С. Батюшин возглавлял эти специфические структуры Действующей армии, руководил деятельностью разведчиков и контрразведчиков, возглавлял комиссию, расследовавшую факты коррупции в тылу, непосредственно влиявшие на ход вооруженной борьбы.

Батюшин Николай Степанович  
обложка книги «Улисс» в русском зеркале «Улисс» в русском зеркале

Сергей Сергеевич Хоружий, российский физик, философ, переводчик, совершил своего рода литературный подвиг, не только завершив перевод одного из самых сложных и ярких романов ХХ века, «Улисса» Джеймса Джойса («божественного творения искусства», по словам Набокова), но и написав к нему обширный комментарий, равного которому трудно сыскать даже на родном языке автора. Сергей Хоружий перевел также всю раннюю, не изданную при жизни, прозу Джойса, сборник рассказов «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности», создавая к каждому произведению подробные комментарии и вступительные статьи.

«„Улисс“ в русском зеркале» – очень своеобычное сочинение, которое органически дополняет многолетнюю работу автора по переводу и комментированию прозы Джойса. Текст – отражение романа «Улисс», его «русское зеркало», строящееся, подобно ему, из 18 эпизодов и трех частей. Первая часть описывает жизненный и творческий путь Джойса, вторая изучает особенности уникальной поэтики «Улисса», третья же говорит о связях творчества классика с Россией. Финальный 18-й эпизод, воспринимая особое «сплошное» письмо и беспардонный слог финала романа, рассказывает непростую историю русского перевода «Улисса». Как эта история, как жизнь, непрост и сам эпизод, состоящий из ряда альтернативных версий, написанных в разные годы и уводящих в бесконечность.

В полном объеме книга публикуется впервые.

Хоружий Сергей Сергеевич  
Ученый по прозвищу Зубр (статья о Н. Тимофееве-Ресовском) Авдеева Е В  
обложка книги Ульяновы и Ленины. Тайны родословной Вождя Ульяновы и Ленины. Тайны родословной Вождя

На протяжении многих десятилетий даже исследователи жизни и деятельности В. И. Ульянова (Ленина) почти ничего не знали о его происхождении. А те, кто знал, не имели возможности говорить правду. Советская власть обнародовала версию о русском происхождении Ленина, тем самым полностью перечеркнув всю его семейную генеалогию.

В книге М. Г. Штейна рассматривается истинная родословная В. И. Ленина, история его предков по отцовской и материнской линии и ближайших родственников, в том числе немецких родов Курциусов, Вайцзеккеров и др.

Автор использует в своей книге документы и материалы из многочисленных российских архивов и работы немецких и шведских исследователей.

Штейн Михаил Гиршевич  
Университетская набережная Панкратов Владимир  
обложка книги У тихой Серебрянки У тихой Серебрянки

В книге рассказывается о боевой и политической деятельности Серебрянской подпольной комсомольской организации и 10-й Журавичской партизанской бригады на Гомельщине в годы Великой Отечественной войны, о руководстве партии вооруженной борьбой в тылу врага.

Дмитриев Михаил Афанасьевич  
Убийство забвением

"Чтобы убить талантливого писателя, нужно отнюдь не много. Можно, например, объявить его "классиком" и "ввести" написанные им произведения в обязательные для изучения школьные программы"

Об Олесе Берднике

Петрова Анна  
обложка книги УБИТЬ СТИВЕНА КИНГА УБИТЬ СТИВЕНА КИНГА

Как написать книгу? Как стать писателем? Для многих этот вопрос становится главным из-за выбранного пути и поставленной цели. Многие выдающиеся литераторы рассказывали о сложности писательского ремесла, учили правилам сочинительства, предостерегали от заблуждениях и ошибках, которые приводят в тупик. Вересаев, Горький, Веллер, Бредбери, По, Моэм… всех не перечислить. Эта книга не повторяет сказанное другими авторами, она даёт возможность увидеть творческую лабораторию писателя, увидеть внутренний мир художника. А когда мастер берёт вас за руку и ведёт по тропе своих успехов и ошибок, рассказывая о них честно, непредвзято.

Ветер-Нефёдов Андрей  
обложка книги Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов

Эта книга о судьбах поэтов в трагические 30‑е годы на фоне жизни Москвы предвоенной поры. В центре повествования, основанного на ранее неизвестных архивных материалах и устных воспоминаниях М. И. Белкиной, Л. Б. Либединской и других современников тех лет, – судьбы поэтов, объединенных дружбой и близкими творческими позициями, но волей судеб оказавшихся на разных полюсах. Главные герои книги – Б. Пастернак, В. Луговской, Н. Тихонов, Д. Петровский, а также знаменитые и незаслуженно забытые поэты и писатели, без которых невозможно полно представить русскую литературу советской эпохи.

Издание переработанное и дополненное.

Громова Наталья Александровна  
обложка книги Уинстон Черчилль. Английский бульдог Уинстон Черчилль. Английский бульдог

Бывают ли люди, которым удается все, за что они берутся? Люди, одаренные таким букетом талантов, какого хватило бы на десятерых, и силой воли, способной преодолеть любые преграды?

По крайней мере один такой человек точно существовал. Во всем мире его знают прежде всего как одного из победителей Гитлера, но занимаясь судьбами мира, он успевал еще писать книги, рисовать картины, увлекаться наукой, пилотировать самолеты и дирижабли и делать сотню других дел.

Премьер министр Великобритании, лауреат Нобелевской премии по литературе, лучший оратор XX века и, наконец, просто человек, признанный величайшим британцем в истории – Уинстон Черчилль.

Мишаненкова Екатерина Александровна  
обложка книги «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904. «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904.

Настоящее издание – научная биография выдающегося представителя русской школы военного востоковедения А. Е. Снесарева (1865–1937). В книге рассматривается туркестанский период (1899–1904) жизни А. Е. Снесарева, который имел важное значение для его формирования как военачальника и исследователя стран Востока. На основе архивных документов раскрываются многие эпизоды службы А. Е. Снесарева в Туркестане: поездка в Индию, рекогносцировки по Туркестанскому краю, командование Памирским отрядом, поездка в Великобританию, работа с британскими военными атташе. Значительное внимание уделено эволюции военных и военно-востоковедных взглядов А. Е. Снесарева, а также малоизвестным эпизодам его личной жизни. Многие архивные материалы и фотодокументы из российских и британских государственных и личных собраний вводятся в научный оборот впервые. Книга выходит в свет к 150-летию со дня рождения А. Е. Снесарева.

Басханов Михаил Казбекович  
Упрямый голландец, открывший простейших

Сергей Витальевич Суматохин, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания биологии и общей биологии химико–биологического факультета Московского городского педагогического университета

Суматохин Сергей Витальевич  
обложка книги Убийство Распутина Убийство Распутина

В этой книге, впервые переиздаваемой после 1923 года, непосредственный участник событий, реакционер-монархист, рассказывает о подготовке и осуществлении убийства скандально известного Григория Распутина, имевшего огромное влияние на последнего русского императора и государственную политику в канун Февральской революции.

Пуришкевич Владимир Митрофанович  
обложка книги У окна У окна

«Восемьдесят шестой год, сентябрь. Мне без двух месяцев пятнадцать. После последнего урока первым выскакиваю в рекреацию, но Женька Демидов криком останавливает меня…»

Сенчин Роман Валерьевич  
обложка книги Утоли моя печали Утоли моя печали

Это заключительная книга автобиографической трилогии известного писателя, литературного критика, германиста Льва Копелева, вышедшей на Западе в издательстве «Ардис»: «И сотворил себе кумира», «Хранить вечно» и «Утоли моя печали». В последней описана та самая «шарашка», где вместе работали «зеки» — А. Солженицын, Л. Копелев, Дм. Панин, ставшие прототипами героев романа А. Солженицына «В круге первом».

Копелев Лев Зиновьевич  
обложка книги Ударивший в колокол Ударивший в колокол

Творчество Льва Славина широко известно советскому и зарубежному читателю. Более чем за полувековую литературную деятельность им написано несколько романов, повестей, киносценариев, пьес, много рассказов и очерков. В разное время Л. Славиным опубликованы воспоминания, посвященные И. Бабелю, А. Платонову, Э. Багрицкому, Ю. Олеше, Вс. Иванову, М. Светлову. В серии «Пламенные революционеры» изданы повести Л. Славина «За нашу и вашу свободу» (1968 г.) — о Ярославе Домбровском и «Неистовый» (1973 г.) — о Виссарионе Белинском. Его новая книга посвящена великому русскому мыслителю, писателю и революционеру Александру Герцену. Автор показывает своего героя в сложном переплетении жизненных, политических и литературных коллизий, раскрывает широчайший круг личных, идейных связей и контактов Герцена в среде русской и международной демократии. Повесть, изданная впервые в 1979 г., получила положительные отклики читателей и прессы и выходит третьим изданием.

Славин Лев Исаевич  
обложка книги У Кремлевской стены (сборник) У Кремлевской стены (сборник)

В книге рассказывается о создании Революционного некрополя у Кремлевской стены, о Мавзолее Ленина и Могиле Неизвестного солдата; приводятся краткие биографии красногвардейцев, революционных солдат, видных партийных, государственных и военных деятелей, участников международного коммунистического и рабочего движения, похороненных на Красной площади.

Абрамов Алексей Сергеевич  
обложка книги Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).

Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.

Федосюк Юрий Александрович  
обложка книги Убийство Царской Семьи и членов Романовых на Урале Убийство Царской Семьи и членов Романовых на Урале

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников». Все это привело к Февралю и Октябрю 1917 года, а затем и к цареубийству. Но подлинная трагедия династии заключалась, по мнению автора, в том, что ей отказал в верности сам русский народ, нарушивший крестное целование, данное на Земском соборе 1613 года.

Дитерихс Михаил Константинович  
обложка книги Успешные генералы забытой войны Успешные генералы забытой войны

В год 100-летнего юбилея со дня начала Первой мировой войны особую важность имеет вопрос увековечивания памяти солдат, офицеров и генералов русской армии.

Эта книга расскажет о пяти русских генералах Великой войны, о тех людях, благодаря которым русская армия была на полях сражений успешной и победоносной. Полководческие карьеры П. А. Плеве, В. Е. Флуга, П. С. Балуева, А. А. Граникова и Н. С. Батюшина – яркий пример того, как много значит личность в истории армий и государств.

Олейников Алексей Владимирович  
обложка книги Унгерн Штернерг. Черный Барон Унгерн Штернерг. Черный Барон

Барон Унгерн – одна из самых таинственных и «культовых» фигур Гражданской войны. Буддийские ламы считали его воплощением божества войны, а большевики – «первобытным чудовищем». Историки и биографы рассматривают Унгерна через призму «остаточных» документов, сомнительных воспоминаний и свидетельств. Контекст архивариусов рождает весьма плоский образ. Единственное, что можно заключить, что барон был человеком далеким от здравого смысла. Остальное додумывают люди, отдаваясь неукротимому течению фантазии, а сон разума, как известно, рождает чудовищ.

Плешанов-Остоя Алексей Владимирович  
обложка книги Ураган. Последние юнкера Ураган. Последние юнкера

Издательство «Вече» представляет новую серию художественной прозы «Белогвардейский роман», объединившую произведения авторов, которые в подавляющем большинстве принимали участие в Гражданской войне 1917–1922 гг. на стороне Белого движения.

В данную книгу вошли произведения двух боевых офицеров, ветеранов знаменитого Ледяного похода Добровольческой армии генерала Корнилова.

Роман «Ураган» капитана 2-го ранга Бориса Ильвова повествует о судьбах его современников, сошедшихся в военном противостоянии тех лет.

Не менее силен напряженностью сюжета и накалом страстей роман капитана-артиллериста Виктора Ларионова «Последние юнкера», посвященный последнему походу Вооруженных сил Юга России на Москву.

Ларионов Виктор Александрович, Ильвов Борис Яковлевич  
обложка книги Украинская революция Украинская революция

Фигура анархиста Нестора Махно (1889–1934) противоречива и неоднозначна. Батрак, рабочий, арестованный и сосланный за участие в революции 1905 года, организатор «Революционной повстанческой партии Украины», воевавшей и против войск Деникина и Врангеля, политик, на совести которого немало жестоких дел, человек мятущийся, многого так и не понявший, таким предстает Махно в своих воспоминаниях.

Махно Нестор Иванович Воспоминания  
обложка книги Убийство Мэрилин Монро: дело закрыто Убийство Мэрилин Монро: дело закрыто

Это документальное расследование интереснее большинства детективов – жизнь голливудской звезды Мэрилин Монро сама как закрученный триллер с шокирующей завязкой, запутанным сюжетом и постоянным ожиданием опасности… Словно сценарий жизни (и особенно смерти) Монро написал Хичкок. Один только факт, что дом Монро прослушивали: мафия, ФБР и представители киностудий, – многое говорит о жизни самой желанной женщины XX века.

В книге представлен абсолютно новый взгляд на ее смерть: впервые приводятся шокирующие результаты вскрытия, цитаты из секретных записей «прослушки», показания свидетелей, молчавших полвека.

Какой же она была на самом деле? И что с ней все-таки произошло? Сделайте вывод сами. История не менее таинственная, чем убийство самого президента Кеннеди, которое многие посчитали воздаянием судьбы за смерть легендарной кинодивы.

Марголис Джей, Баскин Ричард  
обложка книги Универсальный журналист Универсальный журналист

Изменения в России и других странах Восточной Европы открыли новые возможности для свободной и независимой прессы. Для поддержки демократии и политики реформ и помощи в развитии независимых СМИ адекватное обучение журналистов играет особую роль.

Мы, основатели Independent Training Consultancy, уже провели несколько интенсивных курсов практической журналистики для 250 молодых профессионалов — газетчиков в России и для 160 коллег в Средней Азии (Алма-Ата).

При организации курсов мы столкнулись с неожиданной проблемой — дефицит учебных материалов, соответствующих новым реалиям. Отсутствие адекватного учебника на русском языке подтолкнуло нас к идее самостоятельно подготовить такую книгу.

Таким образом «Универсальный журналист» стал ответом Independent Training Consultancy на реальные нужды российских и центрально-азиатских журналистов получить соответствующую нашему времени профессиональную литературу. Содержание этой книги, произнесенное многократно устно на курсах, помогло сотням журналистов лучше понимать смысл их профессии и выполнять свой груд с максимальной пользой для себя и общества. Окончательный текст книги написан Дэвидом Рэндаллом, в недавнем прошлом ведущим сотрудником лондонской «Observer», ныне — одним из лучших преподавателей журналистики в России и Центральной Азии и директором компании Independent Press в Москве.

Русская редакция книги была подготовлена Игорем Захаровым, журналистом и редактором с многолетним стажем, основателем Международного центра журналистики в Москве.

«Универсальный журналист» предназначен прежде всего для журналистов, профессионально работающих в средствах массовой информации, студентов и преподавателей факультетов журналистики университетов и институтов России и других стран СНГ.


Первое издание.

Рэндалл Дэвид  
обложка книги Українська дивізія «Галичина» Українська дивізія «Галичина»

Одна з найвідоміших книг про Дивізію. Автор - майор Вольф-Дітріх Гайке - був начальником штабу Дивізії "Галичина" від початків формування Дивізії до завершення бойових дій. Як професійний старшина тодішнього німецького війська, у своїй праці автор зосередився виключно на військово-історичних аспектах існування Української Дивізії. Він намагався схопити у хронологічному порядку фактичні дані про бойові дії Дивізії на основі записів у воєнному щоденнику, збережених картографічних схем та власної пам'яті. Книга була написана вже в 1947 році під час перебування автора в таборі інтернованих. Первісний, авторський заголовок цієї праці: "Sie wollten die Freiheit" - "Вони хотіли волі". В українському виданні, яке є перекладом з німецької мови, змінено заголовок на "Українська Дивізія «Галичина»", а також зроблено помітні скорочення. (Докладніше про те див. у передмові редактора українського видання книги - проф. Володимира Кубійовича) Книга видана 1970 року в Торонті, Канада, накладом Братства кол. Вояків Дивізії. В кінці книги вміщено її короткий зміст (синопсис): англійською та німецькою мовами.

Гайке Вольф Дітріх  
обложка книги УПА у вирі боротьби УПА у вирі боротьби

Спогади учасника повстанської боротьби УПА (1941-1948) та про героїчну боротьбу українського народу за власну незалежність та державність .Це вже четверте видання книжки «УПА у вирі боротьби». Перше побачило світ у діяспорі у 1971 році, друге і третє - в Україні в 1992 та 1995 роках.

Борець Юрій  
Український Крим

Розуміючи, що доля СРСР залежить насамперед від позиції України, Москва вдалася до провокування сепаратистських настроїв у різних регі-онах цієї республіки. Скажімо, раптом виникає проблема русинства в Закарпатті, яку створюють за допомогою заокеанських ділків від науки, розпалюються пристрасті навколо сумнозвісної Донецько-Криворізької республіки…

Але особливу ставку зроблено на відірвання Криму від України.

Сергійчук Володимир  
Увлекательный мир сказки Кобржицкая Т В  
Ульяновский фонд Колодный Лев  
Утопии опасны (Интервью с Рэем Брэдбери) Брэдбери Рэй  
Убить чужим ножом Суворов Виктор Скачивание и чтение запрещены по требованию НП "АЗАПИ"
обложка книги Утерянные земли России. От Петра I до Гражданской войны Утерянные земли России. От Петра I до Гражданской войны

Книга известного военного историка А. Б. Широкорада рассказывает об утерянных землях России.

За тысячелетнюю историю Руси — России — СССР многочисленные завоеватели постоянно стремились отторгнуть те или иные земли нашего государства и даже полностью лишить его независимости. До XX века, временно захваченные области возвращались в состав России, и более того, рубежи Отечества постоянно расширялись, особенно на юге и на востоке.

Политические потрясения первой четверти XX века привели к утрате многих российских окраин. В 1939–1945 годах И. В. Сталин вернул нашей стране большую часть утерянных земель. Но история тех территорий, которые по различным причинам не были возвращены в состав государства, так и остается неизвестной до сих пор.

В книге подробно рассказывается об истории обретения и утраты Аляски (Русской Америки), Финляндии, Царства Польского, Карской области и Желтороссии (Маньчжурии с Харбином и Порт-Артуром).

Даны также интересные очерки об Островной губернии в Эгейском море и о южном побережье Каспия.

Широкорад Александр Борисович  
Убит ещё один Человек

В субботу, 3 апреля, на отдаленной ферме, расположенной в 10 км от Вентерсдорпа (северо-запад Южно-Африканской Республики), был убит 69-летний лидер южноафриканских ультраправых Юджин Тербланш, в 90-х годах боровшийся за сохранение режима апартеида.

Львов Вадим  
Уложения, уставы, правила Львович Вячеслав  
Устав России

Общество должно быть надлежащим образом структурировано. Только в этом случае оно сможет нормально функционировать и только в этом случае счастье людей будет не случайно, а системно.

Львович Вячеслав  
Уильям Блейк Зверев Алексей  
обложка книги Условно пригоден к службе Условно пригоден к службе Норберт Юрецко, Вильгельм Дитль  
Ученый упырь Губин Валерий Борисович  
обложка книги Украинствующие и мы Украинствующие и мы

На протяжении последних 16 с лишним лет на Украине раскручивается националистическая спираль, которая инспирируется государственными органами власти, так называемой «свидомой интеллигенцией» в отношении русских и их языка, России, совместной многовековой истории украинского и русского народа. Дошло до того, что нынешний «лидер нации» начал рассуждать о создании музея «советской оокупации» по примеру своего друга в Грузии, а предыдущий президент написал шедевр, тщась доказать, что «Украина — не Россия». В общем, выстраивается подлая картинка, при котором наши народы эти «деятели», равно как и их мазепинские предшественики, всеми силами пытаются поссорить братские народы к вящей славе постоянных исторических недругов, нынешних «стратегических партнёров».

Мы решили немного приподнять завесу молчания, предоставив наши страницы для другой позиции. Вашему вниманию предлагается статья «Украинствующие и мы», написанная в 1939 году Василием Витальевичем Шульгиным (1878–1976). Это русский политический деятель, публицист. Родился в Киеве в семье профессора истории Киевского университета. Окончил 2-ю Киевскую гимназию и юридический факультет Киевского университета (1900 г.). Сотрудничал в газете «Киевлянин», монархист-националист, избирался депутатом II–IV Государственных дум от Волынской губернии. В 1917 году член временного комитета Госдумы, 2 марта 1917 года ездил требовать отречения от Николая II. Принимал участие в создании Добровольческой армии, белоэмигрант. В 1944 году был арестован в Югославии и приговорен в СССР к тюремному заключению, в 1956 году был освобожден. Автор книг «Дни», «1920-й год», «Три столицы» и т. д.

Статья печается с небольшим сокращением и предназначена вдумчивому читателю.

---------

орфография исходника

Шульгин Василий Витальевич  
Уголовная хроника Путинковский М  
Учебники как помеха учебе Растоpгуев Арсений  
Удар & 1935.

(ИЗ КНИГИ "IMPACT, ON THE DECLINE OF THE AMERICAN CIVILISATION") 

Паунд Эзра  
У истоков нового сознания Мотяшов Игорь  
Учебник “Введение в обществознание” как выражение профанации педагогами своего долга перед учениками и обществом (ч.2)

Продолжение аналитической записки «Учебник “Введение в обществознание” как выражение профанации педагогами своего долга перед учениками и обществом», раздел 2.5 Настоящая аналитическая записка продолжает разсмотрение преподавания и изучения в общеобразовательной школе истории и обществоведения, к чему мы приступили в аналитических записках 2004 г. “Историческая наука и человеко-общество-ведение: взаимосвязи” и “Учебник «Введение в обществознание» как выражение профанации педагогами своего долга перед учениками и обществом” (разделы 2.1 — 2.4). Поэтому для понимания некоторых вопросов, оставленных в умолчаниях в настоящей записке, следует ознакомиться с названными предъидущими аналитическими записками

СССР Внутренний Предиктор Аналитика 2004г.  
Учебник “Введение в обществознание” как выражение профанации педагогами своего долга перед учениками и обществом (ч.1)

Настоящая аналитическая записка продолжает разсмотрение [1] преподавания и изучения в общеобразовательной школе истории и обществоведения, к чему мы приступили в аналитической записке 2004 г. “1. Историческая наука и человеко-общество-ведение: взаимосвязи”. Поэтому для понимания некоторых вопросов, оставленных в умолчаниях в настоящей записке, следует ознакомиться с названной предъидущей аналитической запиской. 2.1. “Обществознание” и естествознание (легенда о Диогене) 2.2. Введение в гуманизм: в ложный и в истинный (как избежать повтора Чернобыля) 2.3. Что делает обучение в российской школе с человеком? 2.4. Кто из людей есть настоящий человек в Жизни? (кратко о типах строя психики)

СССР Внутренний Предиткор Аналитика 2004г.  
обложка книги Усташский министр смерти Усташский министр смерти

Книга Б. Станоевича – документальное повествование о «деятельности» югославского военного преступника А. Артуковича. «Палач Балкан», «хорватский Гиммлер» – так называли четыре десятилетия спустя Артуковича, которого американский суд передал югославскому правосудию.

Автор знакомит читателей с основными фактами биографии преступника. Но большую часть книги составляют документальные свидетельства чудовищных злодеяний, совершенных усташами при прямом поощрении нацистов на территории Югославии. Книга открывает еще одну из страшных страниц в истории фашизма в его "хорватском варианте".

Станоевич Бранимир  
Уязвимый океан

Тура Хейердала, романтика нашего времени, наверное, не надо представлять читателям. Его интернациональные экспедиции на «Кон-Тики», «Ра», «Ра-2» и «Тигрисе» известны всем. Но Хейердал не просто повторяет маршруты древних мореходов. По образованию он биолог. И его пристальный взгляд подмечает, как меняется океан год от года. Публикуемая ниже статья — сокращенный вариант одного из выступлений ученого на Международной конференции, посвященной охране Мирового океана.

Хейердал Тур  
Уникальный талант рассказчика Васильева И  
Уже написан 'Вавич' Поздняев Михаил  
Уроки фантастики - Заметки критика Тамарченко Евгений  
обложка книги Убийство Мередит Керчер Убийство Мередит Керчер

1 ноября 2007 года тело Мередит Керчер, молодой студентки из Лондона, было обнаружено полицией итальянского города Перуджа. Ссадины, царапины, многочисленные ножевые ранения… В ходе расследования соседка Мередит Аманда Нокс несколько раз меняла свои показания, но в итоге вывела полицейских на владельца местного бара, который, по ее словам, приставал к Мередит. Почему же тогда улики свидетельствуют против самой Аманды и ее друга Рафаэля?

В документальном расследовании «Убийство Мередит Керчер» известный журналист Гэри К. Кинг предельно откровенно и полно описывает ход следствия и судебного процесса. Он приводит показания свидетелей и не скрывает от читателя истинные черты характеров героев и их запутанные отношения.

Кинг Гэри К  
обложка книги У войны — не женское лицо… У войны — не женское лицо…

Самая известная книга Светланы Алексиевич и одна из самых знаменитых книг о Великой Отечественной, где война впервые показана глазами женщины. «У войны — не женское лицо» переведена на 20 языков, включена в школьную и вузовскую программу.

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. Это была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни постигаем.

Алексиевич Светлана Александровна Голоса Утопии  
обложка книги Украина: политика упущенных возможностей Украина: политика упущенных возможностей

Дми́трий Влади́мирович Таба́чник (укр. Дмитро Володимирович Табачник, род. 26 ноября 1963 года, Киев) — украинский политический и государственный деятель, историк, академик Академии правовых наук Украины. Член Политсовета Партии регионов. С 11 марта 2010 года — министр образования и науки Украины.

Перед вами сборник его статей и интервью. В сборник вошли самые известные публикации:

«Утиный суп» по-украински, Фюрер Украины?, Галицкий шлях от Великой Победы, У роковой черты. Украина после Цхинвала, Фашизация Украины становится государственным курсом?, Северодонецк-2: преодоление страха  и многие другие


Табачник Дмитрий  
обложка книги Улица Марата и окрестности Улица Марата и окрестности

Предлагаемое издание является новым доработанным вариантом выходившей ранее книги Дмитрия Шериха «По улице Марата». Автор проштудировал сотни источников, десятки мемуарных сочинений, бесчисленные статьи в журналах и газетах и по крупицам собрал ценную информацию об улице. В книге занимательно рассказано о богатом и интересном прошлом улицы. Вы пройдетесь по улице Марата из начала в конец и узнаете обо всех стоящих на ней домах и их известных жителях.

Несмотря на колоссальный исследовательский труд, автор писал книгу для самого широкого круга читателей и не стал перегружать ее разного рода уточнениями, пояснениями и ссылками на источники, и именно поэтому читается она удивительно легко.

Шерих Дмитрий Юрьевич  
обложка книги Управление цифровым бесправием Управление цифровым бесправием

В основе этой статьи - лекция писателя и члена Фонда электронного фронтира Кори Доктороу, прочитанная им в Microsoft 17 июня 2004 года перед сотрудниками исследовательского подразделения корпорации. Доктороу - последовательный сторонник ограничения копирайтов и разрешает распространение собственных книг без всяких ограничений.

Доктороу Кори  
Украинский фашизм: страшная правда

Согласно Encyclopedia Britannica, нацизм — это немецкая разновидность фашизма, а ОУН — его украинская разновидность.[1]

Украинский нацизм — это радикальное, крайне правое политическое течение, которое под видом инегрального, «воюющего национализма» добивается подчинения народов Украины воле самозванного «проводника», фюрера.

Фашизм, нацизм, украинский интегральный национализм, провозглашая интересы нации превыше всего, подчиняют интересы отдельных людей и добиваются некритического восхваления войны и насилия, а люди и нация просто попадают во власть самозванного «проводника», фюрера. Мало того, что в этом случае воля вождя нации подавляет ее совесть, так еще и ориентиры для общества изрекаются просто бандитами.

Козлов Юрий, Гордеев Д А, Федуняк А М, Войцеховский Александр, Ляйхт Юстус, Амелина Яна, Герасимчук В  
обложка книги У войны — не женское лицо… У войны — не женское лицо…

Самая известная книга Светланы Алексиевич и одна из самых знаменитых книг о Великой Отечественной, где война впервые показана глазами женщины. «У войны — не женское лицо» переведена на 20 языков, включена в школьную и вузовскую программу.

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. Это была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни постигаем.

Алексиевич Светлана  
Уэллс, Дарвин, Хаксли Кагарлицкий Ю  
Убийца в обруче Руматы (рецензия - Щеглов С 'Часовой Армагеддона') Калашников А  
Утопии и реальность Карельский А  
Убийство Саши и Маши — предлог для фашизации России?

По существу кампании, развёрнутой в средствах массовой информации после убийства 28.12.2001 Александра Панакова и Марии Добреньковой

СССР Внутренний Предиктор Аналитика 2002г.  
Ураган “Катрина” как проявитель социальной проблематики

1. Возможности защиты от стихийных бедствий и социально-экономические факторы 2. Пока наш удел “ведьмин суп”— есть ли альтернатива? 3. «Макс-фактор» — и Америка без рекламного макияжа 4. Если мы не изменим направленности своего движения, то рискуем оказаться там, куда направляемся

СССР Внутренний Предиктор Аналитика 2005г.  
обложка книги Украинская «Матрица». Перезагрузка. Украинская «Матрица». Перезагрузка.

Почему у России плохие отношения с Украиной?

Что такое «Украина», кто такие «украинцы» и почему они нас, «москалей», так не любят? Точнее, кому выгодно, чтобы они нас не любили?

Именно такими животрепещущими вопросами задается автор этой книги — Алексей Орлов — и приходит к выводам, которые многим покажутся парадоксальными.

Читайте всю правду о русско-украинских отношениях в книге «Украинская матрица. Перезагрузка»!

Орлов Алексей Иванович  
обложка книги Уголовного розыска воин Уголовного розыска воин

Советский уголовный розыск не так давно отметил свое шестидесятилетие. О многих расследованиях, проведенных, за это время, о ветеранах и о тех, кто на посту сегодня, рассказывается в составивших сборник очерках и повестях, большинство которых написано не профессиональными литераторами, а самими работниками угрозыска.

 
У истоков полифонического романа Бондарев А  
Ученик чародеев Гринкруг Ольга  
обложка книги Украинский национализм как фактор деградации народа Украины Украинский национализм как фактор деградации народа Украины Друзь Игорь Михайлович  
обложка книги Успехи ясновидения Успехи ясновидения Лурье Самуил  
Україна в лещатах сіонізму

Введите сюда краткую аннотацию

Яременко Василь  
Уверенность в себе - русский аспект Кучик Андрей  
Україна і жиди

Минулого року в місті Березному на Рівненщині відкрито бронзове погруддя основоположнику УПА Тарасові Бульбі-Боровцю. Ця легендарна постать і за життя, і після смерті не мала шани та визнання ні у ворогів України-держави, ні в тих, хто за неї боровся — бандерівців і мельниківців. Зарозуміло, за що його переслідували німці, поляки, совєти, та прикро, що розколоті на «б» і «м» оунівці намагалися його знищити лише за те, що Т. Бульба-Боровець як основоположник УПА стояв вище за їхні партійні інтереси, відмовився передати під оруду жодній оунівський «половинці» сформовану ним бойову силу.

Прикметно, що вже на вигнанні, в еміграції, коли 1957 року розпочалася сіоністська кампанія проти А. Мельника, Т. Бульба-Боровець став на його захист і виступив у пресі із запропонованою вашій увазі статтею, яку подаємо з незначними скороченнями.

Бульба-Боровець Тарас  
обложка книги Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг. Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг.

Эта книга известного военного историка Н.С.Черушева в основном рассказывает о репрессиях против командиров Красной Армии в 1938-1941 годах. Она является логическим продолжением недавно вышедшей книги "1937-й год: Элита Красной Армии на Голгофе". Главный герой данного исследования - это командир Красной Армии, добровольно или по мобилизации вступивший в ее ряды, гордый своей принадлежностью к ее ратным подвигам и одновременно постоянно унижаемый различными чистками, проверками, неусыпным контролем со стороны политических и особых отделов. Однако изучение документов показывает, что многие из арестованных командиров, сломленные физическим насилием в тюремных застенках, продолжали оставаться патриотами, веря в правоту и справедливость советского строя, его необходимость для Родины. В книге упомянуто более трехсот лиц высшего командно-начальствующего состава РККА. Большинство из них погибли в мирное время в расцвете физических, творческих сил и организаторского таланта. По мнению автора, не случись этой трагедии, не было бы и трагических уроков 1941 года.

Черушев Н С  
Умозрение и апокалипсис (Религиозная философия Вл. Соловьева) Шестов Лев  
обложка книги Умирающий Тургенев Умирающий Тургенев

Статья из «Книги отражений», 1906 г.

Анненский Иннокентий  
обложка книги Утро Аугусто Пиночета Утро Аугусто Пиночета

Кем вошел в историю генерал Пиночет – палачом своего народа или спасителем отечества? В книге рассматриваются скрытые пружины деятельности генерала Пиночета, ярого борца с коммунистической угрозой в Чили, методы, которыми он реализовывал свою политику.

Шевелев Владимир Николаевич  
Уильям Сомерсет Моэм - Грани дарования Ионкис Г  
Умер Георгий Владимов Иванова Наталья  
обложка книги Утиная правда 2005(1) Утиная правда 2005(1)

Ты читай, урод по жизни, эти чудные сказанья,

И как свистнет государство, ты в резиновом скафандре,

Словно лемминг желтобрюхий, под разрывы термояда

Под «Уря» и звуки марша, весь нагретый пропагандой

С миллиардом остолопов край земной собой удобришь.

Галковский Дмитрий Утиная правда  
обложка книги Утиная правда 2005 (2) Утиная правда 2005 (2)

Кто за один день похитил у доверчивых англичан и их разгильдяев-союзников 600 чертежей сверхсекретной радиолокационной установки (см. статью "Двое из ларца" от 22.08). Кто ещё в сентябре 1941 года получил подробные сведения о только возникшем англо-американском атомном проекте и годами заваливал Кремль подробнейшей информацией о всех деталях изготовления атомного оружия? Кто в 1943 году при помощи лондонского агента Бланта получил перехваченный британцами план германского наступления на Курской дуге? Кто под увеличительным стеклом рассматривал сепаратистскую возню Даллеса в Швейцарии начала 1945?

Что, дорогие читатели, заинтригованы? Нетерпеливо ёрзаете в кресле, хотите посмотреть в глаза Сверхсупермегаразведчику № 1? Щас будет

Галковский Дмитрий Утиная правда  
обложка книги Убийцы Сталина. Главная тайна XX века Убийцы Сталина. Главная тайна XX века

Иосиф Виссарионович Сталин не умер естественной смертью.

Иосиф Виссарионович Сталин был убит.

Убит заговорщиками из собственного окружения.

Убит за попытку великих реформ. За намерение отстранить от управления страной коммунистическую партию и передать всю полноту власти народу СССР.

Так трагически разрешился конфликт, давно зревший в советском руководстве, — конфликт между людьми, поставившими себе целью построение счастливого и справедливого общества, и человекообразными животными, пробравшимися во власть ради удовлетворения своих инстинктов. Тогда нелюди победили. Побеждают они и сейчас...

Читайте новую книгу знаменитого публициста, разоблачающую один из самых грязных исторических мифов и раскрывающую главную тайну XX века.

Читайте правду о трагической гибели Вождя, вместе с которым были похоронены надежды России на великое будущее.


Мухин Юрий Игнатьевич  
'Ундина' в переводе В А Жуковского и русская культура Ланда E B  
Увидеть всё - и понять (О творчестве Альберта Лиханова) Стрелкова Ирина  
Уильям Конгрив и его комедии Ступников И В  
обложка книги Удар Русских Богов Удар Русских Богов

Книга вскрывает суть всех главных религий. Вскрыты механизмы управления сознанием и поведением людей. Книга написана с позиции язычества – исконной многотысячелетней религии русских и арийских народов. Дана реальная картина мировой истории.

Истархов Владимир Алексеевич  
Утраченная Япония , автора без, Керр Алекс  
обложка книги "Уральская матрица" "Уральская матрица" Иванов Алексей Скачивание и чтение запрещены по требованию НП "АЗАПИ"
Умер Александр Петрович Казанцев Вырский Алексей  
обложка книги Уроки Великой Отечественной Уроки Великой Отечественной

Долгожданная книга ведущего историка и публициста патриотических сил! Продолжение бестселлеров, разошедшихся рекордными тиражами и возродивших интерес к военно-историческому жанру. Подведение итогов многолетней дискуссии и наиболее успешного проекта издательства «Яуза». Самые острые темы, самые смелые суждения, самая беспощадная критика «либерального» ревизионизма. Независимый взгляд на историю Второй Мировой, вся правда о ее подлинных причинах, виновниках и итогах, глубокий анализ поражений и побед, боевого опыта и уроков войны — ведь как сказал Бисмарк: «Только дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на чужих!»

Мухин Юрий  
обложка книги Уничтожение Дрездена Уничтожение Дрездена

Вопрос о том, была ли бомбардировка Дрездена вызвана военной необходимостью, до сих пор вызывает споры. С советской стороной были согласованы бомбёжки Берлина и Лейпцига; по объяснению англо-американских союзников, Дрезден как важный транспортный центр бомбился ими с целью сделать невозможным движение транспорта в обход этих городов.

Оценки количества погибших разнились от 25 тысяч в официальных немецких отчётах времён войны до 200 и даже 500 тысяч.

По мнению ряда историков, бомбардировка Дрездена и других немецких городов, отходящих к советской зоне влияния, преследовала своими целями не оказание помощи советским войскам, а исключительно политические цели: демонстрация военной мощи для устрашения советского руководства

Крейтор Николай фон, Воннегут Курт фон, Широкорад Александр фон  
обложка книги Уничтожение Дрездена Уничтожение Дрездена

Вопрос о том, была ли бомбардировка Дрездена вызвана военной необходимостью, до сих пор вызывает споры. С советской стороной были согласованы бомбёжки Берлина и Лейпцига; по объяснению англо-американских союзников, Дрезден как важный транспортный центр бомбился ими с целью сделать невозможным движение транспорта в обход этих городов.

Оценки количества погибших разнились от 25 тысяч в официальных немецких отчётах времён войны до 200 и даже 500 тысяч.

По мнению ряда историков, бомбардировка Дрездена и других немецких городов, отходящих к советской зоне влияния, преследовала своими целями не оказание помощи советским войскам, а исключительно политические цели: демонстрация военной мощи для устрашения советского руководства

Воннегут Курт, Широкорад Александр, Крейтор Николай фон  
Уэллс в Петербурге и Петрограде Ковалев Ю  
Усташский министр смерти - анатомия преступления Андрия Артуковича Станоевич Бранимир  
обложка книги Уэллс, Гитлер и Всемирное государство Уэллс, Гитлер и Всемирное государство

Первая публикация: Horizon. London. — август 1941.

Повторно опубликовано:

— «Critical Essays» — 1946.

— «Collected Essays» — 1961.

— «The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell» — 1968.George Orwell. «Wells, Hitler and the World State». 1941.

Перевод с английского Алексея Зверева.


Джордж Оруэлл. «1984» и эссе разных лет. Издательство «Прогресс». Москва. 1989.

Оруэлл Джордж  
обложка книги Украина и остальная Россия Украина и остальная Россия

Легендарный знаток не только овладел энциклопедическими сокровищами, но и научился распознавать современные политические реалии — как очевидные, так и скрытые от постороннего взгляда. Его уникальная интуиция при поиске истины помогает ему найти ответы и на политические «что», «где» и «когда».

Если обратиться к Анатолию Вассерману, можно пролить свет практически на любой интересующий человечество вопрос. Для еженедельника «2000» известный знаток, журналист и политический консультант дал вполне исчерпывающие ответы на вопросы о российско-украинских отношениях.

Вассерман Анатолий  
обложка книги «Умный в гору не пойдет»? «Умный в гору не пойдет»? Визбор Юрий Иосифович  
обложка книги Углы и отзвуки Углы и отзвуки

В сборник входят избранные статьи Альмодовара, его размышления о своем искусстве — как правило, в ироническом ключе.

Альмодовар Педро  
обложка книги Увлекательный мир парусов Увлекательный мир парусов

Книга В. Гловацкого — одна из первых в мировой литературе обширных работ по истории парусного спорта за четыре столетия его существования.

Автор — известный польский спортсмен, яхтенный капитан дальнего плавания, посвятивший много лет исследованию материалов по международному парусному спорту. Книга рекомендуется широкому кругу читателей.

Гловацкий Володзимеж  
Улика на клоне Ростоцкий Станислав  
Ушибленные стремительным домкратом

Статья о «ляпах» фантастов при написании собственных произведений и попытка классифицировать эти ляпы.

Громов Александр  
Укрощение строптивых Левашов Николай  
Удастся ли очередной ГКЧП Шубин Александр  
Урок історії польським шовіністам

Теми, які заторкнув автор, дають достатнє уявлення щодо масштабів колаборації польського суспільства 30-40-х років ХХ століття і його вождів з фашистською Німеччиною. На фоні цього вереск «кресових» середовищ Польщі та їх симпатиків у польському політикумі, зокрема з табору Президента Л.Качиньського, на адресу Степана Бандери та його соратників з ОУН-УПА свідчить тільки про їх нахабство і шовінізм.

Роман Круцик, Голова Київського «Меморіалу», Директор «Музею совєтської окупації"

Круцик Роман  
Уроки немецкого (Антифашистская тема в современной немецкоязычной литературе)

Автор рассказывает о творчестве писателей–антифашистов немецкоязычных стран (ГДР, ФРГ, Австрии). В произведениях, о которых идет речь, ведущее место занимает развенчание фашизма в сознании сограждан и в политике правительств. Анна Зегерс, Франц Фюман, Генрих Бёлль, Зигфрид Ленц и Ингеборг Бахман — выдающиеся художники двадцатого века, их романы и повести учат добру, справедливости, гуманному отношению к человеку.

В. А. ПРОНИН — кандидат филологических наук, доцент кафедры истории литературы Московского полиграфического института.

Пронин Владислав Александрович Литература  
Украинская лихорадка по-европейски

Украину в очередной раз лихорадит. Политическая ситуация в ней независимо от временного периода редко характеризовалась как стабильная. Курс же на остановку евроинтеграции буквально взорвал мировые СМИ. Не замедлила на него отреагировать и часть украинского общества.

Статья описывает события до разгона «Беркутом» протестующих на Майдане Незалежности, т. е. того, что произошло с 30 ноября включительно, материал не касается.

Лукшиц Юрий Михайлович  
обложка книги Ура-путинизм. Кто толкает Россию к гражданской войне Ура-путинизм. Кто толкает Россию к гражданской войне

Свыше 80 процентов населения России проживает в диапазоне от крайней нищеты до бедности. Катастрофичен разрыв в доходах: от двух тысяч рублей в месяц до двух миллионов рублей в день. По основным показателям развития Россия скатилась до африканских племенных государств. Все это реалии бездарного двенадцатилетнего путинского правления.

Однако в национально-патриотическом движении развивается раковая опухоль "ура-путинизма". Опасное явление, парализующее народный протест, разоблачает в своей новой книге Борис Миронов…

Миронов Борис Сергеевич  
обложка книги Управление недоверием Управление недоверием

Жива ли еще демократия? Гарантирует ли она «нормальный миропорядок», которого все ждали совсем недавно? Монография посвящена современному упадку политического стиля Европы и кризису демократической культуры. Крастев видит проблему не в институтах демократии, а в потере доверия масс к элитам. Он описывает мир управления недоверием, где элиты отгородились от избирателя «прозрачностью» и «сетевой демократией» (monitory democracy). Драма Украины – коррупция элит и уличные протесты – заводят средний класс в популистскую ловушку. Став сетевым конспирологом, избиратель попал в руки менеджеров недоверия.

Автор книги – европейский политолог и философ Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий (София) и постоянный научный сотрудник Института гуманитарных наук (IWM, Вена). Один из ведущих мировых интеллектуалов предлагает сжатый очерк перемен, надвигающихся на Россию: бум конспирологии в сумерках демократии.

Крастев Иван  
обложка книги Уничтожьте всех дикарей Уничтожьте всех дикарей

«Уничтожьте всех дикарей» (1992) — путешествие по современной Африке вглубь её «чёрной» истории: истории её варварской колонизации европейскими державами. Вместе с Брюсом Чатвином и Клаудио Магрисом Свен Линдквист, «один из наиболее оригинальных и изобретательных авторов конца XX века», является первопроходцем трэвелога как жанра, сплавляющего воедино путешествие в пространстве и через время.

Линдквист Свен  
обложка книги Управление выбором. Искусство стрижки народных масс. Управление выбором. Искусство стрижки народных масс.

В книге, которую Вы держите в руках, автор популярно, с множеством увлекательных и впечатляющих примеров раскрывает секреты искусства манипулирования и способы защиты от манипуляций, разъясняет тонкости рекламных и политических технологий, позволяющих управлять эмоциями и поведением общественных групп и слоев населения.

А.Н: "Жвачка и политики продаются по одним и тем же принципам, только то, что в рекламе товаров называется слоганом, в политрекламе именуют лозунгом — вот и вся разница…"

Сегодня ценность интеллекта намного превосходит ценность материальных ресурсов, и Александр Никонов учит, как применять его на практике, добиваясь нужного эффекта — во взаимоотношениях с людьми, в карьере, в рекламе или на выборах.

Книга поможет вдумчивому читателю самому управлять своим выбором.

И кем быть — жертвой или охотником, ведомым или ведущим — решать Вам!

Никонов Александр Петрович  
обложка книги Усмешка гигантов Усмешка гигантов

Ключевой тезис предлагаемой книги гласит, что на планете существует достаточно средств для поддержания жизни всех людей и каждого человека, на чрезвычайно высоком уровне жизни, немыслимом в известной официальной науке исторической ретроспективе, и время, когда технологически это стало возможным, незаметно для всех пришло где-то в 1970-е годы. Однако для этого перехода в новое состояние требуется осуществить переориентацию человечества с производства так называемых “weaponry” на “livingry”.

Фуллер Ричард Бакминстер  
обложка книги Украинский национализм: только для людей Украинский национализм: только для людей

Последнее время идеи украинских националистов становятся все более популярными. Они становятся модными. Мы от этого обстоятельства сперва отмахивались: мало ли какие глупости может привить мода? Но потом заметили, что националистами стали и некоторые из наших знакомых, которых мы знаем как умных и рассудительных людей, не склонных поддаваться массовым психозам. Тогда мы задумались. Похоже, это нечто более серьезное, чем простая мода. Чем-то же задевает людей украинский национализм?

Короче говоря, у нас возник интерес к сути украинского национализма и мы решили разобраться хотя бы для себя, что же это за зверь такой? Дела мы с ним прежде не имели, работы националистов не читали, и потому вышло так, что мы смотрим на националистические идеи свежим непритупленным взглядом. Читать было интересно. В каждом тексте нам открывалось море нового. То, что самим националистам кажется заезженным и потому не вызывающим внимания, нам буквально резало глаз. В процессе чтения мы, в самом деле, узнали много нового. Мы, наконец, смогли разобраться, какие разновидности украинского национализма существуют — он оказался весьма неоднороден. Мы увидели, какими идеями руководствуются украинские националисты, проследили их исторические корни. Посмотрели, как украинский национализм относится к морали и современным научным теориям, какова его психологическая подоплека, к чему националисты стремятся…

В итоге мы сделали для себя открытие, что национализм — это в самом деле зверь.

Котигорошко Алексей В, Саламандров Г В, Стечкин А В  
обложка книги Украинская катастрофа: от американской агрессии к мировой войне Украинская катастрофа: от американской агрессии к мировой войне

Если кто-то думает, что охватившая Украину фашистская чума его не касается, и можно отсидеться в своей «хате с краю», то новая книга академика Глазьева, признанного специалиста в области долгосрочных прогнозов экономического развития, станет для него предупреждением.Главным направлением удара «вашингтонского обкома», контролируемого крупным транснациональным капиталом, стала Россия, война с которой, развязанная руками украинских нацистов, гарантирует резкое ухудшение положения как на постсоветском пространстве, так и в ЕС. Для этого США, при поддержке чиновников Евросоюза, в феврале 2014 г. организовали на Украине государственный переворот, приведя к власти неонацистов. Устроив геноцид русского населения Юго-Востока Украины, они хотят спровоцировать Россию на военные действия, стремясь таким образом развязать очередную мировую войну в Европе.Есть ли у России возможность предотвратить угрозу перерастания гражданской войны на Украине в Четвертую мировую войну и сохранить единство Русского мира? Об этом новая книга Сергея Глазьева, видного отечественного ученого и политика, академика Российской академии наук и Национальной академии наук Украины

Глазьев Сергей Юрьевич  
обложка книги Украинская катастрофа: от американской агрессии к мировой войне? Украинская катастрофа: от американской агрессии к мировой войне?

Если кто-то думает, что охватившая Украину фашистская чума его не касается, и можно отсидеться в своей «хате с краю», то новая книга академика Глазьева, признанного специалиста в области долгосрочных прогнозов экономического развития, станет для него предупреждением.

Главным направлением удара «вашингтонского обкома», контролируемого крупным транснациональным капиталом, стала Россия, война с которой, развязанная руками украинских нацистов, гарантирует резкое ухудшение положения как на постсоветском пространстве, так и в ЕС. Для этого США, при поддержке чиновников Евросоюза, в феврале 2014 г. организовали на Украине государственный переворот, приведя к власти неонацистов. Устроив геноцид русского населения Юго-Востока Украины, они хотят спровоцировать Россию на военные действия, стремясь таким образом развязать очередную мировую войну в Европе.

Есть ли у России возможность предотвратить угрозу перерастания гражданской войны на Украине в Четвертую мировую войну и сохранить единство Русского мира? Об этом новая книга Сергея Глазьева, видного отечественного ученого и политика, академика Российской академии наук и Национальной академии наук Украины.

Глазьев Сергей Юрьевич  
обложка книги Уроки украинского. От Майдана до Востока Уроки украинского. От Майдана до Востока

«Первый репортаж с главной площади Украины — майдана Незалежности — я написала в начале года. Тогда я еще и предположить не могла, что на юго-востоке начнется война и я буду совершать регулярные поездки в обстреливаемый Донецк, знакомиться с людьми, выслушивать и записывать десятки историй о великом геройстве и великом предательстве. И что в конце концов я буду держать в руках книгу, в текстах которой некоторые люди еще живы, а в реальности — уже мертвы. Убиты.

А для тех, кто всего этого не слышал и не видел, пусть этот сборник станет документальным и материальным свидетельством того, что все это происходит здесь и сейчас. И все это, к сожалению, — наша реальность».

Марина Ахмедова

Ахмедова Марина Магомеднебиевна  
обложка книги Украина: экономика смуты или деньги на крови Украина: экономика смуты или деньги на крови

Гражданская война в Испании (1936), нападение Японии на Китай (1937), гитлеровский аншлюсе Австрии и захват Германией Чехословакии (1938)… Многие ли европейские обыватели второй половины 30–х годов подозревали о том, что это не локальные конфликты, которых всегда достаточно в мире, а первый этап новой — самой кровопролитной в истории — мировой войны, что это великие державы выстраивают свои геополитические и экономические позиции перед тем, как вцепиться в глотку друг другу?

Ирак, Югославия, Ливия, Сирия… Быть может, через полвека историки назовут «локальные» войны в этих странах первым этапом Третьей мировой?

Осталось узнать, где начнется новый Армагеддон.

Может ли нынешняя Украина, как некогда Польша, стать яблоком раздора великих держав и поводом для ядерного пожара, сметающего человечество с лика планеты?

Как нам избежать большой войны?

Кто и зачем сконструировал политический кризис в Киеве, который обернулся кровавой бойней на Юго — востоке?

Сколько еще осталось жить обескровленной украинской экономике, которая все быстрее теряет свои золотовалютные запасы?

Как крах самой большой страны Европы отразится на России, и что мы должны сделать, чтоб не рухнуть вслед за Украиной в бездну?

Ответы на эти вопросы можно найти в новой книге доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова, посвященной украинскому кризису и путям выхода из него.

Катасонов Валентин Юрьевич  
обложка книги Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция – о чем молчат путеводители Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция – о чем молчат путеводители

В сборнике очерков о современной Турции польский журналист Витольд Шабловский пишет о стране, о существовании которой вряд ли подозревают сотни тысяч ежегодно устремляющихся туда туристов. Пятизвездочные отели, которые с недавних пор нанимают специальных людей для поиска тел утонувших нелегальных эмигрантов. Арарат, на склонах которого собираются курдские партизаны. Премьер-министр Эрдоган, сумевший добиться небывалого экономического роста, но укрепивший позиции турецких исламистов. Знаменитый террорист Али Агджа, стрелявший в Иоанна Павла II и получивший прощение папы. Нелегальные мигранты, мечтающие о Европе и готовые на все. Врач-сексолог, ратующий за сексуальное образование в Турции. Бывшие турецкие проститутки, проданные в публичные дома собственными мужьями и баллотирующиеся в парламент, чтобы рассказать правду о секс-индустрии в Турции. Женщина, приговоренная собственной семьей к смерти из-за ложного обвинения в измене мужу…

Книга “Убийца из города абрикосов” получила премию британского ПЕН-клуба, премию Европейского парламента в области журналистики, в 2011 году номинировалась на самую престижную польскую литературную премию Nike, а американский журнал World Literature Today включил ее в список семидесяти пяти лучших переводных книг, изданных в США в 2013 году.

Шабловский Витольд  
обложка книги Ум обреченных Ум обреченных

Легким, точным словом, полным юмора и иронии Веллер вскрывает острейшие вопросы современности, размышляет о пагубности либеральной идеологии, ведущей в недалеком будущем к гибели страны…

Веллер Михаил Иосифович  
Упразднение работы

Эссе 1985 года от известного американского анархиста Боба Блэка - известного своими конфликтами и резкой критикой оппонентов, в особенности внутри анархистского движения. Никто и никогда не должен работать. Труд — источник чуть ли не всех человеческих несчастий. Назовите любое почти зло — оно происходит из-за труда или из-за того, что наш мир построен вокруг труда. Чтобы перестать страдать, надо перестать работать.

Блэк Боб  
обложка книги Убийства в Доме Романовых и загадки Дома Романовых Убийства в Доме Романовых и загадки Дома Романовых

Книга рассказывает о всех российских царях, от Михаила Федоровича до Михаила Александровича, брата Николая Второго, юридически последнего императора России, также отказавшегося от престола. Обилие трагических событий в Доме Романовых определило столь мрачное название книги.

В книгу вошли статьи, напечатанные в журнале «ЗНАНИЕ-СИЛА» в разные годы. Статьи про Николая Второго и Михаила Александровича были написаны специально для сборника. Статьи написаны профессиональными историками.

Тюрин Владимир Александрович, Жук Юрий Александрович, Бельская Г П, Левандовский Андрей Анатольевич, Смирнов Анатолий Филиппович, Смирнов Илья Викторович  
обложка книги Угроза войны Угроза войны

Агитационное иллюстрированное издание ЦК ВЛКСМ для пионерских организаций на случай начала военных действий.

Сохранена оригинальная орфография.

Климов С  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 7 Уфимская литературная критика. Выпуск 7

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2006 г., а также в Интернете.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 6 Уфимская литературная критика. Выпуск 6

В данном сборнике предпринята «атака» двоякого рода: во-первых, информационное «нападение» на «литературные башни» ВТЦ – Всероссийского Творческого Центра (коим с давних пор является Москва); во-вторых, на ретроградов от литературы родных башкирских просторов. Большинство статей публиковалось в уфимской и российской периодике в 2006 г., а также в Интернете.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 3 Уфимская литературная критика. Выпуск 3

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и московской периодике: в газетах «ЭФГ» и «Истоки» в 2003–2005 гг., а также в Интернете.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 5 Уфимская литературная критика. Выпуск 5

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2004–2005 гг.: в газетах «Литературная газета», «Истоки», в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Урал», в альманахе «Протуберанцы», а также в Интернете.

(Уфимская литературная критика. Сборник литературно-критических статей и очерков. Выпуск 1. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003. Тир. 50 (пятьдесят) экз.)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 1: Сборник литературно-критических статей и очерков. Составитель Э.А. Байков. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003.)

(Сборник литературно-критических статей и очерков. Автор-составитель Э.А. Байков. – Уфа: ЕврАПИ; РИО РУНМЦ МО РБ, 2004)

(«Уфимская литературная критика», вып. 2: Сборник литературно-критических статей и очерков. – Уфа: ЕврАПИ; РИО РУНМЦ МО РБ, 2004)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 2: Сборник литературно-критических статей и очерков. / Авт. – сост. Э.А. Байков. – Уфа, 2004.)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 3: Сборник литературно-критических статей и очерков. Автор-составитель Э.А. Байков. Уфа, «ЕврАПИ», «Виртуал», 2005, 56 стр.)

(Фантасофия. Выпуск 3. Уфимская альтернативная проза & поэзия. Литературный альманах. / Авт. – сост. Э.А. Байков. – Уфа: ЕврАПИ, ООО «Виртуал», 2004.)

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 2 Уфимская литературная критика. Выпуск 2

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей, литературно-философских эссе и рецензий, опубликованных в московской и уфимской периодике: в журналах «Октябрь», «Знамя», «Бельские просторы», в интернет-журнале «Молоко», в газетах «Экономическая газета», «Истоки», «Воскресная газета», «Евразийский библиограф» в 2003–2004 гг.

(Уфимская литературная критика. Сборник литературно-критических статей и очерков. Выпуск 1. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003. Тир. 50 (пятьдесят) экз.)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 1: Сборник литературно-критических статей и очерков. Составитель Э.А. Байков. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003.)

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 4 Уфимская литературная критика. Выпуск 4

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2005 г.: в журналах «Знамя», «Урал», «Ватандаш», «Агидель», в газетах «Литературная газета», «Время новостей», «Истоки», а также в Интернете.

(Сборник литературно-критических статей и очерков. Автор-составитель Э.А. Байков. – Уфа: ЕврАПИ; РИО РУНМЦ МО РБ, 2004)

(«Уфимская литературная критика», вып. 2: Сборник литературно-критических статей и очерков. – Уфа: ЕврАПИ; РИО РУНМЦ МО РБ, 2004)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 2: Сборник литературно-критических статей и очерков. / Авт. – сост. Э.А. Байков. – Уфа, 2004.)

Этой зимой вышел первый номер критического журнала «Гипертекст», освещающего явления культуры в нашей республике и за ее пределами. Сейчас, после выпуска второго номера этого ежеквартального журнала, мы решили побеседовать о том, что происходит вокруг молодого издания, с его главным редактором Кристиной Абрамичевой.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 1 Уфимская литературная критика. Выпуск 1

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей, литературных обзоров и рецензий, опубликованных в московской и уфимской периодике: в интернет-журнале «Пролог» в 2004 г., в газетах «Истоки» и «Русский язык» в 2002–2003 гг.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика (сборник) Уфимская литературная критика (сборник)

Данный сборник составлен на основе избранных материалов Эдуарда Байкова – литературно-критических статей, литературных обзоров и рецензий, литературно-философских и культурологических эссе, опубликованных в московской и уфимской периодике, а также в интернете – в период 2002–2012 гг. Многие статьи выходили под псевдонимами Виктор Ханов, Эрик Артуров, Зиновий Уфимский и Григорий Садовников-Федотов.

Байков Эдуард  
обложка книги Утешение историей Утешение историей

«Утешение историей» — восьмая книга Олеся Бузины. Автор видит ее цель в том, чтобы погасить страсти и поддержать дух читателя в тяжелые нынешние времена.

Бузина Олесь Алексеевич  
обложка книги Украина в глобальной политике Украина в глобальной политике

Эта книга о гражданской войне 2014 года на Украине. Но не только. Ростислав Ищенко исследует причины и предпосылки обнищания наиболее богатой и стабильной республики СССР, ее стремительного перехода в состояние несостоявшегося государства, раскола и радикализации общества.

С точки зрения автора, украинский кризис является лишь одной из составных частей глобального кризиса системы однополярного мира под руководством США, установившейся после распада СССР. Поэтому украинcкий кризис не может быть решен, а гражданская война закончена раньше, чем определится окончательный победитель в продолжающемся и нарастающем глобальном противостоянии России (являющейся локомотивом новой системы международных политических и финансово-экономических отношений, контуры которой только определяются в ходе данного кризиса) и США (судорожно пытающихся продлить агонию старого мира).

Ищенко Ростислав Владимирович  
обложка книги «Успех» тюрем. Перевод статьи «The 'success' of prisons» из 16-го выпуска официального онлайн-журнала проекта TVP Magazine «Успех» тюрем. Перевод статьи «The 'success' of prisons» из 16-го выпуска официального онлайн-журнала проекта TVP Magazine

В предыдущих статьях TVPMag мы рассказывали о грандиозном количестве бездомных людей, которые во многих странах живут хуже тюремных заключенных; как голод, страх и жестокие законы привели к множеству смертей и еще большему количеству увечий, не имеющих аналогов в истории человечества. Люди стали жертвами дефиниций и систем управления, подобно поезду ворвавшихся в их жизни, принимая на борт лишь тех, кто поддерживал эти системы. Оставшиеся же позади мертвые и покалеченные люди — лишь сопутствующий ущерб от их примитивных идеалов

В этой статье мы не будем освещать историю вопроса, а обратим внимание на текущее положение вещей и рассмотрим идеологию, возобладавшую в современной системе «правосудия» по всему миру: тюрьмы. Мы покажем, почему этот подход не работает, как он был превращен в приносящий выгоду механизм, и почему множество людей всех возрастов страдают из-за него; рассмотрим его как часть циклического процесса растраты ресурсов, энергии, людей и их потенциала. Впоследствии мы обсудим, каким образом мы можем избавиться и от тюрем и от преступлений.

Все источники данных этой статьи перечислены в заключительной части в виде списка документальных фильмов компаний BBC, PBS, Al Jazeera и других.

 
обложка книги Украинская «Матрица». Перезагрузка Украинская «Матрица». Перезагрузка

Почему у России плохие отношения с Украиной?

Что такое «Украина», кто такие «украинцы» и почему они нас, «москалей», так не любят? Точнее, кому выгодно, чтобы они нас не любили?

Именно такими животрепещущими вопросами задается автор этой книги — Алексей Орлов — и приходит к выводам, которые многим покажутся парадоксальными.

Читайте всю правду о русско-украинских отношениях в книге «Украинская матрица. Перезагрузка»!

Орлов Алексей Иванович  
Устав России

Общество должно быть надлежащим образом структурировано. Только в этом случае оно сможет нормально функционировать и только в этом случае счастье людей будет не случайно, а системно.

Львович Вячеслав  
обложка книги Упрямый Галилей Упрямый Галилей

В монографии на основании широкого круга первоисточников предлагается новая трактовка одного из самых драматичных эпизодов истории европейской науки начала Нового времени – инквизиционного процесса над Галилео Галилеем 1633 года. Сам процесс и предшествующие ему события рассмотрены сквозь призму разнообразных контекстов эпохи: теологического, политического, социокультурного, личностно-психологического, научного, патронатного, риторического, логического, философского. Выполненное автором исследование показывает, что традиционная трактовка указанного события (дело Галилея как пример травли великого ученого церковными мракобесами и как иллюстрация противостояния передовой науки и церковной догматики) не вполне соответствует действительности, опровергается также и широко распространенное мнение, будто Галилей был предан суду инквизиции за защиту теории Коперника. Процесс над Галилеем – событие сложное, многогранное и противоречивое, о чем и свидетельствует красноречиво книга И. Дмитриева.

Дмитриев Игорь Сергеевич  
обложка книги Украина, которой не было. Мифология украинской идеологии Украина, которой не было. Мифология украинской идеологии

Украинство всегда существовало в некрофильском предчувствии собственной гибели. «Ще не вмерла Украина» — вряд ли найдется более депрессивный и «заупокойный» гимн, чем бандеровский. Что это за государство, которое гордится не достижениями и процветанием, а тем, что пока еще не сдохло?! И разве может быть у такой страны достойное будущее?

Эта книга доказывает — у нынешней русофобской Украины нет не только будущего, но и прошлого. Эта «Украина» — мираж, фикция, «симулякр», советский мертворожденный проект. Если бы не национальная политика большевиков — ни «Украины», ни «украинцев» просто не было бы. Если бы не советская насильственная «украинизация», порожденное польской пропагандой и австрийским террором «украинство» так и осталось бы маргинальной сепаратистской сектой.

Но без возможности паразитировать на России бандеровское государство‑вампир обречено на гибель. И теперь оно бьется в агонии, круша и отравляя все вокруг ядом русофобии. Поэтому главная задача данной книги — показать действительную сущность украинской пропаганды, густо замешенной на лжи и ненависти

Ваджра Андрей  
обложка книги Утро богов Утро богов

В книге собраны фантастические произведения, посвященные астральному миру богов, и документально-художественные очерки о состоявшихся встречах Богоматери и богов с людьми, о цивилизации богов и ее отличии от цивилизации инопланетян.


Фантастика

Герберт Уэллс Видение страшного суда

Герберт Уэллс Дверь в стене

Роберт Шекли Битва

Андрей Дмитрук Полис


Чудеса и тайны

Игорь Ларионов Тайны Египетских карт Таро

Андрей Фальков Предисловие к сутрам

Махариши Патанжеле Йога-сутра

Андрей Фальков Комментарии к йога-сутре

Людвиг Зайдлер Боги и их родичи

Владимир Щербаков Встречи с Богоматерью

Щербаков Владимир, Шекли Роберт, Уэллс Герберт, Фальков Андрей, Ларионов Игорь, Дмитрук Андрей, Патанжеле Махариши, Зайдлер Людвиг  
обложка книги Украина в огне евроинтеграции Украина в огне евроинтеграции

Предлагаемые читателям материалы представляют собой, с одной стороны, неостывшие мысли публициста — очевидца трагических украинских событий конца 2013–2014 гг., высказанные по горячим следам в киевском Еженедельнике «2000», с другой — размышления историка о месте Украины в глобализирующемся мире, представленные на Международных Лихачевских чтениях в Санкт-Петербурге.

Из них следует вывод, сколь очевидный, столь и печальный. Глобализация, осуществляемая США и их союзниками будто бы в интересах свободы и демократии народов, в действительности преследует цель собственного мирового доминирования. При этом она всегда сопровождается процессами распада традиционного миропорядка, а следовательно, и человеческими трагедиями. Очередной в ряду стран, «осчастливленных» глобализационным вниманием Запада, оказалась Украина.

Толочко Петр Петрович  
обложка книги Украинский дневник Украинский дневник

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Илья Барабанов — один из немногих российских журналистов, который последние два года освещал войну на востоке Украины по обе линии фронта. Там ему помог опыт, полученный во время работы на Северном Кавказе, на войне в Южной Осетии в 2008 году, на революциях в Египте, Киргизии и Молдавии. Лауреат премий Peter Mackler Award-2010 (США), присуждаемой международной организацией «Репортеры без границ», и Союза журналистов России «За журналистские расследования» (2010 г.).

«Украинский дневник» — это не аналитическая попытка осмыслить военный конфликт, происходящий на востоке Украины, а сборник репортажей и зарисовок непосредственного свидетеля этих событий. В этой книге почти нет оценок, но есть рассказ о людях, которые вольно или невольно оказались участниками этой страшной войны.

Революция на Майдане, события в Крыму, война на Донбассе — все это время автор этой книги находился на Украине и был свидетелем трагедий, которую еще несколько лет назад вряд ли кто-то мог вообразить.

Барабанов Илья  
обложка книги Украина. Экономика смуты, или Деньги на крови Украина. Экономика смуты, или Деньги на крови

Гражданская война в Испании (1936), нападение Японии на Китай (1937), гитлеровский аншлюсе Австрии и захват Германией Чехословакии (1938)… Многие ли европейские обыватели второй половины 30–х годов подозревали о том, что это не локальные конфликты, которых всегда достаточно в мире, а первый этап новой – самой кровопролитной в истории – мировой войны, что это великие державы выстраивают свои геополитические и экономические позиции перед тем, как вцепиться в глотку друг другу?

Ирак, Югославия, Ливия, Сирия… Быть может, через полвека историки назовут «локальные» войны в этих странах первым этапом Третьей мировой?

Осталось узнать, где начнется новый Армагеддон.

Может ли нынешняя Украина, как некогда Польша, стать яблоком раздора великих держав и поводом для ядерного пожара, сметающего человечество с лика планеты?

Как нам избежать большой войны?

Кто и зачем сконструировал политический кризис в Киеве, который обернулся кровавой бойней на Юго – востоке?

Сколько еще осталось жить обескровленной украинской экономике, которая все быстрее теряет свои золотовалютные запасы?

Как крах самой большой страны Европы отразится на России, и что мы должны сделать, чтоб не рухнуть вслед за Украиной в бездну?

Ответы на эти вопросы можно найти в новой книге доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова, посвященной украинскому кризису и путям выхода из него.

Катасонов Валентин Юрьевич  
обложка книги Украина. Экономика смуты, или Деньги на крови Украина. Экономика смуты, или Деньги на крови

Гражданская война в Испании (1936), нападение Японии на Китай (1937), гитлеровский аншлюсе Австрии и захват Германией Чехословакии (1938)… Многие ли европейские обыватели второй половины 30–х годов подозревали о том, что это не локальные конфликты, которых всегда достаточно в мире, а первый этап новой — самой кровопролитной в истории — мировой войны, что это великие державы выстраивают свои геополитические и экономические позиции перед тем, как вцепиться в глотку друг другу?

Ирак, Югославия, Ливия, Сирия… Быть может, через полвека историки назовут «локальные» войны в этих странах первым этапом Третьей мировой?

Осталось узнать, где начнется новый Армагеддон.

Может ли нынешняя Украина, как некогда Польша, стать яблоком раздора великих держав и поводом для ядерного пожара, сметающего человечество с лика планеты?

Как нам избежать большой войны?

Кто и зачем сконструировал политический кризис в Киеве, который обернулся кровавой бойней на Юго — востоке?

Сколько еще осталось жить обескровленной украинской экономике, которая все быстрее теряет свои золотовалютные запасы?

Как крах самой большой страны Европы отразится на России, и что мы должны сделать, чтоб не рухнуть вслед за Украиной в бездну?

Ответы на эти вопросы можно найти в новой книге доктора экономических наук, профессора Валентина Катасонова, посвященной украинскому кризису и путям выхода из него.

Катасонов Валентин Юрьевич  
Убийство Сталина в год змеи Салов Валерий Борисович  
обложка книги Украденная Россия. Использует ли Путин опыт Сталина и Берии? Украденная Россия. Использует ли Путин опыт Сталина и Берии?

Сергей Кремлев — российский писатель и публицист, автор нескольких десятков книг на исторические и актуальные политические темы.

Свою новую книгу Сергей Кремлев посвятил глубокому анализу прошлого и настоящего России. Автор подробно останавливается на политической обстановке, экономике и культуре путинской России, приводит факты о вопиющей коррупции и воровстве на всех уровнях власти.

В отличие от других публицистов, рассуждающих о бедах России, Сергей Кремлев предлагает конкретные пути для выхода из глубокого кризиса, которые могли бы стать программой действий для патриотических сил.

Кремлев Сергей  
обложка книги Украина трех революций Украина трех революций

Журналист и социолог Аглая Топорова, заместитель главного редактора газеты «Коммерсантъ — Украина», прожила в Киеве с 1999 по 2014 год. Общественно-политическую жизнь Украины этих лет она знает не понаслышке. Будучи киевским жителем, она оставалась гражданкой России — это придает ее взгляду на новейшую политическую историю Украины уникальность: это взгляд изнутри и в то же самое время — взгляд постороннего.

Эта книга — беспристрастный отчет, местами страшный, а местами гомерически смешной, о том, что волновало украинское общество, как менялась публичная политика Украины и какие идеи владели умами ее жителей. В конечном счете — о том, как на протяжении многих лет вызревал Майдан.

Топорова Аглая  
У нас есть свой рыцарский роман

Статья о творчестве Александры Кравченко напечатана 15 октября 2003 года в газете «Наше місто» г. Днепропетровск.

Овсянникова Любовь Борисовна  
обложка книги Украина. В ожидании неизбежного Украина. В ожидании неизбежного

Михаил Борисович Погребинский – один из самых известных украинских политологов, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. В разное время он был советником премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко и главы Администрации президента Украины Виктора Медведчука.

В своей новой книге Михаил Погребинский критически оценивает современную ситуацию на Украине. Экономическое и политическое положение в стране стремительно ухудшается, и Киев не имеет реальных планов по оздоровлению обстановки. Между тем, Путин уже перехватил инициативу у Порошенко: сейчас Россия ведет удачную, непредсказуемую для оппонентов внешнюю политику, чему примером служит участие РФ в сирийском конфликте.

Под влиянием «путинского наступления» Европа, уже уставшая от Киева, сделала для себя определенные выводы, трагические для нынешней украинской власти. «В целом, хотя, говорят, что всегда может быть хуже, но мы приближаемся к той точке, когда хуже быть уже не может», – пишет М. Погребинский.

Погребинский Михаил Борисович  
Уничтожение Ирака

Статья из "The Guardian", Великобритания

Кляйн Наоми  
Украина и Россия. Процесс самоуничтожения включён Лукшиц Юрий Михайлович  
Уважение? Чего?

Опубликовано в интернете: http://gruftie.livejournal.com/96296.html

Перевод с немецкого: Свободный Ганзей.

На языке оригинала опубликовано на сайте Zeit.Online:  http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2012-09/religion-ideologie-respekt/komplettansicht

Михаэль Шмидт-Саломон (р. 1967) — немецкий философ, писатель и музыкант, активист атеистического движения.

Родился в Трире, в либерально-католической семье. В 1992 году окончил педагогический факультет Трирского университета, в 1997 году получил степень доктора философии (тема диссертации: «Познание через сопричастность. Основы теории неомодерна»). В 2004 году выступил соучредителем (вместе с Гербертом Штеффеном) Фонда им. Джордано Бруно; с тех пор является его сопредседателем.

Широкую известность получила история с его книгой для детей «Как пройти к Богу? — спросил поросёнок» (Wo bitte geht's zu Gott?, fragte das kleine Ferkel, 2007), которую Федеральное министерство семьи потребовало внести в список книг, вредных для детей, и заявило о возможном наложении запрета на её распространение. Автора обвинили в аморальности, искажении сути христианства и предвзятом отношении к евреям. Но в мае 2008 года с М. Шмидт-Саломона были сняты все обвинения, и книга осталась в свободной продаже.

Автор книг «Манифест эволюционистской педагогики. Речь в защиту современной господствующей культуры» (Manifest des evolutionären Humanismus. Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur, 2005), «История нечёсаного пёсика. Почему умно не ссориться» (Die Geschichte vom frechen Hund: Warum es klug ist, freundlich zu sein, 2008), «Happy Birthday, Charly! 2009 — год Дарвина» (Happy Birthday, Charly! Darwin-Jahr, 2009) и др.

Шмидт-Саломон Михаэль  
обложка книги Увековеченная девушка из Вандеи и генерал Марсо Увековеченная девушка из Вандеи и генерал Марсо

«В обстоятельном труде Ноэля Парфэ о генерале Марсо («Le Général Marceau. Sa vie civile et за vie militaire») особая глава посвящена интересному романтичному эпизоду, с которым неразрывно связывается имя этого героя революционной армии Франции решительно во всех его биографиях. Дело идет о девушке из Вандеи, Анжелике де-Мелье. Из тех тысяч, которые в Вандее пали жертвою Конвента, в истории сохранилось только имя этой Анжелики…»

Булгаков Федор Ильич  
обложка книги Умирающая партия Умирающая партия

«…Определить состав крестьянства – значило поэтому определить и судьбу своей социал-революционной партии. Для социал-демократов вопрос был решен. Еще в середине 80-х и начале 90-х годов земская статистика собрала массу материала, доказывавшего с очевидностью, что прежнего мужика-хлебороба не осталось и в помине. Фабрично-заводская промышленность и рост капитализма в сельском хозяйстве успели расслоить крестьянство на несколько групп, различных по своей обеспеченности и по своим интересам…»

Шулятиков Владимир Михайлович  
Упразднение работы

Эссе 1985 года от известного американского анархиста Боба Блэка - известного своими конфликтами и резкой критикой оппонентов, в особенности внутри анархистского движения. Никто и никогда не должен работать. Труд — источник чуть ли не всех человеческих несчастий. Назовите любое почти зло — оно происходит из-за труда или из-за того, что наш мир построен вокруг труда. Чтобы перестать страдать, надо перестать работать.

Блэк Боб  
Украинский скальпель

Когда-то надо прыгать.

Шуваев Александр Викторович  
Убийство забвением

"Чтобы убить талантливого писателя, нужно отнюдь не много. Можно, например, объявить его "классиком" и "ввести" написанные им произведения в обязательные для изучения школьные программы"

Об Олесе Берднике

Петрова Анна  
обложка книги Украинская Америка на берегах Славутича Украинская Америка на берегах Славутича

Статья опубликована на украинском языке в июньском номере «Борисфена» за 1999 год.

Овсянникова Любовь Борисовна  
обложка книги Учители учителей Учители учителей

Ряд статей, объединенных общим заглавием «Учители учителей», является сжатым изложением курса лекций, прочитанных автором в феврале – апреле текущего года, в Народном Университете имени Шанявского, в Москве. Основные положения статей были ранее изложены автором, также в форме публичной лекции, прочитанной дважды, в январе итого года, в Баку. Как в публичных чтениях, обращенных к аудиториям с весьма разнообразным составом слушателей (по их научной подготовке), так и в журнальных статьях, автор не считал уместным входить в некоторые подробности чисто ученого характера. Поэтому из статей исключены, по большей части, ссылки на источники, как бесполезные для читателей неспециалистов, и сокращена, до последней возможности, критика взглядов и теорий, с которыми автор не согласен (в случаях крайней необходимости критические соображения даны в подстрочных примечаниях). Точно так же перечень литературы предмета ограничен лишь самыми выдающимися сочинениями, притом – легко доступными для русского читателя. Все эти ограничения будут восполнены в отдельном издании лекций, приготовляемом ныне к печати, которому будет предпослан специальный критический разбор возможных возражении на теорию автора и полный список источников, использованных им для его работы.

Брюсов Валерий Яковлевич  
обложка книги Украина после Евромайдана. Демократия под огнём Украина после Евромайдана. Демократия под огнём

Минский мирный процесс, проходящий на фоне то возобновляющихся, то затихающих боевых действий на Донбассе, дал призрачную надежду на восстановление нормальной жизни в регионе, а также на нормализацию российско-украинских отношений, как и отношений России с Западом. Вместе с тем, необандеровская и русофобская идеология, превалирующая в постмайданной Украине, затрудняет этот процесс.

События Украинской революции 2013–2014 гг. привели не только к политическим изменениям на Украине, но и к трансформации её карты. Так, Крымский полуостров вернулся в состав России, а на востоке были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, составляющие часть земель исторической Новороссии.

2 ноября 2014 г. в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав республик и депутатов Народных советов. Голосование проходило в максимально неблагоприятных для этого условиях — обстрелы, гуманитарные трудности, нехватка квалифицированных кадров. Несмотря на это, выборы в молодых республиках изначально задумывались как предельно демократичные, прозрачные и равноправные. Конечно, с поправкой на военную обстановку.

К избирательным кампаниям в ДНР и ЛНР было приковано огромное внимание не только местных и российских, но и зарубежных СМИ. На день выборов только ЦИК ДНР было аккредитовано 320 журналистов, в том числе с Европы и США. Для СМИ регулярно, раз в неделю, проводились пресс-конференции председателей ЦИК, устраивались брифинги для всех пожелавших этого участников предвыборной гонки, выезды с кандидатами во время поездок в регионы.

Явка была максимально возможной в условиях военных действий. В ЛНР и ЛНР с утра до вечера были зафиксированы тысячные очереди на избирательных участках. В результате в выборах в ДНР приняло участие более миллиона человек. В ЛНР проголосовало более 700 тыс. человек.

Бышок Станислав Олегович, Кочетков Алексей Владимирович, Бедрицкий Александр В  
обложка книги Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе

Галина Юзефович – один из самых авторитетных российских критиков, ее взгляд на литературу, ее мнение в значительной степени определяют книжную моду. Выпускница РГГУ, с дипломом по истории древних Афин, с 1999 года публикует обзоры современной прозы в «Итогах», «Ведомостях», «Эксперте». Была ведущей программы «Книжная полка» на радиостанции «Маяк», с 2014 года ведет еженедельную колонку на сайте «Медуза». А еще читает курс литературы в «Высшей школе экономики» и руководит мастерской лит. критики в «Creative Writing School». Дебютная книга «Удивительные приключения рыбы-лоцмана» – настоящая навигационная карта по миру русской и иностранной литературы последнего десятилетия. Она – для всех, кто ищет удовольствия в чтении.

Юзефович Галина Леонидовна  
обложка книги Украина и политика Антанты. Записки еврея и гражданина Украина и политика Антанты. Записки еврея и гражданина

Арнольд Марголин жил и действовал в эпоху страшных и необратимых перемен. Воцарение большевиков ознаменовалось полной отменой свободы устного и печатного слова, отменой всех видов свободного человеческого общения и передвижения. Разрушение транспорта, почтовых и телеграфных сообщений привело к тому, что огромное большинство населения страны оказалось разобщено между собой и отрезано от всего остального мира.

Бесконтрольные атаманы на Украине взывали к темным инстинктам низов. Марголин всеми силами старался предотвратить вакханалию погромов. Петлюровское правительство явно не контролировало ситуацию на местах, французы закрыли глаза на бесчинства.

Будучи живым очевидцем еврейских погромов, Марголин тем не менее, будучи настоящим патриотом, выступал в Европе как адвокат Украины. Однако надежды на скорое возрождение независимой Украины вскоре угасли.

Марголин Арнольд Давидович  
обложка книги Убить Сталина. Реальные истории покушений и заговоров против советского вождя Убить Сталина. Реальные истории покушений и заговоров против советского вождя

За тридцать лет руководства страной на Иосифа Сталина было совершено множество покушений. Существовали подлинные заговоры бывших героев революции и гражданской войны, проводились тайные операции японской и немецкой разведок с участием русских эмигрантов и советских граждан, перешедших на сторону Третьего Рейха. Но при этом ни одного из посетителей кабинета советского вождя в Кремле никогда не обыскивали и не подвергали специальным проверкам. Происходили события, которые расценивались на Западе как спланированные попытки устранения генерального секретаря партии. Но и они не достигли успеха. Почему? Только ли постоянным стечением неудачных обстоятельств или профессионализмом советских спецслужб объясняется везение Сталина?

Как была организована охрана лидера СССР? Как происходили расследования провалившихся заговоров против Сталина? Сколько всего покушений было совершено? За минувшие тридцать лет эти вопросы неоднократно становились предметом ожесточенных споров. Из книги вы получите ответы на следующие вопросы:

Готовы ли были на Западе в 20-х годах применить против СССР бактериологическое оружие?

Почему почти ничего неизвестно про дело «Клубок»?

Существовал ли в реальности заговор Тухачевского?

Как провалился хитрый план Отто Скорцени?

Как был обезврежен диверсант Таврин?

Почему незадолго до смерти Сталин поменял многолетнего начальника своей охраны?

Планировали ли Берия и Хрущев устранение Сталина?

И самое главное – поймете, насколько сложной была подлинная история страны в XX веке!

Гаспарян Армен Сумбатович  
Ученый упырь Губин Валерий Борисович  
обложка книги Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит

Это книга-открытие, книга-предупреждение, книга-Откровение, книга-программа. Как написал в предисловие к ней Андрей Фурсов, эта книга – «что-то вроде приема красной таблетки в фильме «Матрица». Тот, кто ее прочтет, вряд ли будет смотреть на мир по-прежнему».

В центре исследования Елены Лариной – война элит и вопрос выживаемости России в новой исторической реальности – мире мятежевойны, где нет фронтов и союзников.

Враг у ворот! – предупреждает автор. Война уже идет и в ней участвует каждый из нас, потому что сражения развернулись не на улицах и площадях наших городов, а в наших умах. Такова современная война – ее не видно, но она есть.

Выбери красную таблетку – прочитай книгу. Ты получишь знания, умножающие скорбь, но узришь мир таким, каким он является на самом деле.

Выйди из Матрицы, стань Избранным!

Ларина Елена Сергеевна  
обложка книги Удар американских Богов Удар американских Богов

В книге известного политолога и американиста А.И. Уткина рассказывается о тайных геополитических, экономических, дипломатических и мистико-религиозных пружинах войны США против Ирака, Афганистана и о положении на Ближнем Востоке, сложившемся после этой войны. Автор анализирует причины заметно возросшей американской агрессивности в ближневосточном регионе и обозначает основные аспекты имперской экспансионистской политики Соединенных Штатов. Определенные закономерности американских устремлений позволяют автору сделать прогноз на будущее и ответить на вопрос, кто и когда станет последующей жертвой ненасытных янки. Книга написана на основе огромного количества уникальных документальных материалов.

Уткин Анатолий Иванович  
обложка книги У нас остается Россия У нас остается Россия

Если говорить о подвижничестве в современной русской литературе, то эти понятия соотносимы прежде всего с именем Валентина Распутина. Его проза, публицистика, любое выступление в печати -всегда совесть, боль и правда глубинная. И мы каждый раз ждали его откровения как истины.

Начиная с конца 1970-х годов Распутин на острие времени выступает против поворота северных рек, в защиту чистоты Байкала, поднимает проблемы русской деревни, в 80-е появляются его статьи «Слово о патриотизме», «Сумерки людей», «В судьбе природы - наша судьба». Распутин - один из авторов «Слова к народу», опубликованного на страницах газеты «Советская Россия» в июле 1991 года, в самые разломные для нашей страны дни он взывает с высоких трибун к спасению Родины.

Книга публицистики великого русского писателя охватывает последние тридцать лет жизни России, существовавшей, по его слову, уже с вывернутыми руками, на развалинах своего былого могущества, когда наступил «праздник воли» и «разгул нравов, выплеснувшихся со дна», и уничтожались национальные основы и сознание. В публицистике писателя, в беседах с ним, опубликованных в периодике, открывается его пророческий взгляд на самые болезненные проблемы и будущее России.

Распутин Валентин Григорьевич  
Упадок и разрушение детектива Моэм Уильям Сомерсет  
обложка книги Украина. Анатомия катастрофы Украина. Анатомия катастрофы

Новая книга Андрея Манчука рассказывает о глубоком социально-экономическом кризисе, который охватил Украину по итогам киевского «Евромайдана». Война на Донбассе и политика шоковых реформ привели к обнищанию страны, а правые политики, которые пришли к власти под демократическими лозунгами, ликвидировали права и свободы одураченных украинских граждан. Украина словно шагнула в темное время Средневековья. В стране остановились уникальные заводы, в лесах на границе с Евросоюзом добывают янтарь, как в самых отсталых и бедных странах Третьего мира, а в городах погромщики варварски уничтожают идеологически неправильные памятники истории и культуры. Данная книга объективно воспроизводит хронику этих печальных событий, без использования набивших оскомину пропагандистских клише. При этом, автору чужды какие-либо «антиукраинские» взгляды. Это человек, который искреннее любит свою родину и глубоко переживает случившуюся с ней трагедию.

Манчук Андрей Аркадьевич  
обложка книги Украйна. А была ли Украина? Украйна. А была ли Украина?

В современных различных украинских энциклопедиях говорится примерно так, — Украина самостоятельное унитарное государство восточных славян, расположенное в центре Европы. Обязательно подчеркивается термин — независимое! Что же такое Украина? Когда это название появилось, и что оно обозначает? Куда, в каком направлении и с кем следует Украине, самой логикой существования идти?

Терещенко Анатолий Степанович  
Українська історія в «Божому ігрищі: історії Польщі» Нормана Дейвіса

доктор історичних наук Борисова О.В. (Луганськ) праці англійського історика Нормана Дейвіса (Norman Richard Davies) «Боже ігрище: історія Польщі».

Борисова Ольга Василівна  
обложка книги Успехи ясновидения Успехи ясновидения Лурье Самуил  
обложка книги Улица Луговского Улица Луговского Фаликов Илья Зиновьевич  
обложка книги Умирающий Тургенев Умирающий Тургенев

Статья из «Книги отражений», 1906 г.

Анненский Иннокентий  
Умберто Эко: парадоксы интерпретации

Умберто Эко (род. в 1932 г.) — итальянский семиотик, философ, медиевист, писатель, профессор и заведующий кафедрой семиотики Болонского университета. В данной монографии впервые в отечественной литературе проводится исследование научного творчества Умберто Эко в контексте дискуссий о сущности семиотики, ее перспективах как научной дисциплины и роли в современной гуманитаристике. В центре внимания — проблемы отношений между текстом и его читателем, интерпретации и гиперинтерпретации, иконическими кодами и визуальной коммуникацией.

Книга адресована культурологам, философам, лингвистам, эстетикам и всем, интересующимся проблемами семиотики, теории коммуникаций и литературоведения.


Усманова Альмира Рифовна  
обложка книги Упирающаяся натура Упирающаяся натура

Литературный критик, который не нуждается в представлениях. Свод блестящих и парадоксальных эссе от Пирогова, где читателю постоянно задают грозные и ехидные вопросы, на которые он не в состоянии ответить.

Пирогов Лев  
Усекновение искусства

О романе М. Башкирова "Осеннее усекновение".

Бурцев Андрей Борисович  
обложка книги Условности (статьи об искусстве) Условности (статьи об искусстве)

Издание составлено из ряда статей М. Кузьмина, появлявшихся в печати в период 1908–1921 гг., а именно тех, которые, по мнению автора, «имеют общее и теоретическое значение. Все они написаны „на случай“ и точкой отправления для всех служило какое-нибудь конкретное явление в области искусства. Всякое теоретическое соображение, вызванное наглядным фактом, преследует и некоторую практическую, применительную цель, интерес к которой, может быть, еще не ослабел. Причем значительность теоретических выводов далеко не всегда соответствует важности и величине вызвавшего их явления».

http://ruslit.traumlibrary.net

Кузмин Михаил Алексеевич  
Учебник по графомании Виноградов Алексей  
Уходящий Париж

Очерки Бальзака сопутствуют всем главным его произведениям. Они создаются параллельно романам, повестям и рассказам, составившим «Человеческую комедию».

В очерках Бальзак продолжает предъявлять высокие требования к человеку и обществу, критикуя людей буржуазного общества — аристократов, буржуа, министров правительства, рантье и т.д.

Бальзак Оноре де  
У горящего очага Искандер Фазиль  
Убивающий Искандер Фазиль  
обложка книги Ухабистые пути малой прозы Ухабистые пути малой прозы

Cтатья отражает размышления автора о проблемах жанра рассказа в русской советской литературе.

Нагибин Юрий Маркович  
обложка книги Удлиняя нашу жизнь Удлиняя нашу жизнь

О посвященной искусству книжного оформления «Книге книг» Александры Пистуновой.

Нагибин Юрий Маркович  
обложка книги Усмешка гигантов Усмешка гигантов

Ключевой тезис предлагаемой книги гласит, что на планете существует достаточно средств для поддержания жизни всех людей и каждого человека, на чрезвычайно высоком уровне жизни, немыслимом в известной официальной науке исторической ретроспективе, и время, когда технологически это стало возможным, незаметно для всех пришло где-то в 1970-е годы. Однако для этого перехода в новое состояние требуется осуществить переориентацию человечества с производства так называемых “weaponry” на “livingry”.

Фуллер Ричард Бакминстер  
Упорная жизнь Джемса Клиффорда: возвращение одной мистификации Лосев Лев  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 7 Уфимская литературная критика. Выпуск 7

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2006 г., а также в Интернете.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 6 Уфимская литературная критика. Выпуск 6

В данном сборнике предпринята «атака» двоякого рода: во-первых, информационное «нападение» на «литературные башни» ВТЦ – Всероссийского Творческого Центра (коим с давних пор является Москва); во-вторых, на ретроградов от литературы родных башкирских просторов. Большинство статей публиковалось в уфимской и российской периодике в 2006 г., а также в Интернете.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 3 Уфимская литературная критика. Выпуск 3

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и московской периодике: в газетах «ЭФГ» и «Истоки» в 2003–2005 гг., а также в Интернете.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 5 Уфимская литературная критика. Выпуск 5

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2004–2005 гг.: в газетах «Литературная газета», «Истоки», в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Урал», в альманахе «Протуберанцы», а также в Интернете.

(Уфимская литературная критика. Сборник литературно-критических статей и очерков. Выпуск 1. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003. Тир. 50 (пятьдесят) экз.)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 1: Сборник литературно-критических статей и очерков. Составитель Э.А. Байков. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003.)

(Сборник литературно-критических статей и очерков. Автор-составитель Э.А. Байков. – Уфа: ЕврАПИ; РИО РУНМЦ МО РБ, 2004)

(«Уфимская литературная критика», вып. 2: Сборник литературно-критических статей и очерков. – Уфа: ЕврАПИ; РИО РУНМЦ МО РБ, 2004)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 2: Сборник литературно-критических статей и очерков. / Авт. – сост. Э.А. Байков. – Уфа, 2004.)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 3: Сборник литературно-критических статей и очерков. Автор-составитель Э.А. Байков. Уфа, «ЕврАПИ», «Виртуал», 2005, 56 стр.)

(Фантасофия. Выпуск 3. Уфимская альтернативная проза & поэзия. Литературный альманах. / Авт. – сост. Э.А. Байков. – Уфа: ЕврАПИ, ООО «Виртуал», 2004.)

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 2 Уфимская литературная критика. Выпуск 2

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей, литературно-философских эссе и рецензий, опубликованных в московской и уфимской периодике: в журналах «Октябрь», «Знамя», «Бельские просторы», в интернет-журнале «Молоко», в газетах «Экономическая газета», «Истоки», «Воскресная газета», «Евразийский библиограф» в 2003–2004 гг.

(Уфимская литературная критика. Сборник литературно-критических статей и очерков. Выпуск 1. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003. Тир. 50 (пятьдесят) экз.)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 1: Сборник литературно-критических статей и очерков. Составитель Э.А. Байков. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003.)

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 4 Уфимская литературная критика. Выпуск 4

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2005 г.: в журналах «Знамя», «Урал», «Ватандаш», «Агидель», в газетах «Литературная газета», «Время новостей», «Истоки», а также в Интернете.

(Сборник литературно-критических статей и очерков. Автор-составитель Э.А. Байков. – Уфа: ЕврАПИ; РИО РУНМЦ МО РБ, 2004)

(«Уфимская литературная критика», вып. 2: Сборник литературно-критических статей и очерков. – Уфа: ЕврАПИ; РИО РУНМЦ МО РБ, 2004)

(Уфимская литературная критика. Выпуск 2: Сборник литературно-критических статей и очерков. / Авт. – сост. Э.А. Байков. – Уфа, 2004.)

Этой зимой вышел первый номер критического журнала «Гипертекст», освещающего явления культуры в нашей республике и за ее пределами. Сейчас, после выпуска второго номера этого ежеквартального журнала, мы решили побеседовать о том, что происходит вокруг молодого издания, с его главным редактором Кристиной Абрамичевой.

Байков Эдуард  
обложка книги Уфимская литературная критика. Выпуск 1 Уфимская литературная критика. Выпуск 1

Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей, литературных обзоров и рецензий, опубликованных в московской и уфимской периодике: в интернет-журнале «Пролог» в 2004 г., в газетах «Истоки» и «Русский язык» в 2002–2003 гг.

Байков Эдуард  
обложка книги «Успех» тюрем. Перевод статьи «The 'success' of prisons» из 16-го выпуска официального онлайн-журнала проекта TVP Magazine «Успех» тюрем. Перевод статьи «The 'success' of prisons» из 16-го выпуска официального онлайн-журнала проекта TVP Magazine

В предыдущих статьях TVPMag мы рассказывали о грандиозном количестве бездомных людей, которые во многих странах живут хуже тюремных заключенных; как голод, страх и жестокие законы привели к множеству смертей и еще большему количеству увечий, не имеющих аналогов в истории человечества. Люди стали жертвами дефиниций и систем управления, подобно поезду ворвавшихся в их жизни, принимая на борт лишь тех, кто поддерживал эти системы. Оставшиеся же позади мертвые и покалеченные люди — лишь сопутствующий ущерб от их примитивных идеалов

В этой статье мы не будем освещать историю вопроса, а обратим внимание на текущее положение вещей и рассмотрим идеологию, возобладавшую в современной системе «правосудия» по всему миру: тюрьмы. Мы покажем, почему этот подход не работает, как он был превращен в приносящий выгоду механизм, и почему множество людей всех возрастов страдают из-за него; рассмотрим его как часть циклического процесса растраты ресурсов, энергии, людей и их потенциала. Впоследствии мы обсудим, каким образом мы можем избавиться и от тюрем и от преступлений.

Все источники данных этой статьи перечислены в заключительной части в виде списка документальных фильмов компаний BBC, PBS, Al Jazeera и других.

 
обложка книги Уличные листки Уличные листки

Широкое распространение так называемых «уличных листков» в 1858 и отчасти в 1859 годах находится в несомненной связи с оживлением общественной жизни и с наметившимся в это время подъемом сатирической журналистики. Правда, подавляющее большинство издателей «листков» лишь спекулировало на интересе демократического читателя к острому обличительному слову. Содержание многих «листков» отличалось полнейшей беспринципностью, низкопробностью, а то и прямой реакционностью.

Добролюбов Николай Александрович  
обложка книги Учебная книга русской истории Учебная книга русской истории

Рецензия Добролюбова на выпуск 1-й книги опубликована в «Современнике», 1859, № 5. С.М. Соловьев (1820–1879) – основоположник буржуазного направления в исторической науке в России. Признание закономерности исторического развития, накопление фактического материала, научно-критический подход к историческим источникам – его положительный вклад в историческую науку. Однако к объяснению исторического процесса Соловьев подходил с идеалистических позиций. В его работах на первый план выступала политическая история, и государственная власть рассматривалась как главный фактор развития. Он не признавал роли народа и классовой борьбы в историческом процессе, был сторонником буржуазных реформ.

Добролюбов Николай Александрович  
обложка книги Уроки естественной истории, составленные Ходецким. – Естественная история… А. Горизонтова Уроки естественной истории, составленные Ходецким. – Естественная история… А. Горизонтова

«…Мы были уверены, что руководство г. Ходецкого представит что-нибудь вроде учебника г. Шульгина, <…> особенно когда увидели из предисловия, что г. Ходецкий с тем и издал свою книгу, чтобы восполнить недостаток руководств по естественным наукам. В таких предположениях принялись мы читать вышедшую теперь первую часть уроков г. Ходецкого – уроки о животных, то есть, говоря попросту, – зоологию. И вдруг – представьте себе наше изумление! – нас поражают в книге г. Ходецкого знакомые определения, знакомые обороты, знакомые фразы…»

Добролюбов Николай Александрович  
обложка книги Указатель статей серьезного содержания, помещенных в журналах прежних лет Указатель статей серьезного содержания, помещенных в журналах прежних лет

«…Для какой надобности составлен подобный указатель? Предисловие уверяет, что для пользы «учено-литературно трудящихся соотечественников». Желали бы мы видеть таких соотечественников!.. Едва ли только отыщем их; едва ли кто откликнется на вопрос: «Не вы ли литературно-учено трудящийся соотечественник?»…

Точно так же трудно будет, по всей вероятности, отыскать и специалистов, которые бы занялись «серьезным изучением» статей, исчисленных в указателях, изданных гг. Богушевичем и Бенардаки. Предисловие, наверное, полагает, что такие специалисты найдутся, но, по нашему крайнему разумению, это была бы уж слишком жалкая специальность, и для чести науки мы желали бы думать, что предисловие ошибается…»

Добролюбов Николай Александрович  
обложка книги Уголовное дело. Бедный чиновник. Соч. К.С. Дьяконова Уголовное дело. Бедный чиновник. Соч. К.С. Дьяконова

Две незначительные пьесы из потока «обличительной» литературы послужили Добролюбову поводом для выступления против господствовавшего во второй половине 1850-х гг. официально-либерального умонастроения. Начало статьи, якобы присланной в редакцию «Современника» – пародийная характеристика этого умонастроения с его поверхностным критицизмом и высокопарным оптимизмом, за которыми – либеральная концепция исторического момента, воспринимаемого как эпоха «великих реформ», открывающих России путь к благоденствию. Для революционера-демократа Добролюбова решительно неприемлемы и этот темп, и этот масштаб общественных перемен. С конца 1858 г. борьба с либеральной идеологией становится одной из главных тем его творчества.

Добролюбов Николай Александрович  
обложка книги Украинские народные рассказы Марка Вовчка Украинские народные рассказы Марка Вовчка

Марко Вовчок (псевдоним М. А. Вилинской-Маркович) была близка к революционно-демократическому направлению в русской литературе. Первая книга ее рассказов на украинском языке – «Народнi оповiдання». В переводе Тургенева этот сборник вышел под названием «Украинские народные рассказы». Позднее в статье «Черты для характеристики русского простонародья» о новом сборнике писательницы Добролюбов развил свой взгляд на ее творчество.

Добролюбов Николай Александрович  
обложка книги Утро. Литературный сборник Утро. Литературный сборник

Написание «литтература» – на французский манер с двумя «т» – было принято в начале XIX века, когда слово появилось в составе русского языка. Во времена Добролюбова такое написание воспринималось уже как архаическое и вызвало справедливую иронию критика. Возрождение устаревшего написания имело, очевидно, полемическую цель: так редакция «Утра» заявляла о своей приверженности к старой норме не только в орфографии, но и в литературе вообще.

Добролюбов Николай Александрович  
обложка книги Упырь. Сочинение Краснорогского Упырь. Сочинение Краснорогского

«…«Упырь» – произведение фантастическое, но фантастическое внешним образом: незаметно, чтоб оно скрывало в себе какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастические создания Гофмана; однако ж оно может насытить прелестью ужасного всякое молодое воображение, которое, любуясь фейерверком, не спрашивает: что в этом и к чему это?…»

Белинский Виссарион Григорьевич  
обложка книги Уголино… Сочинение Николая Полевого Уголино… Сочинение Николая Полевого

«…Мы не будем разбирать драмы с исторической стороны – это нисколько не относится к делу: поэтические характеры могут быть не верны истории, лишь были бы верны поэзии. Верность законам творчества – это главное, а остальное все второстепенное. Поэтому у нас, при разборе сочинения, первый вопрос: что это такое – поэзия или претензия на поэзию? Имена для нас ничего не значат, и чем громче имя, тем строже наш суд, потому что ложные произведения часто ходят за истинные благодаря очарованию имени, под которым они выпускаются. От этого большой вред для эстетического образования общества…»

Белинский Виссарион Григорьевич  
обложка книги Утренняя заря, альманах на 1841 год, изданный В. Владиславлевым. Третий год Утренняя заря, альманах на 1841 год, изданный В. Владиславлевым. Третий год

«…Вот уже четвертый альманах издает г. Владиславлев и делает этим четвертый подарок любителям легкого чтения и красивых изданий. На этот раз его альманах превзошел, как говорится, самого себя и изящностию своей наружности, роскошью приложений, и замечательностию содержания. По стихотворной части, его украсили произведения Пушкина, князя Вяземского, гр. Р-ной, Языкова, Кольцова, Подолинского и других…»

Белинский Виссарион Григорьевич  
обложка книги Утренняя заря, альманах на 1840 год, изданный В. Владиславлевым… Утренняя заря, альманах на 1840 год, изданный В. Владиславлевым…

«…Давно прошло то время, когда альманахи были в величайшем ходу в русской литературе: десятками, дюжинами выходили они ежегодно; но когда в какую-нибудь отрасль литературы или искусства вмешается промышленность, эта отрасль глохнет и гибнет так же, как заглохнет прекрасный сад или цветник, если промышленность присоседится к ним с огородом. Так хорошие альманахи истреблены у нас дурными; так ныне плохие романы литературных промышленников вредят успеху романов художнических.

Но в таких случаях всегда есть средство поправить дело…»

Белинский Виссарион Григорьевич  
обложка книги Утренняя заря, альманах на 1843 год, изданный В. Владиславлевым Утренняя заря, альманах на 1843 год, изданный В. Владиславлевым

«Утренняя заря» г. Владиславлева – давно уже прекрасная и желанная гостья в русской литературе. Она всегда появляется на рубеже двух литературных годов, заставляя не поминать лихом старого и с веселою надеждою встречать новый. Содержание ее всегда представляет так много хорошего для легкого чтения. Это книга сколько светская, столько и изящная, по внутреннему и по внешнему своему достоинству…»

Белинский Виссарион Григорьевич  
обложка книги Учители жизни Учители жизни

«Тяжело и смутно на душе человека. Как кошка, которую в мешке отвезли далеко от дому и выпустили посреди незнакомой дороги, стоит он в жизни, не зная, откуда пришел и куда идет. Позади, пока видит глаз, пустынная, хотя и вытоптанная бесчисленными шагами, дорога, а там вдали, где сливаются в марево горизонты, неведомые туманные дали. Если по пути быстро и уверенно идет человек, бедная, очумелая кошка непременно побежит за ним. Не потому, что она верит ему, не потому, что понимает, а потому, что ей страшно одной в пустом поле, и уверенное движение человека, идущего впереди, внушает ей смутную надежду, что именно там, куда он так прямо идет, и есть ее дом…»

Арцыбашев Михаил Петрович  
обложка книги Угнать бы ладью у Харона... Угнать бы ладью у Харона...

Интервью с Прашкевичем, журнал «Звездная дорога», 2003, № 5, c. 128–133.

Прашкевич Геннадий Мартович  
обложка книги Униженные и оскорбленные в пьесах Островского Униженные и оскорбленные в пьесах Островского

«Из числа вопросов, к обсуждению которых призывает критику богатое литературное наследство, оставленное Островским, одним из наиболее интересных и в то же время наименее разработанных является вопрос о положительной стороне его общественного миросозерцания – вопрос об его своеобразном «демократизме». …»

Шулятиков Владимир Михайлович  
обложка книги Утопия или наука? Утопия или наука?

«Теоретикам производственного искусства приходится сплошь и рядом встречаться с возражениями, коренящимися либо в непонимании, либо даже в полном незнании их идей. Одно из главнейших возражений подобного рода сводится к следующему…»

Арватов Борис Игнатьевич  
обложка книги Учители учителей Учители учителей

Ряд статей, объединенных общим заглавием «Учители учителей», является сжатым изложением курса лекций, прочитанных автором в феврале – апреле текущего года, в Народном Университете имени Шанявского, в Москве. Основные положения статей были ранее изложены автором, также в форме публичной лекции, прочитанной дважды, в январе итого года, в Баку. Как в публичных чтениях, обращенных к аудиториям с весьма разнообразным составом слушателей (по их научной подготовке), так и в журнальных статьях, автор не считал уместным входить в некоторые подробности чисто ученого характера. Поэтому из статей исключены, по большей части, ссылки на источники, как бесполезные для читателей неспециалистов, и сокращена, до последней возможности, критика взглядов и теорий, с которыми автор не согласен (в случаях крайней необходимости критические соображения даны в подстрочных примечаниях). Точно так же перечень литературы предмета ограничен лишь самыми выдающимися сочинениями, притом – легко доступными для русского читателя. Все эти ограничения будут восполнены в отдельном издании лекций, приготовляемом ныне к печати, которому будет предпослан специальный критический разбор возможных возражении на теорию автора и полный список источников, использованных им для его работы.

Брюсов Валерий Яковлевич  
обложка книги Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе

Галина Юзефович – один из самых авторитетных российских критиков, ее взгляд на литературу, ее мнение в значительной степени определяют книжную моду. Выпускница РГГУ, с дипломом по истории древних Афин, с 1999 года публикует обзоры современной прозы в «Итогах», «Ведомостях», «Эксперте». Была ведущей программы «Книжная полка» на радиостанции «Маяк», с 2014 года ведет еженедельную колонку на сайте «Медуза». А еще читает курс литературы в «Высшей школе экономики» и руководит мастерской лит. критики в «Creative Writing School». Дебютная книга «Удивительные приключения рыбы-лоцмана» – настоящая навигационная карта по миру русской и иностранной литературы последнего десятилетия. Она – для всех, кто ищет удовольствия в чтении.

Юзефович Галина Леонидовна  
обложка книги Универсальный журналист Универсальный журналист

Изменения в России и других странах Восточной Европы открыли новые возможности для свободной и независимой прессы. Для поддержки демократии и политики реформ и помощи в развитии независимых СМИ адекватное обучение журналистов играет особую роль.

Мы, основатели Independent Training Consultancy, уже провели несколько интенсивных курсов практической журналистики для 250 молодых профессионалов — газетчиков в России и для 160 коллег в Средней Азии (Алма-Ата).

При организации курсов мы столкнулись с неожиданной проблемой — дефицит учебных материалов, соответствующих новым реалиям. Отсутствие адекватного учебника на русском языке подтолкнуло нас к идее самостоятельно подготовить такую книгу.

Таким образом «Универсальный журналист» стал ответом Independent Training Consultancy на реальные нужды российских и центрально-азиатских журналистов получить соответствующую нашему времени профессиональную литературу. Содержание этой книги, произнесенное многократно устно на курсах, помогло сотням журналистов лучше понимать смысл их профессии и выполнять свой груд с максимальной пользой для себя и общества. Окончательный текст книги написан Дэвидом Рэндаллом, в недавнем прошлом ведущим сотрудником лондонской «Observer», ныне — одним из лучших преподавателей журналистики в России и Центральной Азии и директором компании Independent Press в Москве.

Русская редакция книги была подготовлена Игорем Захаровым, журналистом и редактором с многолетним стажем, основателем Международного центра журналистики в Москве.

«Универсальный журналист» предназначен прежде всего для журналистов, профессионально работающих в средствах массовой информации, студентов и преподавателей факультетов журналистики университетов и институтов России и других стран СНГ.


Первое издание.

Рэндалл Дэвид  
обложка книги Ура бум-бум! №5 90 Ура бум-бум! №5 90  
обложка книги Улица Королевы Вильгельмины: Повесть о странностях времени Улица Королевы Вильгельмины: Повесть о странностях времени

Новая повесть Льва Квина, необычна для нашей литературы. Основываясь на своей богатой событиями жизни, известный писатель создал произведение, полное неожиданных увлекательных поворотов, тонко и ненавязчиво связанное как с прошлым, так и нынешними трудными временами. Доверительный тон повести, присущий Льву Квину юмор, от мягкого подтрунивания над излишней доверчивостью, в том числе и своей собственной, до едкой ироничности, когда дело касается всякого рода прохиндеев и приспособленцев, вызывают у читателя острое чувство сопереживания и не позволяют оторваться от живой и интересной книги, пока не перевернута последняя ее страница.

В книгу вошла и документальная повесть «Горький дым костров».

Квин Лев Израилевич  
обложка книги Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (1926) Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (1926) История  
обложка книги Учебник добровольцев Ирландской республиканской армии. Учебник добровольцев Ирландской республиканской армии.

Оружие критики не заменит критику оружием

Карл Маркс
Учебник  
обложка книги Убийство под микроскопом: записки судмедэксперта Убийство под микроскопом: записки судмедэксперта

Судмедэксперт… Профессия редкая, интригующая и, мягко говоря, специфическая…

Людям в белых халатах приходится видеть много не самых приятных вещей, но на них лежит громадная ответственность: ведь они – незаменимые помощники следствия. Как установить личность неизвестной жертвы? Что стало реальной причиной смерти? Кто мог совершить ужасное преступление и при каких обстоятельствах?..

Без малого четыре десятилетия судмедэксперт М. А. Фурман записывал самые захватывающие и уникальные истории – случаи из собственной практики и опыта коллег.

Каждый день ему приходилось сталкиваться с, казалось бы, необъяснимыми явлениями: здесь и загадочная смерть известного нейрохирурга, и заражение целой деревни сибирской язвой, и многое, многое другое.

Каждый очерк в этой книге – хроника одного расследования. Расследования, проведенного «детективом в белом халате».

Фурман Марк Айзикович  
обложка книги Убийство Мередит Керчер Убийство Мередит Керчер

1 ноября 2007 года тело Мередит Керчер, молодой студентки из Лондона, было обнаружено полицией итальянского города Перуджа. Ссадины, царапины, многочисленные ножевые ранения… В ходе расследования соседка Мередит Аманда Нокс несколько раз меняла свои показания, но в итоге вывела полицейских на владельца местного бара, который, по ее словам, приставал к Мередит. Почему же тогда улики свидетельствуют против самой Аманды и ее друга Рафаэля?

В документальном расследовании «Убийство Мередит Керчер» известный журналист Гэри К. Кинг предельно откровенно и полно описывает ход следствия и судебного процесса. Он приводит показания свидетелей и не скрывает от читателя истинные черты характеров героев и их запутанные отношения.

Кинг Гэри К  
обложка книги У них что-то с головой, у этих русских У них что-то с головой, у этих русских

Всегда интересно узнать, что про тебя думают другие. Журналистка финского радио Анна-Лена Лаурен, много лет проработавшая в Москве и Петербурге и прекрасно владеющая русским языком, решила поделиться с соотечественниками своими многочисленными впечатлениями от российской жизни. От проницательного глаза автора не ускользнули ни сердитые кассирши в универсамах, ни георгиевские ленточки на антеннах машин, ни трепетное отношение ко дню Победы, ни любимые рецепты русской кухни. То, что нам кажется привычным, наблюдательную писательницу порой изумляет, порой раздражает, а порой трогает и умиляет. Из ее живых и метких зарисовок исподволь складывается узнаваемый портрет современной России, написанный с мягким юмором, большой симпатией и тем пониманием, какое дает только любовь. Потому что, по собственному признанию Анна-Лена Лаурен, лет десять назад она безумно влюбилась в Россию и с тех пор не может не возвращаться сюда опять и опять. А теперь и ее книга, снискавшая широкое читательское признание в Европе, возвращается туда, где фактически родилась.

Лаурен Анна-Лена  
Уральские сталкеры- бегство с горы мертвецов (Об экспедиции 1999 г на перевал Дятлова) Чернобров Вадим Александрович  
обложка книги Уральская матрица Уральская матрица Иванов Алексей Викторович Скачивание и чтение запрещены по требованию НП "АЗАПИ"
обложка книги У-3 У-3

Хяртан Флёгстад — один из современных писателей Норвегии, превосходный стилист. В основе его остросюжетного политического романа «У-3» действительные события недавнего прошлого, когда реакционные круги США сорвали переговоры между руководителями двух великих держав, заслав в воздушные пространства СССР шпионский самолет, который был сбит советской ракетой.

Герой романа — молодой военный летчик, обучавшийся в США, ставший выразителем протеста своих соотечественников против авантюрных действий американской военщины. Автор тонко показывает, как одновременно с политическим мужанием к герою приходит чувство подавленной в юности подлинной любви.

Флёгстад Хяртан  
обложка книги Убийственный Париж Убийственный Париж

Увлекательная книга культового российского кинокритика Михаила Трофименкова, повествующая о криминальной жизни французской столицы.

(задняя сторона обложки)

Культовый кинокритик Михаил Трофименков, сотрудник издательского дома «Коммерсантъ», профессиональный историк, удостоенный всех возможных и невозможных наград в области журналистики, в этой книге выступает в неожиданном амплуа. Он открывает читателям опасный, подпольный, призрачный Париж преступлений и заговоров, безумцев-оборотней и бандитов-романтиков. Париж, который на уголовном жаргоне именуют Панамой: увидев его, действительно ничего не стоит умереть.

Париж, в котором Жорж Сименон, Пабло Пикассо и Эдит Пиаф — герои невыдуманных детективных историй. Порой автор воображает себя Шерлоком Холмсом, которому по зубам загадки, неразрешимые для сыщиков с набережной Ювелиров, но он имеет на это право. Впервые приехав в столицу Франции двадцать лет назад, автор уже через неделю оказался в камере на той самой легендарной набережной, и с тех пор судьба не раз сводила его с королями и джокерами местного преступного мира. Прочитав эту книгу, вы никогда больше не сможете смотреть на Панаму глазами туриста: за каждым фасадом вам будут чудиться новые «парижские тайны».

Трофименков Михаил  
обложка книги Уничтожай врага в рукопашной схватке Уничтожай врага в рукопашной схватке

Передвигайся быстро и скрытно,

Бросай гранату далеко и метко,

Бей штыком и прикладом крепко!

Тарасов А А  
Убийство сексом Преловский Константин Валерьевич  
Уверенность.

Пятая книга из серии ДЭИР

Верищагин Дмитрий Сергеевич ДЭИР  
обложка книги Умей оказать первую помощь Умей оказать первую помощь Маслинковский Т И  
обложка книги Убийство Президента Кеннеди Убийство Президента Кеннеди

В книге читатель найдет обширный и ярко изложенный документальный материал, раскрывающий события кануна 22 ноября 1963 года, историю убийства Джона Ф. Кеннеди, а также описание похорон Кеннеди и событий, происходивших в те дни за кулисами официальной политической жизни.

Манчестер Уильям  
Умученные от жидов

Брошюра «Умученные от жидов» Г.Г. Замысловского. которую мы перепечатываем, была издана в Харькове в 1911 году, став библиографической редкостью. Она была репринтно переиздала в 1990 году, печаталась также в волгоградской газете «Колокол» № 24 за 1993 год. Брошюра не потеряла своей научной ценности, поскольку имеет отношение к истории Саратовского края. Печатается в сокращении для краеведов и историков.

«Истина», №№8–10, г. Саратов

Рубрика «Краеведение»

Замысловский Г Г  
обложка книги Убийство в Амстердаме Убийство в Амстердаме

Однажды утром в Амстердаме известный режиссер и писатель Тео ван Гог, потомок знаменитого художника, ехал на велосипеде в киностудию. Молодой мусульманин хладнокровно выстрелил в него несколько раз и добил жертвенным ножом. Причиной расправы послужил фильм «Покорность», рассказывающий о жестоком обращении с мусульманскими женщинами, который ван Гог снял вместе с членом парламента Нидерландов Айаан Хирси Али, нажившей себе немало врагов открытой критикой ислама. Гибель режиссера потрясла маленькую страну, гордившуюся своей толерантностью, открытостью, гостеприимством по отношению к иностранцам, а также собственной моделью мультикультурализма. Иэн Бурума пытается обнажить причины случившегося и выявить символический смысл этой трагедии не только для Голландии, но и для всей Европы, где проблема интеграции мусульманских иммигрантов стоит сегодня как никогда остро, порождая всплески межэтнического и религиозного напряжения.

Бурума Иэн  
обложка книги Уловка XXI: Очерки кино нового века Уловка XXI: Очерки кино нового века

Широко объявленная смерть кинематографа не состоялась. Наступило новое столетие, а люди продолжают покупать билеты в кино. Кризис продолжается, но сборы растут; фестивали стонут под напором течений, движений и «волн». Что случилось с важнейшим из искусств в XXI веке? Не перестало ли оно быть важнейшим? Попытка ответа – в книге Антона Долина. Ее герои – важнейшие режиссеры и актеры «нулевых»: от патриарха Мануэля де Оливейры, которому перевалило за сто лет, до авангардистов из Румынии и Малайзии, от законодателей вчерашних мод до голливудских аниматоров, от адептов итальянского политического кино – до наследников русской метафизической традиции.

Долин Антон  
обложка книги Украина на перепутье. Записки премьер-министра Украина на перепутье. Записки премьер-министра

Трагические события последнего времени на Украине приковали к себе внимание всего мира. А что им предшествовало? Как развивалась Украина, ее экономика и социальная сфера в 2010—2013 гг.? Каковы были истоки того противостояния, которое вылилось в итоге в государственный переворот и гражданскую войну на Украине? Можно ли было избежать такого сценария событий?

На эти и многие другие вопросы в своей новой книге отвечает известный украинский политик, премьерминистр Украины в 2010—2014◦гг. Н.Я. Азаров, занимавший до этого почти двадцать лет самые ответственные государственные посты на Украине. Автор книги откровенно и эмоционально рассказывает о своем жизненном пути, начиная с детства, особое внимание уделяя событиям последних лет, богатых политическими потрясениями, приведшим Украину в очередной раз на перепутье исторических дорог.

В книгу включен обширный фактологический материал, раскрывающий все стороны экономического и социального развития Украины в 2010—2013 гг.

Азаров Николай Янович  
обложка книги Уроки украинского. От Майдана до Востока Уроки украинского. От Майдана до Востока

«Первый репортаж с главной площади Украины — майдана Незалежности — я написала в начале года. Тогда я еще и предположить не могла, что на юго-востоке начнется война и я буду совершать регулярные поездки в обстреливаемый Донецк, знакомиться с людьми, выслушивать и записывать десятки историй о великом геройстве и великом предательстве. И что в конце концов я буду держать в руках книгу, в текстах которой некоторые люди еще живы, а в реальности — уже мертвы. Убиты.

А для тех, кто всего этого не слышал и не видел, пусть этот сборник станет документальным и материальным свидетельством того, что все это происходит здесь и сейчас. И все это, к сожалению, — наша реальность».

Марина Ахмедова

Ахмедова Марина Магомеднебиевна  
обложка книги Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция – о чем молчат путеводители Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция – о чем молчат путеводители

В сборнике очерков о современной Турции польский журналист Витольд Шабловский пишет о стране, о существовании которой вряд ли подозревают сотни тысяч ежегодно устремляющихся туда туристов. Пятизвездочные отели, которые с недавних пор нанимают специальных людей для поиска тел утонувших нелегальных эмигрантов. Арарат, на склонах которого собираются курдские партизаны. Премьер-министр Эрдоган, сумевший добиться небывалого экономического роста, но укрепивший позиции турецких исламистов. Знаменитый террорист Али Агджа, стрелявший в Иоанна Павла II и получивший прощение папы. Нелегальные мигранты, мечтающие о Европе и готовые на все. Врач-сексолог, ратующий за сексуальное образование в Турции. Бывшие турецкие проститутки, проданные в публичные дома собственными мужьями и баллотирующиеся в парламент, чтобы рассказать правду о секс-индустрии в Турции. Женщина, приговоренная собственной семьей к смерти из-за ложного обвинения в измене мужу…

Книга “Убийца из города абрикосов” получила премию британского ПЕН-клуба, премию Европейского парламента в области журналистики, в 2011 году номинировалась на самую престижную польскую литературную премию Nike, а американский журнал World Literature Today включил ее в список семидесяти пяти лучших переводных книг, изданных в США в 2013 году.

Шабловский Витольд  
обложка книги Украина в глобальной политике Украина в глобальной политике

Эта книга о гражданской войне 2014 года на Украине. Но не только. Ростислав Ищенко исследует причины и предпосылки обнищания наиболее богатой и стабильной республики СССР, ее стремительного перехода в состояние несостоявшегося государства, раскола и радикализации общества.

С точки зрения автора, украинский кризис является лишь одной из составных частей глобального кризиса системы однополярного мира под руководством США, установившейся после распада СССР. Поэтому украинcкий кризис не может быть решен, а гражданская война закончена раньше, чем определится окончательный победитель в продолжающемся и нарастающем глобальном противостоянии России (являющейся локомотивом новой системы международных политических и финансово-экономических отношений, контуры которой только определяются в ходе данного кризиса) и США (судорожно пытающихся продлить агонию старого мира).

Ищенко Ростислав Владимирович  
обложка книги У всякого народа есть родина, но только у нас – Россия. Проблема единения народов России в экстремальные периоды истории как цивилизационный феномен российской государственности. Исследования и документы У всякого народа есть родина, но только у нас – Россия. Проблема единения народов России в экстремальные периоды истории как цивилизационный феномен российской государственности. Исследования и документы

Не раз судьба российской государственности в экстремальных условиях спасалась жертвенным подвигом народов ее населявших. И хотя новая эпоха в XXI столетии расставила уже совсем иные акценты, все же в 2012 г. представляется полезным напомнить обществу об исторических вехах, свидетельствовавших о непобедимости российского воинства, о неодолимости единения народов, удерживавших на протяжении веков державное место России среди народов мира. В 2012 г. – в Год российской истории – мы вспоминаем о 400‑летии преодоления Смуты 1612 г., о 200‑летии Победы в Отечественной войне 1812 г., о 70‑летии Сталинградской битвы… В реалиях XXI столетия, помимо общечеловеческих ценностей, у России есть и свои национальные интересы, которые она сумеет отстоять. В книге представлены исследовательские статьи по национальному вопросу, работы региональных историков, материалы «документальной коллекции академика И. И. Минца» посвященные подвигу защитников Сталинграда.

Сахаров Андрей Николаевич, Дьяков Юрий Леонтьевич, Тишков В А  
обложка книги У стен недвижного Китая У стен недвижного Китая

В 1900 г. молодой российский корреспондент Дмитрий Янчевецкий отправился в Китай, чтобы своими глазами увидеть экзотическую страну и описать великое восстание, потрясшее Поднебесную империю. Восставшие считали себя «справедливыми людьми» и «священными воинами», цели перед собой ставили самые благородные: мир, справедливость, свобода, согласие, независимость от иностранного вмешательства. Но… очень скоро стали печальным подтверждением известного парадокса: чем благороднее цели революции – тем страшнее ее последствия…

И у тех, кто называли себя «ихэтуань», буквально: «отряды гармонии и справедливости», не получилось ни гармонии, ни справедливости, ни мира, ни согласия. А только убийства невинных людей и кровь – реки крови, а затем предательство и закономерный конец: еще большее порабощение огромной страны и ее народа…

В гуще всех этих событий оказался молодой корреспондент газеты «Новый край» Дмитрий Янчевецкий. Путевыми заметками он не ограничился – результатом его путешествия стала книга «У стен недвижного Китая». Восторженные отзывы читателей и специалистов были вполне заслуженными, а потому автор, по рекомендации президента Франции, был избран членом Французской литературной академии. А его брат, мечтавший стать писателем, чтобы не остаться в тени, решил взять себе псевдоним, укоротив фамилию до двух первых букв.

Но так случилось, что имя Василия Яна, автора прекрасных исторических романов, известно гораздо больше, чем имя Дмитрия Янчевецкого. И дело тут не в том, что кто-то из братьев талантливее. Судьба Дмитрия Григорьевича была растоптана катком сталинских репрессий. Он был арестован в 1927 г., отправлен на Соловки и умер с клеймом «врага народа», означавшим забвение его книг на долгие годы… Но, к счастью, не навсегда…

Записи, сделанные Дмитрием Янчевецким во время его опасного путешествия, легли в основу потрясающе достоверной, уникальной книги, которая откроет перед читателем картины столкновения средневекового и нового Китая, события, ставшего отправной точкой удивительных преобразований древней страны.

В приложении публикуется блестящая книга Александра Верещагина «В Китае». Мнение профессионального военного о событиях начала XX века интересно прежде всего тем, что в поверженном, разрушенном, разделенном, униженном Китае автор увидел зарождающееся величие этой страны и впервые в европейской истории предсказал ее будущее могущество.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги Д. Г. Янчевецкого и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни цветных и черно-белых уникальных иллюстраций, фотографий, карт и зарисовок с места событий позволяют зримо перелистать экзотические и местами зловещие страницы этого трагического эпизода китайской истории. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Янчевецкий Дмитрий Григорьевич Великие путешествия  
обложка книги Упрямый Галилей Упрямый Галилей

В монографии на основании широкого круга первоисточников предлагается новая трактовка одного из самых драматичных эпизодов истории европейской науки начала Нового времени – инквизиционного процесса над Галилео Галилеем 1633 года. Сам процесс и предшествующие ему события рассмотрены сквозь призму разнообразных контекстов эпохи: теологического, политического, социокультурного, личностно-психологического, научного, патронатного, риторического, логического, философского. Выполненное автором исследование показывает, что традиционная трактовка указанного события (дело Галилея как пример травли великого ученого церковными мракобесами и как иллюстрация противостояния передовой науки и церковной догматики) не вполне соответствует действительности, опровергается также и широко распространенное мнение, будто Галилей был предан суду инквизиции за защиту теории Коперника. Процесс над Галилеем – событие сложное, многогранное и противоречивое, о чем и свидетельствует красноречиво книга И. Дмитриева.

Дмитриев Игорь Сергеевич  
обложка книги Уманский «котел»: Трагедия 6-й и 12-й армий Уманский «котел»: Трагедия 6-й и 12-й армий

В конце июля – начале августа 1941 года в районе украинского города Умань были окружены и почти полностью уничтожены 6-я и 12-я армии Южного фронта. Уманский «котел» стал одним из крупнейших поражений Красной Армии. В «котле» «сгорело» 6 советских корпусов и 17 дивизий, безвозвратные потери составили 18,5 тысяч человек, а более 100 тысяч красноармейцев попали в плен. Многие из них затем погибнут в глиняном карьере, лагере военнопленных, известном как «Уманская яма». В плену помимо двух командующих армиями – генерал-лейтенанта Музыченко и генерал-майора Понеделина (после войны расстрелянного по приговору Военной коллегии Верховного Суда) – оказались четыре командира корпусов и одиннадцать командиров дивизий. Битва под Уманью до сих пор остается одной из самых малоизученных страниц Великой Отечественной войны. Эта книга – уникальная хроника кровопролитного сражения, основанная на материалах не только советских, но и немецких архивов. Широкий круг документов Вермахта позволил автору взглянуть на трагическую историю окружения 6-й и 12-й армий глазами противника, показав, что немцы воспринимали бойцов Красной Армии как грозного и опасного врага. Архивы проливают свет как на роковые обстоятельства, которые привели к гибели двух советский армий, так и на подвиг тысяч оставшихся безымянными бойцов и командиров, своим мужеством задержавших продвижение немецких соединений на восток и таким образом сорвавших гитлеровский блицкриг.

Нуждин Олег Игоревич  
обложка книги Убийство императора Александра II. Подлинное судебное дело Убийство императора Александра II. Подлинное судебное дело

Публикуемые материалы дела о совершенном революционерами-народовольцами 1 марта 1881 года террористическом акте, в результате которого в тот же день скончался от ран император Александр II, позволят читателю без посредников ощутить то время, когда в России велась беспощадная и непримиримая борьба между самодержавием и набиравшей силу революционной стихией отрицания и разрушения ради своих идеалов государственного устройства. Обстоятельства жизни в России тех лет, мировоззрение террористов-революционеров, то, чем руководствовалась власть в те годы, сам судебный процесс и вопросы, затронутые на нем, не утратили актуальности и в наши дни.

Сборник  
обложка книги Условия кризиса доверия. Взаимодействие социальных страт Условия кризиса доверия. Взаимодействие социальных страт

Книга о кризисных явлениях, их причинно-следственных связях с разрушающимися идеалами социальных слоев (страт) раскрывает проблематику оценочных суждений и установок в части кризисных явлений в социуме. Сегодня только ленивый не говорит о кризисе. С учетом особенностей генеза кризисных явлений во всех областях жизни (политической, экономической, гуманитарной, технической, медицинской, и как общее место – в социуме в совокупности причинно-следственных связей обозначенных явлений) люди погрязли в одном непреодолимом кризисе, считая его нормой жизни. Кризис, переживаемый народами современной России, как сегодня представляется, не имеет себе равных за всю русскую историю.

Кашкаров Андрей Петрович  
Ударник капиталистического труда Голливуд

Трудно представить, но когда–то мир жил без Голливуда и обходился без феерических многомиллионных киноутопий: гламурных исторических эпопей, музыкальных комедий, «страшилок», триллеров и т. д. Но к середине 20‑го века это упущение было исправлено…

Муравьева Елена Александровна  
обложка книги Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов

Эта книга о судьбах поэтов в трагические 30‑е годы на фоне жизни Москвы предвоенной поры. В центре повествования, основанного на ранее неизвестных архивных материалах и устных воспоминаниях М. И. Белкиной, Л. Б. Либединской и других современников тех лет, – судьбы поэтов, объединенных дружбой и близкими творческими позициями, но волей судеб оказавшихся на разных полюсах. Главные герои книги – Б. Пастернак, В. Луговской, Н. Тихонов, Д. Петровский, а также знаменитые и незаслуженно забытые поэты и писатели, без которых невозможно полно представить русскую литературу советской эпохи.

Издание переработанное и дополненное.

Громова Наталья Александровна  
обложка книги Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию? Украденная победа 14-го года. Где предали русскую армию?

Россия была в шаге от победы в Первой мировой войне, но ее предали.

«Россия выполнила свой союзнический долг. Ее наступления в Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага бросить на восток, где отчаянно бились русские полки, значительную часть своих сил. Россия смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в наступление. И весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве). Однако эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы.»

Такой была Первая Мировая война для нашей страны по мнению президента Владимира Путина. С ним полностью согласен известный военный историк, генерал-лейтенант Виктор Устинов. Впервые в российской историографии он детально анализирует «внутреннее предательство» на всех эшелонах, от фронтовых окопов до Ставки.

Устинов Виктор Иванович  
обложка книги Украинский синдром Украинский синдром

В многонациональной стране превозносить нацию большинства, превращая всех остальных в людей второго сорта, опасно и проблематично. Россия никогда не шла по этому пути и вряд ли когда-нибудь пойдет. Но Украина стала в точности повторять сценарий начала становления фашизма в Германии, а через это идет к своему краху. Ибо, следующий шаг – милитаризм. А за ним – развязывание войны за передел мира. На подобное сегодня может решиться только больной разум, помутневший от завышенной самооценки и ослепленный собственным величием.

Голаева Ирина Владимирович, Голаев Игорь Владимирович  
обложка книги Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).

Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.

Федосюк Юрий Александрович  
обложка книги Уехать в Америку, или Между вымыслом и ложью Уехать в Америку, или Между вымыслом и ложью

Эта книга повествует о наиболее заметных проблемах, с которыми сталкиваются в современных США как родившиеся здесь, так и переселившиеся в страну иностранцы.

Весьма полезно прочесть её и тем, кто готовится к переезду за океан. Знание местных реалий позволит жителю другой страны своевременно избегать неприятных для него ситуаций и даст возможность чувствовать себя уверенно в Северной Америке.

Хальпуков Виталий  
обложка книги Успешные генералы забытой войны Успешные генералы забытой войны

В год 100-летнего юбилея со дня начала Первой мировой войны особую важность имеет вопрос увековечивания памяти солдат, офицеров и генералов русской армии.

Эта книга расскажет о пяти русских генералах Великой войны, о тех людях, благодаря которым русская армия была на полях сражений успешной и победоносной. Полководческие карьеры П. А. Плеве, В. Е. Флуга, П. С. Балуева, А. А. Граникова и Н. С. Батюшина – яркий пример того, как много значит личность в истории армий и государств.

Олейников Алексей Владимирович  
обложка книги Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений

Перед вами книга редкого и самого востребованного жанра — документальный детектив, невероятная интрига которого полностью основана на реальных фактах.

Автор в доверительной форме рассказа очевидца на примере самых интересных дел продолжает раскрывать принципы работы современной системы следствия. В ряде случаев документальный сюжет происшествия и его расследование оказываются не менее интригующими, чем даже в самых популярных приключенческих фильмах.

Все детективные новеллы сборника объединяет главный признак — речь идет о преступлениях, вызвавших наибольший резонанс в средствах массовой информации и социальных сетях. Поэтому важная часть работы в связи с расследованием легла и на плечи самого автора, руководившего управлением взаимодействия со СМИ Следственного комитета России.

В книгу вошли пять документальных детективных рассказов об успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния: дело так называемой «банды ГТА», орудовавшей на подмосковных больших дорогах; дело о хладнокровном убийстве 17 престарелых пенсионерок в уральских городах; дело о теракте в аэропорту Домодедово; дело прибалтийских пиратов, захвативших сухогруз «Арктик Си»; дело о катастрофе Як-42 в Ярославле, где погибла хоккейная команда «Локомотив»…

Маркин Владимир Иванович  
обложка книги Убийство Мэрилин Монро: дело закрыто Убийство Мэрилин Монро: дело закрыто

Это документальное расследование интереснее большинства детективов – жизнь голливудской звезды Мэрилин Монро сама как закрученный триллер с шокирующей завязкой, запутанным сюжетом и постоянным ожиданием опасности… Словно сценарий жизни (и особенно смерти) Монро написал Хичкок. Один только факт, что дом Монро прослушивали: мафия, ФБР и представители киностудий, – многое говорит о жизни самой желанной женщины XX века.

В книге представлен абсолютно новый взгляд на ее смерть: впервые приводятся шокирующие результаты вскрытия, цитаты из секретных записей «прослушки», показания свидетелей, молчавших полвека.

Какой же она была на самом деле? И что с ней все-таки произошло? Сделайте вывод сами. История не менее таинственная, чем убийство самого президента Кеннеди, которое многие посчитали воздаянием судьбы за смерть легендарной кинодивы.

Марголис Джей, Баскин Ричард  
обложка книги Украйна. А была ли Украина? Украйна. А была ли Украина?

В современных различных украинских энциклопедиях говорится примерно так, — Украина самостоятельное унитарное государство восточных славян, расположенное в центре Европы. Обязательно подчеркивается термин — независимое! Что же такое Украина? Когда это название появилось, и что оно обозначает? Куда, в каком направлении и с кем следует Украине, самой логикой существования идти?

Терещенко Анатолий Степанович  

Поиск книг, авторов и серий книг от Яндекса:

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Документальная литература»


Новинки месяца жанра «Документальная литература»

 •  КГБ и власть
   Бобков Филипп Денисович
   Документальная литература, Биографии и Мемуары

  Филипп Денисович Бобков — кадровый разведчик, прослуживший в органах госбезопасности 45 лет. В этой книге он описывает всю сложность взаимоотношений, существовавших между КГБ и ЦК КПСС. Читатель впервые познакомится с уникальными особенностями партийного руководства органами госбезопасности в так называемый «андроповский период». Автор не претендует на исчерпывающее изложение темы, но приведенные факты, бесспорно, соответствуют истине. Надеемся, что они позволят иначе взглянуть на деятельность множества настоящих профессионалов, честно и самоотверженно трудившихся в системе госбезопасности на благо Родины.

 •  Спецслужбы Польши, Советской России и Германии
   Мисюк Анджей
   Наука, Образование, История, Политика, Документальная литература, Документальная литература

  В монографии польского ученого Анджея Мисюка подробно описываются организация польских спецслужб в 1918–1939 годах и направления их деятельности, а также применявшиеся ими методы и формы работы. Особое внимание автор уделеляет их подрывной деятельности против России, мерам советских органов безопасности по противодействию им, достигнутым спецслужбами Польши оперативным результатам и допущенным провалам в разведывательной работе.

  В книге широко используются материалы польских архивов, что непременно вызовет огромный интерес читателей к этой работе.

 •  Котовский
   Четвериков Борис Дмитриевич
   Проза, Историческая проза, Советская классическая проза, Документальная литература, Биографии и Мемуары

  Роман «Котовский» написан Борисом Четвериковым в послевоенный период (1957–1964). Большой многолетний труд писателя посвящен человеку, чьи дела легендарны, а имя бессмертно. Автор ведет повествование от раннего детства до последних минут жизни Григория Ивановича Котовского. В первой книге писатель показывает, как формировалось сознание Котовского — мальчика, подростка, юноши, который в силу жизненных условий задумывается над тем, почему в мире есть богатые и бедные, добро и зло. Не сразу пришел Котовский к пониманию идей социализма, к осознанной борьбе со старым миром. Рассказывая об этом, писатель создает образ борца-коммуниста. Перед читателем встает могучая фигура бесстрашного и талантливого командира, вышедшего из народа и отдавшего ему всего себя. Вторая книга романа «Котовский» — «Эстафета жизни» завершает дилогию о бессмертном комбриге. Она рассказывает о жизни и деятельности Г. И. Котовского в период 1921–1925 гг., о его дружбе с М.В.Фрунзе.

  Роман как-то особенно полюбился читателю. Б. Четвериков выпустил дилогию, объединив в один том.


 •  Штурм дворца Амина: версия военного разведчика
   Кошелев Владимир Михайлович
   Документальная литература, Биографии и Мемуары, Проза, О войне,

  В представляемой читательскому вниманию книге члена Союза писателей России и Национального союза писателей Украины, ветерана спецназа военной разведки и афганского похода советской армии Владимира Кошелева даётся анализ событий государственного переворота, произошедшего в Кабуле 27 декабря 1979 года. Основное внимание сосредоточено вокруг центрального пункта этого драматического действа – штурма советским спецназом ГРУ Генштаба и КГБ СССР дворца афганского диктатора Х. Амина.

  В основу данного исследования положены не только официальные документы того периода, но и воспоминания непосредственных участников этих событий, малоизвестные самодеятельные песенно-поэтические тексты офицеров спецназа. Многие выводы, наблюдения и оценки, сделанные автором, заставляют по-новому взглянуть на ряд фактических обстоятельств, связанных с принятием решения о вводе советских войск в Афганистан и практическим ходом осуществления этой акции.

 •  Шахматы без пощады
   Корчной Виктор Львович
   Документальная литература, Биографии и Мемуары, Публицистика, Домоводство (Дом и семья), Спорт

  Книга одного из сильнейших шахматистов мира, гроссмейстера Виктора Корчного. В ней автор рассказывает о своей спортивной карьере и о жестком соперничестве в борьбе за мировое первенство с 12-м чемпионом планеты Анатолием Карповым в Багио (1978) и Мерано (1981). Бескомпромиссный и откровенный характер повествования напомнит читателю о драматизме тех дней.

  В книгу включён ряд документов и воспоминаний, иллюстрирующих описанные события

  Предисловие к книге написал Владимир Войнович.

 •  Шахматы без пощады
   Корчной Виктор Львович
   Документальная литература, Биографии и Мемуары, Публицистика, Домоводство (Дом и семья), Спорт

  Книга одного из сильнейших шахматистов мира, гроссмейстера Виктора Корчного. В ней автор рассказывает о своей спортивной карьере и о жестком соперничестве в борьбе за мировое первенство с 12-м чемпионом планеты Анатолием Карповым в Багио (1978) и Мерано (1981). Бескомпромиссный и откровенный характер повествования напомнит читателю о драматизме тех дней.

  В книгу включён ряд документов и воспоминаний, иллюстрирующих описанные события

  Предисловие к книге написал Владимир Войнович.

 Жанры книг


 На хлебушек библиотекарю