Книги жанра «Героическая фантастика» на букву «N»

en: A B C D E F G H I J K L M N P R S T U W Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 
 Название  Автор  Серия
обложка книги Night of the Bold Night of the Bold

The #1 Bestselling series, with over 400 five star reviews on Amazon!

"Night of the Bold" is book #6 – and the final installment – in Morgan Rice’s bestselling epic fantasy series "Kings and Sorcerers"!

In "Night of the Bold", Kyra must find a way to free herself from Marda and return to Escalon with the Staff of Truth. If she does, awaiting her will be the most epic battle of her life, as she will need to face off against Ra’s armies, a nation of trolls, and a flock of dragons. If her powers, and the weapon, are strong enough, her mother awaits her, ready to reveal the secrets of her destiny, and of her birth.

Duncan must make an epic stand against Ra’s armies once and for all. Yet even as he fights the greatest battles of his life, leading to a final stand in The Devil’s Gluch, he cannot expect the dark trickery that Ra has awaiting him.

In the Bay of Death, Merk and King Tarnis’ daughter must join forces with Alec and the warriors of the Lost Isles to fight off the dragons. They must find Duncan and unite to save Escalon, yet Vesuvius has resurfaced, and they cannot anticipate the treachery awaiting them.

In the epic finale to Kings and Sorcerers, the most dramatic battles, weapons and sorcery all lead to a breathtaking, unexpected conclusion, filled with both heartbreaking tragedy and inspiring re-birth.

With its strong atmosphere and complex characters, "Night of the Bold" is a sweeping saga of knights and warriors, of kings and lords, of honor and valor, of magic, destiny, monsters and dragons. It is a story of love and broken hearts, of deception, ambition and betrayal. It is fantasy at its finest, inviting us into a world that will live with us forever, one that will appeal to all ages and genders.

Rice Morgan Kings and Sorcerers  
Nightingale lament

Введите сюда краткую аннотацию

Green Simon R Nightside  
обложка книги NOGRIMUŠO KUĢU sala NOGRIMUŠO KUĢU sala

A.BEĻAJEVS

NOGRIMUŠO KUĢU sala

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGA 1970

Aleksandrs Beļajevs, ko latviešu lasītāji pazīst kā romāna «Cilvēks amfībija» autoru, ir viens no padomju fantastikas pamatlicējiem.

Sajā grāmatā ietverts A. Beļajeva garais stāsts «Nogrimušo Kuģu sala» uri romāns «Profesora Dovela galva». Sie darbi raksturo rakstnieka apbrī­nojami daudzpusīgo daiļradi. Labi pārzinādams zinātnisko materiālu, viņš risina aizraujošu sižetu un liek lasītājam ar neatslābstošu interesi sekot savu varoņu gaitāqj. Lasītājs aizmirst, ka darbo­jošās personas ir nereālas, un kopā ar tām pār­dzīvo neparastus notikumus.

Mākslinieks M. Svidlers

No krievu valodas tulkojuši S. Abzalone un V. Haustnanis

RAKSTNIEKS — PĀRDROŠU SAPŅU LOLOTĀJS

Tautas dzejniekam Jānim Sudrabkalnam ir miniatūra «Kuģu būvētāji». Pie Daugavas attekas divi puišeļi drāž kuģīšus no priežu mizas un iedomās skata pašu radīto tvaikoņu tālās gaitas pasaules jūrās un okeānos." Priežu mizas kuģīšus plašajos ceļos izvada zēnu sapņi. Dzejnieks saka: «Kas bija dzīve, kas bija cilvēks bez liela sapņa? Akmens, kas pēc neauglīgas dzīves pelēks un salts iegrimst kapa smiltīs. Sapnim jābūt lielam, ilgām dedzīgām, gribai cietai — tad sākas cīņa par sapni, tad dzīve kļūst kvēla un pie­vilcīga, tad cilvēkam vērts dzīvot.»

Drosmīgs sapnis lika cilvēkam lidot un apgūt kosmosa telpu, sapnis devis iespēju izdarīt visneparastākās operācijas un pārvei­dot dabu. Ja cilvēku kopš mūžseniem laikiem nebūtu vadījusi tieksme sapņot un fantazēt, nez vai šodien varētu priecāties par izcila­jiem zinātnes sasniegumiem. Nemierpilna­jiem fantastiem bieži vien nācies cīnīties

pret aizspriedumu un dogmu šķēršļiem, vēs­tures dažādos laikos viņi likušies bīstami vai smejami, un tomēr arvien viņi raidījuši savas iedomu bultas cauri neizpētītās, neapgūtās, neizzinātās nakts tumsai. Pārdrošo fantastu saimei pieder Zils Verns, šo plejādi pārstāv arī padomju zinātniski fantastiskās literatū­ras žanra aizsācējs un izkopējs Aleksandrs Beļajevs. Latviešu lasītāji rakstnieku pazīst kā romāna «Cilvēks amfībija» autoru, skatī­tāji iemīļojuši tāda paša nosaukuma filmas varoni ētiski skaidro Ihtiandru, kas spēj dzī­vot gan uz zemes, gan ūdens dzelmē.

Aleksandrs Beļajevs dzimis 1884. gadā toreizējās Krievijas nomaļā guberņas pilsētā Smoļenskā. Jau agrā bērnībā par nākamā rakstnieka labākajiem draugiem kļūst Zila Verna romānu un stāstu varoņi, vēlāk viņš aizrautīgi lasa Herberta Velsa romānus. Alku kārajam jauneklim tuva un saprotama liekas rakstnieku fantastu radītā pasaule.

A. Beļajevs mācās universitātes juridiskajā fakultātē un konservatorijā. Ikdiena ir grū­tību pilna, un, lai nopelnītu studijām iztiku, jauneklis strādā visdažādākos darbus: spēlē orķestrī, glezno dekorācijas, raksta laikrak­stiem korespondences. Aktīvu žurnālistisko darbību A. Beļajevs. sāk 1910. gadā. Arī pēc studiju beigšanas nākamais rakstnieks bieži maina darba vietas un profesijas: viņš bijis aktieris, audzinātājs bērnu namā, fotogrāfs, milicijas vecākais inspektors, bibliotekārs,

Izglītības tautas komisariāta juriskonsults. ģ

Aleksandrs Beļajevs meklēja dzīvē jaunus iespaidus un iespēju sevi izteikt, līdz 1925. gadā viņš pievēršas vienīgi rakstniecībai un kļūst par profesionālu literātu.

Cilvēks ilgas pēc tālēm izlolo dažādos apstākļos. Citam tās ir kalnu gāles, kas rada ilgas sniegties augstāk, citam līdzena stepe iedveš plašuma alkas. Tomēr gadās arī, ka cilvēks viskvēlākos sapņus izauklē tad, kad apstākļi viņu noveduši grūtā situācijā. Tā no­tiek arī ar Aleksandru Beļajevu. Drosmīgas ieceres vada viņu jau kopš bērnības. Zēns grib lidot un ir pārliecināts, ka to spēs. Viņš uzrāpjas uz šķūņa jumta un lēc, bet zemes pievilkšanas spēks ir pārāk liels, puisēns krīt, un viņa lidojums beidzas nelaimīgi: mugurkaula lūzums. Ilgs laiks nu jāpavada gultā, pilnīgā miera stāvoklī. Pārbaudījumu mērs ar to nav pilns. Lūzuma sekas vēl ilgi manāmas, un 1916. gadā uzliesmo saasinā- jums, sākas mugurkaula tuberkulozes pro­cess. Trīs garus gadus Aleksandrs Beļajevs atkal ir pilnīgi piesaistīts gultai, iejozts ģipsī. Viņš var pakustināt vienīgi galvu, citas kustības jaunietim liegtas. Arī vēlāka­jos gados slimība reižu reizumis liek rakst­niekam palikt gultā. Tad viņš allaž raugās ārā pa logu, veras debesīs, un domā, domā …

Izeju no dzīves skarbās īstenības viņš rod fantāzijā, iztēle ļauj viņam staigāt, kustē­ties, iztēle dod viņam iespēju piepildīt tajā brīdī neiespējamo. Aleksandrs Beļajevs pievēršas zinātniskās fantastikas žanram. 1925. gadā žurnālā parādās stāsts «Profe­sora Dovela galva», ko vēlāk (1937. gadā) Aleksandrs Beļajevs pārveido par romānu.

Izmantodams profesora Dovela eksperi­mentu rezultātus, viņa asistents Kerns, nonā­vējis profesoru, atdzīvina viņa galvu. Dove- lam sākas pavisam savāds, neiedomājams dzīves veids: viņa galva strādā, domā, jūt, profesors sapņo un ilgojas, bet ir absolūti bezspēcīgs un bezpalīdzīgs, jo viņam nav ķermeņa.

Grāmatā neparasti spilgti notēlotas profe­sora Dovela galvas izjūtas. Tēlojuma pamatā ir paša rakstnieka pārdzīvojumi slimības laikā.

Lasot romānu, liekas: kā gan rakstniekam var ienākt prātā šāda absurda situācija — no ķermeņa atdalītas cilvēka galvas eksis­tence. Beļajevs kādreiz lasījis par Brauna- Sekāra eksperimentiem. Šis zinātnieks bija mēģinājis atdzīvināt mirušu cilvēku. Zināt­niski fantastiskās literatūras priekšrocība ir tā, ka autors var likt piepildīties visnereālā­kajiem sapņiem. Zinātniskā fantastika saista sapni ar dzīves realitāti: arī Aleksandra Beļajeva romānu pamatā ir zinātnes atklā­jumi vai eksperimenti. Taču rakstnieks saviem varoņiem dod iespēju piepildīt to, ko sava laika zinātne vēl nevarēja.

Tikko bija iespiests A. Beļajeva romāns, par to sāka dzīvi interesēties Ļeņingradas medicīnas institūta studenti, notiek pat īpašs seminārs, kurā iztirzā grāmatā risinātās problēmas no medicīnas aspekta. Semināra darbā toreiz piedalās arī profesors Ņegov- skis, kas daudzus gadus vēlāk kā pirmais medicīnas vēsturē atdzīvinājis cilvēku, kam iestājusies klīniskā nāve. 1925. gadā daudzas A. Be|ajeva darbā izklāstītās idejas likās fantastiskas un pārdrošas. Taču vēl vakar neiespējamo šodien medicīna padarījusi par iespējamu. Svarīgākais šajā ziņā ir cilvēka fantāzijas lidojums.

Aleksandra Beļajeva doma rosījusies vis­dažādākajos virzienos, un rakstnieks savos romānos arvien centies izplest cilvēka iespēju loku. Mēs pazīstam un esam sara­duši ar mūsu mīļo, zaļo zemi. Bet vēl ir okeānu dzīles, ir kosmosa izplatījums, kas cilvēkam paver neaptverami plašas iespaidu bagātības.

A. Beļajeva romānu varoņi spēj dzīvot gan virs zemes, gan ūdenī, spēj lidot, viņi var mainīt seju un izskatu. Romāna «Cil­vēks, kas atguvis seju» varonis kinoaktieris Tonio Presto bijis ārkārtīgi neglīts, taču izskats viņam palīdzējis iemantot populāra komiķa slavu. Doktora Corna izgudrotie iekšējās sekrēcijas preparāti dod iespēju arēji pārvērsties, un Tonio Presto kļūst par skaistuli. Bet līdz ar to viņš zaudē sa.vu bagātību, zaudē slavu — skatītāji mīlējuši un cienījuši populāro neglīto Tonio. Aktierim jāuzsāk skaudra cīņa par tiesībām strādāi, par tiesībām dzīvot.

Vairākos romānos un stāstos A. Beļajevs pievēršas kosmosa tēmai, bet arī tai dots viņa • daiļrades pamatproblēmai raksturīgs pavērsiens — tā ir rakstnieka tieksme papla­šināt cilvēka iespēju robežas, viņa drošā ticība cilvēka prāta varenumam.

Tāpat kā citus zinātniski fantastiskos romānus, arī kosmosa tēmai veltītos darbus A. Beļajevs pamato ar nopietnām attiecīgās zinātnes nozares studijām, viņš iepazīstas ar K. Ciolkovska teorijām par starpplanētu lido­jumiem. Kad ievērojamais krievu zinātnieks izlasījis A. Beļajeva grāmatu «Lēciens nebūtība» (1933), viņš atsauksmē raksta: «No visiem man zināmajiem tulkotajiem un oriģinālstāstiem par starpplanētu lidojumiem A. Beļajeva romāns man šķiet vissaturīgā­kais un zinātniskākais.» K. Ciolkovska idejas caurstrāvo A. Beļajeva romānu «Zvaigzne KEC» (1936).

Aleksandra Beļajeva romānos stingri ievē­rota žanra specifika: rakstnieks skaidri apzi­nājies, ka rada darbus zinātniskās fantasti­kas un piedzīvojumu literatūras žanrā. Autors prot cieši samezglot romāna darbību, tās gaitā ievijas arvien jauni, asi pagriezieni. Viņa darbus lasot, pārņem sajūta, kāda rodas, ātri braucot pa kalnainu apvidu: aiz katra ceļa līkuma paveras jauna, pārstei­dzoša aina.

A. Beļajeva romāni pievilcīgi ar to, ka skaidri izteikto piedzīvojumu literatūras žanru rakstnieks piesātina ar pamatotu psi­holoģisko attieksmju un filozofisku pārdomu tēlojumu. Romānā «Profesora Dovela galva» viens no interesantākajiem tēliem ir Brike. Katrā ziņā vajag būt pavisam dīvainai sajū­tai, ieraugot pie savas galvas jaunu ķer­meni. Varbūt no medicīnas viedokļa nav gluži pārliecinoša jauniegūtā ķermeņa iedarbe uz Brikes galvu, kā tas attēlots romānā, taču literārā jā ziņā viņas rakstura pārtapšana atklāta interesanti.

Kāda no romāna «Profesora Dovela galva» nodaļām saucas «Labais un ļaunais»; tajā rakstnieks aizvada lasītāju līdz pārdomām par plašām filozofiskām kategorijām. Viss romāns īstenībā balstīts uz labā cīņu ar ļauno: cēlsirdīgais, krietnais profesors Dovels un noziedzīgais Kerns. Šie raksturi pārstāv divas pretējas kategorijas, un A. Be­ļajevs noteikti liek triumfēt taisnībai, patiesī­gumam, labajam.

Kaut arī romānā tik skaidri izvērsta labā un ļaunā antitēze, rakstnieks nemīl saVus varoņus krāsot tikai ar vienu krāsu. Nelietī­gajam profesoram Kernam piemīt izcila ķirurga talants, drausmīgās «psihiatriskās slimnīcas» galvenais ārsts Ravino tēlots kā patiešām prasmīgs psihologs.

Šaja, grāmatā ievietotais garais stāsts «Nogrimušo Kuģu sala» (1926—1927) ir A. Beļajeva pirmais plašākais darbs, tajā vēl nejūt nobrieduša rakstnieka rokrakstu; te vairāk saista spraigais sižeta risinājums un autora neizsīkstošā fantāzija.

Aleksandrs Beļajevs droši ieņem vadošo vietu padomju zinātniski fantastiskā žanra rakstniecībā. Viņš radījis pāri par piecdesmit darbiem savā iemīļotajā literatūras nozarē. Kopš 1931. gada Aleksandrs Beļajevs apme­tas uz dzīvi Puškinas pilsētā netālu no Ļeņingradas. Puškinas parki ir kā radīti fan­tāzijas ceļiem. Puškinā slimība viņu atkal piekaļ gultai. Rakstnieks no jauna sāk risi­nāt domu par cilvēka iespēju lidot bez lidma­šīnas. Viņš rada jaunu varoni Arielu, kas var pacelties gaisā, lidot un izjust cilvēka visva- renumu. Fantāzija rakstniekam atkal ļāva piepildīt neiespējamo. Līdz nācās pielikt punktu «Arielam» — pēdējam viņa romā­nam —, nācās pielikt punktu dzīvei. 1942. gada 6. janvārī Aleksandra Beļajeva sirds aprima. No dzīves aizgāja sapņotājs.

«Gandrīz puse dzīves ir sapņi, Un gandrīz puse sapņu kļūst dzīve» —

šie Imanta Auziņa vārdi izsaka arī Alek­sandra Beļajeva būtību.

Viktors Hausmanis

AJEVS Aleksandrs  
 

Поиск книг, авторов и серий книг от Яндекса:

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Героическая фантастика»


Новинки месяца жанра «Героическая фантастика»

 •  Золушки нашего Двора
   Каури Лесса
   Фантастика, Героическая фантастика,

  Брунгильда Рафарин – Матушка Бруни – обычная владелица трактира, в одночасье становится невестой его высочества принца Аркея и богатейшей женщиной страны. Как остаться самой собой? Как не потеряться в коридорах королевского замка? Как найти своё место в мире? И когда ты найдешь ответы на все эти вопросы, тебя, как и другую девушку, станут называть «ваше величество». Вот только ей повезло не так, как тебе…

  Третья книга цикла «Сказки Тикрейской земли».

 •  Дальневосточный штиль (СИ)
   Мясоедов Владимир Михайлович
   Фантастика, Боевая фантастика, Героическая фантастика

  Пребывание в маленьком гарнизоне, стоящем на границе Сибири и Китая — это ссылка…

  Но не для того, кто отправился туда прямиком с фронта Четвертой Магической Мировой Войны. Для молодого боевого мага второго ранга подобная перемена места службы стала настоящим подарком судьбы. Как бы не были страшны населяющие заповедные леса чудовища, но бродят они все же стаями, а не армейскими корпусами. Контрабандисты с разбойниками отнюдь не ищут встречи с солдатами, а наоборот, всеми силами стараются её избежать. Да и опытных магов-менталистов, способных выведать его самую страшную тайну, а именно происхождение из совсем другого мира, в такой глуши водится маловато.

  Увы, в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Вот жалованье, например, в подобных медвежьих уголках частенько задерживают.

  А кушать хочется регулярно, да еще и молодую супругу чем-то кормить надо!

 •  Эринеры Гипноса
   Пехов Алексей Юрьевич, Бычкова Елена Александровна, Турчанинова Наталья Владимировна
   Фантастика, Героическая фантастика

  Мир снов непознаваем, нелогичен, наполнен глубинными страхами и опасностями. Но он существует по своим жестким правилам и нерушимым законам. Здесь нет судий, которые отмеряют степень вины. И нет палачей, исполняющих приговор. Однако все, кто погружаются в его реальность, редко осмеливаются разбивать парадоксы и логику сновидения. Потому что знают – рано или поздно возмездие настигнет нарушителя. В глубинах подсознания обитают свирепые эринии. Они продолжают преследовать тех, кто не в силах противостоять им. Даже в реальности. Обманывая чувства сильнее любого миража, разрушительные сожаления сокрушают волю. А разум человека сам решает, насколько велико будет наказание – апатия, беспричинный гнев или сломанная жизнь…

 •  Чаша Отравы
   Дмитрюк Сергей Борисович
   Фантастика, Эпическая фантастика, Героическая фантастика, Космическая фантастика, Социально-психологическая фантастика, Научная Фантастика

  Многим хорошо известен роман-предупреждение «Час Быка» известного советского писателя-фантаста, ученого и мыслителя И.А. Ефремова. Но в конце своего жизненного пути Иван Антонович начал работу над еще одним романом-предупреждением — «Чаша отравы». Вокруг этого «последнего» труда Ефремова ходило много слухов. Кто-то поговаривал, что текст романа был изъят и уничтожен КГБ в ходе обыска на квартире писателя уже после его смерти. Кто-то утверждал, что роман так и остался в стадии замысла и не было даже набросков текста. О чем же был замысел Ивана Антоновича, которому так и не суждено было увидеть свет? Бывший советский диссидент Григорий Долгин, лично знавший И.Ефремова, в своих воспоминаниях сообщает: «Чаша отравы» была «ядовитым соком цикуты из чаши Сократа и стремительной стрелой Аримана, как связью времен, к отравленной ноосфере Земли ХХ века». Основной конвой «Чаши» стало развенчание тотальной дезинформации официальной пропаганды. Пропагандистской машины «красной страны», стремительно сближающейся с «белой». В «Чаше» Ефремов детально рассматривал эксперименты в обезьяньем питомнике Сухуми, изуверства Эйхмана и Менгеле, ритуальные чаши сакэ и «божественный ветер» самураев, «райские кущи» и обоюдоострые кинжалы ассасинов. Всё что надвигается на мир, лишённый Великой Мечты. Так же были версии, что сюжет ненаписанного романа начинался с того, как двое звездолетчиков на далекой планете находят «наследие» мертвой цивилизации — той самой, о которых упоминается в «Часе Быка». Вот что говорил о своем замысле сам Ефремов в интервью румынской газете «Скынтея»: «В этом романе я хочу попытаться развернуть картины отравления ноосферы, как говорил Вернадский В.И., человеческого общества и, собственно, мозга человека всеми видами злых, вредоносных, унижающих, ошельмовывающих, обманывающих влияний — с помощью религии, средств массовой информации, вплоть до медицины и спорта. Я хочу сказать о том, что надо предпринять для очищения ноосферы Земли, отравленной невежеством, ненавистью, страхом, недоверием, показать, что надо сделать для того, чтобы уничтожить все фантомы, насилующие природу человека, ломающие его разум и волю».


  Итак, мой новый роман — дань памяти Ивану Антоновичу Ефремову, которого я считаю своим литературным учителем. В этом романе я решил по-своему развить замысел Ефремова о корнях зла, которое гложет человечество на протяжении, как минимум, последних пяти тысяч лет, и которое подвело нас в ХХI веке к краю пропасти, где нас ожидает деградация и полное уничтожение. Роман «Чаша Отравы» из серии «Лицом к Солнцу» переносит читателя на шесть лет раньше событий повести «Зуб Кобры», возвращаясь к прежним героям цикла. Человечество пытается оценить пройденный сквозь тысячелетия путь, познать свои истоки и выбрать направление будущего развития. Земная наука стоит на пороге грандиозных открытий сулящих невиданные возможности для каждого жителя Земли. В этой книге я постарался объединить и обобщить опыт разных исследователей альтернативной истории человечества и, опираясь на древние мифологические тексты, дать своё вИдение формирования цивилизации на Земле, показать картину происхождения и развития человека разумного, задуматься о его месте в этом мире. А так же поразмышлять о причинах той ужасающей несправедливости и тягостности нашего существования, наполненного горем, бесчисленными страданиями, неравенством и смертями — всего того, что И.А.Ефремов назвал ёмким определением инферно.

 •  Порвали парус
   Никитин Юрий
   Фантастика, Героическая фантастика

  И все-таки Комитет по спасению Человечества нужно было создать раньше. Не успели многое. Страшное оружие, перед которым ядерное смотрится детской игрушкой, сработало. Команды спасателей отчаянно ищут варианты спасения уцелевших. Промедление смерти подобно, планета стремительно погружается в хаос. Доктор наук Лавронов, со скальпелем в одной руке и пистолетом в другой, становится на защиту мира. С ним длинноногая капитан Ингрид с вот такими, что умеет стрелять в прыжке без промаха и владеет всеми приемами. Всеми.

 •  Хочешь Жить - Стреляй Первым
   Тюрин Виктор Иванович
   Фантастика, Альтернативная история, Героическая фантастика, Приключения, Исторические приключения

  Человек современного мира, в прошлом боец специальной разведки, волею судьбы попадает в Америку второй половины 19 века, оказавшись в теле известного бандита Джека Льюиса. Понимая, что подобная "слава" рано или поздно приведет его к виселице, он принимает решение бежать на Восток, в Нью-Йорк. Во время путешествия герою придется испытать на себе все "прелести" жизни Дикого Запада, насквозь пропахшего порохом и кровью. Но если Запад с его шерифами, бандитами и стрелками являл одну сторону монеты, то города Востока с продажной полицией, уличными бандами, коррупцией властей были другой ее стороной. Человеческая жизнь в трущобах Нью-Йорка того времени стоила ровно столько, сколько находили у трупа в карманах. Здесь чтобы выжить, нужно было иметь жесткость, хладнокровие и полное безразличие к своей и чужой жизням. Здесь - каждый сам за себя. Бывшему бойцу придется приложить немало сил, чтобы выжить на пути, ведущим от бандита,стоящего вне закона, до человека, ставшего у истоков создания собственной торгово-промышленной империи.


 Жанры книг


 На хлебушек библиотекарю