Книги жанра «Поэзия, Драматургия» на букву «D»

num: 1 2 3 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 
 Название  Автор  Серия
обложка книги DZĪRES MĒRA LAIKĀ DZĪRES MĒRA LAIKĀ

ALEKSANDRS PUŠKINS

DZĪRES MĒRA LAIKĀ

Atdzejojis Jānis Plaudis

KINS ALEKSANDRS  
обложка книги DIEVIŠĶĀ KOMĒDIJA DIEVIŠĶĀ KOMĒDIJA

DANTE ALIGJĒRI

DIEVIŠĶĀ KOMĒDIJA

Dantes Aligjēri(1265-1321) nemirstīgā «Komēdija» (1307 1321), ko pēcnācēji drīz vien pēc sacerētāja nāvos iedēvējuši par «Dievišķo», uz laiku laikiem iegājusi visizcilāko cilvēces kulturas pieminekļu skaita. Dante savu sacerējumu veidojis tris daļas («Elle»,«Šķīstītava», «Paradīze»), tās savukārt sadalot simts dziedājumos Latviešu lasītājam pirmo reizi tiek piedāvāts šī darba tulkojums no itāļu valodas.

«Latviešus Dante saista nevis tikai kā viens no kosmosa lielākajiem zvaigznājiem, bet viņš mūsu tautai būtiski tuvs, jo Dievišķā komēdija… ir grēcīgā cilvēka ilgas pēc skaidrības, nepilnīga cilvēka ilgas pēc pilnības. Kāpšana šķīstīšanās kalnā pauž skaidrības ilgas, kuras es… uzskatu par vienu no būtiskām latviešu lautas pazīmēm», rakstīja Z.Mauriņa.

No itāļu valodas atdzejojis Valdis Bisenieks

Māksliniece Māra Rikmane

©«Vaidelote», 1994

Redaktors Jānis Sirmbārdis

Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

Pievienoju arī Gustava Dore ilustrācijas

PAR GRĀMATU

Dante Aligjēri detalizēti apraksta aizkapa pasauli. Ievada dziesmā Dante stāsta kā  dzīves ceļa vidū viņš reiz aizmaldās dziļa meža biezoknī un kā dzejnieks Vergīlijs (romiešu dzejnieks. Studēja filozofiju, literatūru un retoriku) izglābjot viņu no trim plēsīgiem zvēriem, kuri aizšķērso ceļu, piedāvā Dantem veikt ceļojumu pa aizkapa pasauli. Uzzinājis, ka Vergīliju sūtījusi Beatriče - Dantes mirusī mīļotā; Dante bez bailēm  seko Vergīlijam.

saskasņā ar katolisko tradīciju, aizkapa pasaule  sastāv no elles kurā nonāk uz mūzīgiem laikiem nosodītās grēcīgās dvēseles, šķīstītavas, kurā atrodas tie grēcinieki kuriem ir iespējams nožēlot un izpirkt savus nodarījumus; un no paradīzes - svētlaimīgo mājokļa.

 Elle- Dantes Aligjēri skatījumā ir kolosālu izmēru piltuve, kura sastāv no koncentriskiem apļiem jeb lokiem un kuras šaurākā daļa balstās pret Zemes centru. Elle sastāv no 9 lokiem no kuriem pirmais ir Limbs, kurā atrodas labestīgo pagānu dvēseles, kuras pielūgušas elku dievus un nav pazinušas īsto Dievu Šeit atrodas Aristotelis, Eiripīds, Homērs un citi taisnīgie.

 Otrajā elles lokā atrodas baudkārie: miesaskārīgie

trešajā- negausīgie un rīmas

ceturtajā- skopuļi un izšķērdētāji

piektajā- niknie un sliņķi

sestajā-viltus mācību izplatītāji un ķeceri

septītais loks tiek aprakstīts ar papildjoslām

pirmā josla-izvarotāji tirāni un laupītāji

otrā josla-pašnāvnieki, spēlmaņi, izsaimniekotāji

trešā josla- varmākas pret Dievu un dabu(sodomisti), kā arī izspiedēji

astotais loks sastāv no desmit aizām jeb grāvjiem kas viens no otra atdalās ar vaļņiem. Šie loki arvien sašaurinās un centrā atrodas dziļa un melna aka, kuras dibenā atrodas devītais elles loks.

Šajos divos lokos atrodas nodevēji un meļi, kuri apmānījuši un nodevuši citus, izmantojot to uzticēšanos

1 aiza-suteneri un pavedēji

2 aiza- liekuļi glaimotāji

3 aiza- augsta ranga garīdznieki, tirgotāji baznīcas amatiem.

4 aiza-  pareģi, zīlnieki, astrologi, raganas.

5 aiza- kukuļņēmēji un kukuļdevēji

6. aiza- liekuļi

7 aiza - zagļi

8 aiza- viltus padomu devēji

9 aiza- kūdītāji uz nesaskaņām(Muhameds Ali Dolčino uc)

10 aiza- alķīmiķi viltus liecinieki viltotāji

9 loks- Nodevuši tos kas uzticējās Šeit atrodas Kocitas Ledus ezers

sastāv no trim joslām

Kaina josla - radinieku nodevēji

Antenora josla- tēvzemes un tautas nodevēji

Topomeja josla- draugu un līdzbiedru nodevēji

Džudekka josla-Labdaru, Dievišķās un cilvēcīgās varas nodevēji

Vidū Elles centrā iesaldēti ledū atrodas Debesu un Zemes Majestātes nodevēji- Jūda, Bruts, Kasijs, u.c.

Izveidojot šādu Elles modeli Dante vadījies no Aristoteļa Ētikas mācības

Šķīstītavas koncepcija

Dante to attēlo kā milzīgu konusveidīgu kalnu, kas slejas dienvidu puslodē okeāna vidū. Krasta līnija un kalna pakāje veido priekššķīstītavu bet pats kalns apjozts ar septiņiem vaļņiem jeb joslām. Plakanajā Kalna virsotnē atrodas Zemes Paradīze

Vergīlijs uzskata mācību par mīlestību kā visa labā un ļaunā avotu un paskaidro šķīstītavas joslu gradācijas nozīmi:

1.2.3. josla- mīlestība pret  svešu ļaunumu- tas ir ļaunvēlība(Lepnība, skaudība, dusmas)

4 loks nepietiekama mīlestība pret patiesu labestību (slinkums)

5.6.7. loks- pārlieka mīlestība pret viltus labumiem- (alkatība, negausība, iekāre) kas atbilst Bībeles nāves grēkiem

Priekšķīstītava- Šķīstītavas kalna pakāje - šeit mirušo dvēseles gaida iespēju iekļūt šķīstītavā. Tās ir dvēseles, kas pirms nāves nožēlojušas grēkus un saņēmušas baznīcas piedošanu, bet tām jāgaida laiks, kas trīsdesmit reizes pārsniedz to laiku, ko tās pavadījušas atrodoties grēka stāvoklī.

krasta līnija- slinkie, kuri nožēlojusī grēkus pēdējā brīdī pirms nāves

kalna pakāje- slinkie, kuri nav nožēlojuši grēkus, jo miruši varmācīgā nāvē

Kalna pakāji apjož zemes valdnieku ieleja, bet tā nepieder pie šķīstītavas

1 loks-šeit sodu izcieš lepnības pārņemtie

2 loks- skaudēji

3 loks- dusmu un naida pārņemtie

4 loks- slinkie

5 loks- skopuļi un izšķērdētāji

6 loks- negausīgie

7 loks- miesaskārie

Zemes paradīze

Paradīzes koncepcija

1 debesis(Mēness) - pienākuma izpildītāji

2 debesis(Merkūrijs)- reformatoru un nevainīgi cietušo mājoklis

3 debesis(Venēra)- Tie kas miruši mīlestības dēļ

4 debesis (Saule)- Gudro un lielo zinātnieku mājvieta

Šeit atrodas divi loki-1 un 2 loks

5 debesis(Marss)- tie kas cietuši un miruši patiesās ticības dēļ

6. debesis(Jupiters)- taisnīgo valdnieku mājvieta

7. debesis(Saturns) - mūku un sludinātāju mājvieta

8. debesis- zvaigžņu sfēra

9. debesis(Kristāla sfēra)- Eņģeļu mājoklis

10. debesis - Liesmainā Roze un Mirdzošā Upe - Dieva mājoklis. Mirdzošās Upes krastā, kurš sadalās vēl divos puslokos(Vecās un Jaunās derības) sēž svētlaimīgo dvēseles. Dievmāte Marija; zemāk Ādams, Pēteris, Mozus, Raele, Beatriče, Sāra, Rebeka, Judīte u.c

Dievišķā komēdija caurausta ar tā laika politiskajām tendencēm. Dante nelaiž garām iespēju pakritizēt savus idejiskos un arī personīgos pretiniekus. Viņš neieredz augļotājus, nosoda kredītņēmējus, nosoda savu laikmetu, kā iedzīvošanās kāres laikmetu. Pēc viņa domām visa ļaunuma pamats ir nauda. Tumšajai tagadnei (buržuāziskā Florence) vinš pretnostāda gaišo pagātni (feodālo Florenci). Pret Pāvesta valsti viņš izturas ar lielu cieņu, lai gan dažus tās priekštāvjus (tos kuri sekmēja buržuāzijas nostiprināšanos) viņš neieredz un ir ievietojis ellē. Viņa filozofija - teoloģija, viņa zinātne - sholastika, viņa dzeja - alegorija.

I.Ločmelis

i

Daži ievadvardi

Dantes Aligjēri (1265-1321) nemirstīgā Komēdija (1307-1321), ko pēcnācēji drīz vien pēc sacerētāja nāves iedēvējuši par Dievišķo, uz laiku laikiem iegājusi visizcilāko cilvēces kultūras pieminekļu skaitā. Kopīgas itāļu literārās valodas izveidotāja un pirmtēva Dantes izcilais, titāniski vērienīgais daiļdarbs radīts uz divu laikmetu robežšķirtnes un pelnīti uzskatāms par viduslaiku un agrīnās Renesanses politisko, ekonomisko, tikumisko un estētisko uzskatu dzejisku enciklopēdiju. Ticēdams skaitļu maģiskajam spēkam, Dante savu sacerējumu veidojis trīs daļās, tās savukārt sadalot simts dziedājumos (34, 33, 33), kuriem katram atšķirīga tonalitāte un veidojums. Pirmā daļa Elle veidota ar skulpturālu plastiku un vijīgumu, Šķīstītavā pārsvarā gleznieciski elementi, toties Paradīzi caurstrāvo it kā mūzikas skaņu diženums bezgalīgajā zvaigžņu gaismā. Ikvienas kultūras tautas neapšaubāms ieguvums ir iespēja lasīt Dantes vērienīgo lieldarbu savā dzimtajā valodā. Tāda latviešiem pirmoreiz rodas pēc 1921. gada, kad Dievišķā komēdija tiek izdota Māsēna literārajā atveidojumā. Tagad lasītāju vērtējumam nododam Dievišķās komēdijas atveidojumu latviski, ko ilgā laikā rūpīgi un iedziļinoties veicis pieredzējušais atdzejotājs Valdis Bisenieks. Darbs padarīts liels un nozīmīgs. Cik auglīgs un veiksmes pilns tas bijis, lai spriež lasītājs. Oriģināldarba priekšrocība vienmēr ir tā, ka tas ir tieši tāds, kāds tas ir. Jebkurš atveidojums citā valodā var tikai lielākā vai mazākā mērā tuvināties oriģinālam, nekad nepārvēršoties tā spoguļattēlā. It īpaši tas attiecas uz dzejā sacītu vārdu. Un tomēr cita ceļa pie pasaules kultūras bagātībām mumt* nav. Pie tām mums jāiet pa valodu starpnieku celto tiltu.

Jānis Sirmbārdis

RI DANTE  
Die Laune des Verliebten

Die Laune des Verliebten ist ein Schäferspiel in Versen von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahre 1768. Am 20. Mai 1779 wurde es in Ettersburg mit Goethe in der Rolle des Eridon und Musik von Carl Friedrich Siegmund von Seckendorff (1744–1785) aufgeführt. 1806 lag der Erstdruck vor.

Гете Иоганн Вольфганг  
Die Mitschuldigen

Die Mitschuldigen ist ein Lustspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Die erste Fassung entstand als Einakter zwischen November 1768 und Februar 1769, die zweite zwischen Juni und September 1769. Das Stück wurde am 9. Januar 1777 mit Goethe in der Rolle des Alcest im Weimarer Liebhabertheater aufgeführt. 1787 lag der Erstdruck der bis April 1783 überarbeiteten Fassung vor.

Гете Иоганн Вольфганг  
обложка книги Diaries of Exile Diaries of Exile

"Without Ritsos' eloquence, Greeks would have forgotten how to name all those things that are there before their eyes." — Pantelis Prevelakis

This long poem is a nuanced and moving account of the poet's time in exile, in which everyday events hide much that is threatening, oppressive, and spiritually vacuous. Lyrical and idyllic, these re-creations of Greek mythology justify Yannis Ritsos' reputation as one of the most honored in modern Greece.

Plagued by tuberculosis, family misfortunes, and persecution for his Communist views, Yannis Ritsos (1909–1990) spent many years in sanatoriums, prisons, and in political exile while producing over one hundred volumes of poems, dramas, and translations.

Ritsos Yannis  
обложка книги DIVPADSMITĀ NAKTS DIVPADSMITĀ NAKTS

VILJAMS ŠEKSPĪRS

KOPOTI RAKSTI sešos sējumos

KOPOTI RAKSTI III

DIVPADSMITĀ NAKTS

Tulkojuši Jānis Sudrabkalns un Valda Beitāne

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA 1964

Redakcijas kolēģija: M Ķempe, E. Smilģis, J. Sudrabkalns Kārļa Egles sakārto ļums Mākslinieki: A. Stankevičs un V. Ozoliņš

Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

RS VILJAMS  
обложка книги DIVI VERONIEŠI DIVI VERONIEŠI

VILJAMS ŠEKSPĪRS

KOPOTI RAKSTI sešos sējumos

KOPOTI RAKSTI I

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA 1963

Redakcijas kolēģija:

M. Ķempe, E. Smiļģis, J. Sudrabkalns

Kārla Egles sakārtojums

Mākslinieki A. Stankevičs un V. Ozoliņš

DIVI VERONIEŠI

Komēdija piecos cēlienos

Tulkojis Ēriks Adamsons

Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

RS VILJAMS  
обложка книги DOTS PRET DOTU DOTS PRET DOTU

VILJAMS ŠEKSPĪRS

KOPOTI RAKSTI IV

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA 1964

Redakcijas kolēģija: M. Ķempe, E. Smiļģis, J. Sudrabkaļus Kārļa Egles sakārtojums Mākslinieki A. Stankevičs un V. Ozoliņš

DOTS PRET DOTU

Traģikomēdija piecos cēlienos

Tulkojusi Vizma Belševica

Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

RS VILJAMS  
Die Geschwister

Die Geschwister. Ein Schauspiel in einem Akt ist ein Vierpersonen-Stück in Prosa von Johann Wolfgang von Goethe. Den Einakter schrieb der Autor Ende Oktober 1776 im Gartenhaus an der Ilm. Die Uraufführung — mit Goethe als Wilhelm und Kotzebue als Briefträger — fand am 21. November 1776 in Weimar statt. 1787 lag das Werk im Druck vor.

Гете Иоганн Вольфганг  
Die Laune des Verliebten

Die Laune des Verliebten ist ein Schäferspiel in Versen von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahre 1768. Am 20. Mai 1779 wurde es in Ettersburg mit Goethe in der Rolle des Eridon und Musik von Carl Friedrich Siegmund von Seckendorff (1744–1785) aufgeführt. 1806 lag der Erstdruck vor.

Гете Иоганн Вольфганг  
Die Mitschuldigen

Die Mitschuldigen ist ein Lustspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Die erste Fassung entstand als Einakter zwischen November 1768 und Februar 1769, die zweite zwischen Juni und September 1769. Das Stück wurde am 9. Januar 1777 mit Goethe in der Rolle des Alcest im Weimarer Liebhabertheater aufgeführt. 1787 lag der Erstdruck der bis April 1783 überarbeiteten Fassung vor.

Гете Иоганн Вольфганг  
DJULIA END ROMEO

Читающий этот текст который является театральным, то есть он создан для театра, может не обращать внимание на странность его написания, но все же если вы попытаетесь следовать законам заложенным в этот текст, то, возможно, вы не пожалеете.  Если же кто ни будь из вас,  попытается применить его по назначению, то есть попытается создать спектакль то, боюсь,  что без приятия этого закона вас ждет… в чем он? Для начала вы должны попытаться не интонировать текст внутри одной строчки: то есть не придавать ей иного смысла, кроме того, который в ней заложен.

Заглавные гласные буквы внутри последнего слова не являются указанием что здесь нужно делать ударение это быстрее напоминает  некое зависание сознания актера, некий свободный полет, сродни полету лыжника набравшего скорость при спуске с трамплина и наконец оторвавшегося от земли. Спасибо!

Клим  
обложка книги Drinks Before Dinner Drinks Before Dinner

The long-unavailable work by one of America's most eminent writers.

Doctorow Edgar Laurence  
DEADтвора Смирнов Денис Владимирович  
 

Поиск книг, авторов и серий книг от Яндекса:

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Поэзия, Драматургия»

 •  Томас Чаттертон
   Янн Ханс Хенни
   Поэзия, Драматургия, Драматургия

  «Томас Чаттертон» (1956) — историческая драма Ханса Хенни Янна. Жизнь юного английского поэта, «сотворенного из смерти» и покончившего с собой в 1770 году, Янн реконструирует по многочисленным документам. Искусство Янн считал своего рода универсальной религией, и Чаттертон представлялся ему олицетворением поэта как такового. О сути поэзии Чаттертону рассказывает ангел Абуриэль: он раскрывает перед юношей мир вымысла и мир умерших.

 •  Ветер шумит в тополях
   Сиблейрас Жеральд
   Поэзия, Драматургия, Драматургия

  Речь идет о трех стариках, живущих в Доме для военных ветеранов. Они — ветераны еще Первой мировой. Рене живет здесь уже 25 лет, Фернан — 10 лет, Густав — шесть месяцев. У Фернана осколок в голове, и он постоянно падает в обморок, у Рене — больная нога, Густав почти недвижен и никуда не выходит. И в жизни они мало что видели, как будто и не были никогда молодыми. Но ни они над собой, ни автор над ними не плачут. Напротив, смех — стихия пьесы, и нежность, и любовь к человеку. Впервые за много лет появилась комедия без черноты, без жестокости, без цинизма, где старики вечно остаются молодыми не после смерти, а при жизни, где безрассудный их побег из действительности воспринимается как единственно правильное решение и подтверждается чудом ожившей статуи.

  Пьеса была номинирована на премию Мольера в пяти номинациях (2003), а английский перевод, сделанный Томом Стоппардом, получил премию Лоренса Оливье в номинации «Лучшая комедия» (2006).

  Спектакли по пьесе были поставлены во многих российских театрах, в том числе в театре им. Е. Вахтангова и «Сатириконе». Существует также русский перевод Гаянэ Исаакян-Арну под названием «Тополя и ветер».

 •  На грани тьмы и света
   Прасолов Алексей Тимофеевич
   Поэзия, Драматургия, Поэзия

  В этой книге, в тревожных прасоловских строках внимательный, чуткий к поэтическому слову читатель найдет философское размышление о Времени и Пространстве, о смысле Бытия, о предназначении Человека в этом Мире, почувствует боль и радость живой души, мятущейся в поисках истины, родственного отклика, любви…

  Предостерегая от надвигающейся тьмы, Поэт и сегодня напоминает каждому из нас о главном — «нам сужден проницательный свет, чтоб таили его, не губя…»

  По сохранившимся в архиве А. Т. Прасолова рукописям стихотворений 1962—1966 годов воспроизведены их первоначальные варианты, которые отличаются от прижизненных публикаций автора.


Новинки месяца жанра «Поэзия, Драматургия»

 •  Океания
   Бальмонт Константин Дмитриевич
   Приключения, Путешествия и география, Поэзия, Драматургия, Поэзия

  В книгу вошел не переиздававшийся очерк К. Бальмонта «Океания», стихотворения, навеянные путешествием поэта по Океании в 1912 г. и поэтические обработки легенд Океании из сборника «Гимны, песни и замыслы древних».

 •  Красноармеец Краснофлотец № 21-22
   Авторов Коллектив
   Поэзия, Драматургия, Поэзия, Документальная литература, Публицистика, Проза, О войне

  Двухнедельный литературно-художественный журнал. Журнал вел свою родословную от литературно-политического журнала Красной Армии «Красноармеец», который начал выходить в апреле 1919 года. До 1936 года выпускался политуправлением РККА и Осоавиахима. Публиковал литературно-публицистические и политические материалы о жизни и проблемах Красной армии, на темы воинского воспитания и патриотизма, был рассчитан на широкий круг читателей и предназначался для солдатского и сержантского  состава и курсантов военных училищ.

 •  Тянитолкай
   Марамзин Владимир Рафаилович
   Фантастика, Социально-психологическая фантастика, Проза, Современная проза, Поэзия, Драматургия, Драматургия

  «Тянитолкай» — остроумный рассказ, написанный в 1966 году и посвященный фантастическим отношениям писателей и КГБ. В уста чекистов из Большого дома на Литейном, 4, автор вложил высказывания диссидентов: «Взгляните только на редакторов: ни одного приличного человека! Если не подлец, так дурак, а если не дурак — то негодяй», — сказал мой сосед с неожиданной страстью. «А иначе и не удержится!» — добавила девушка. Я с удивлением переводил глаза с одного сотрудника на другого. Право, можно было подумать, что я нахожусь посреди самых крайних, самых прогрессивных из моих знакомых. Временами мне даже казалось, что тут прогрессивней. — «А писатели? Писатели лучше?» — с деланой горечью спросил студент сам себя и с нею же сам себе тотчас ответил: «Так и заглядывают во все глаза наверх: что, мол, угодно?».

  Чекисты в этом рассказе превратились в умных и тонких ценителей литературы, что вызвало неоднозначную реакцию сотрудников КГБ. Ведь если квалифицировать рассказ как клевету, то получается, что клеветой было изображение их самих как людей умных. «Вплотную» Марамзиным занялись 24 июля 1974 года. Следователей сначала заинтересовало 5-томное самиздатовское собрание сочинений Бродского, которое писатель собирал будучи почитателем его стихов. Однако позже стихи Бродского были исключены из обвинения, а в вину вменили изготовление и распространение антисоветских материалов — ст. 70 УК РСФСР. Тогда припомнили и «тянитолкая»…

 •  Повести. Пьесы
   Жуховицкий Леонид
   Проза, Современная проза, Поэзия, Драматургия, Драматургия
  Компиляция

  Леонид Аронович Жуховицкий — русский писатель, публицист, педагог. Член секретариата Союза писателей Москвы, автор более 30 книг и 15 пьес. Переводился на 40 иностранных языков. Лауреат нескольких российских международных литературных премий. Член Союза писателей СССР (с 1963 года).  Содержание:

  Колькин ключ
  Женщина до весны
  Лягушка в сметане
  Ночлег в чужой квартире
  Ребенок к ноябрю
  Чужой вагон
  Девочка на две недели (пьеса в двух действиях)
  Жужа из будапешта (комедия в двух действиях) •  Стихотворения
   Прасолов Алексей Тимофеевич
   Поэзия, Драматургия, Поэзия

  В книгу избранных стихотворений поэта Алексея Прасолова (1930—1972) вошли лучшие произведения из четырех его прижизненных сборников, а также из посмертно изданной книги «Осенний свет» (Воронеж, 1976) и публикаций последнего времени.

 Жанры книг


 На хлебушек библиотекарю